درگذشت ناگهانی جانباز فداکار وبرادر عزیزمان جناب آقای اٌقران

با نهایت تأثر و تأسف, درگذشت ناگهانی جانباز فداکار و برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی را به خانواده داغدارش; همکاران ارجمند سازمان فرهنگ و ارتباطات ؛ و جامعه فرهنگی ایران و ایتالیا تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن Léigh níos

Leanúint ar aghaidh ag léamh ...