رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره های تخصصی دانیاند

معرفی دوره تخصصی "میراث فرهنگی شرق میانه و دور ، و آفریقا" در دانشگاه ساپینزا

با دعوت رسمی رییس دانشگاه "ساپینزا" (Eagna) شهر رم, محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, روز جمعه 19ع این دانشگاه شرکت نمود. علت دعوت از رایزن فرهنگی برای ایراد سخن در این وبینار, معرفی دوره انگلیسی زبان "میرا زرورونان" مبرورودورورودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودورودودودودودودودورودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودود که محتوای بخش قابل توجهی از برنامه درسی آن ، به حوزه ایران شناسی راجع است ؛ و شماری از متقاضیان شرکت در آن نیز دانشجویان ایرانی هستند. - با اشاره به ریشه های تاریخی مشترک دو فرهنگ و تمدن غنی و پرقدمت ایران و ایتالیا ؛ فرهنگ محور بودن مناسبات همه جانبه دو کشور به پشتوانه آن ؛ و در جریان بودن همکاری های فرهنگی ؛ از جمله همکاری های دانشگاهی ؛ به ویژه با دانشگاه "ساپینزا" شهر رم بر مبنای سند برنامه اجرایی همکاری های فرهنگی دو کشور ؛ کاوش ؛ مرمت ؛ و تحقیقات باستان شناسی را یکی از پویا ترین زمینه های این همکاری ها معرفی ؛ و با تأکید بر نقش مؤثر دوره تخصصی “میراث فرهنگی شرق میانه و دور ، و آفریقا” در ارتقاء آمازشی - ترقیقاتی حقوزشی با اشاره به واپسین نمونه چنین همکاری هایی که مشارکت در برگزاری نمایشگاه "بر فراز ستون های ماد, میراث باستان شناسی کرمانشاه" به میزبانی موزه دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه "ساپینزا" شهر رم در آذرماه 1399 بود; در خصوص همکاری های آتی اعلام آمادگی نمود

scair