جایز جشنواره طراحی ایتالیا به یک هنرمند ایرانی اختصاص یافت

جایزه جشنواره طراحی ایتالیا به محمد علی ودود تعلق یافت

محمدعلی ودود ؛ که با یک اثر معرق چوب ، در جشنواره بین المللی طراحی ایتالیا شرکت نموده بود ؛ نشان “آیرون” این جشنواره را از آن خود ساخت. از میان 124 هزار اثر ارایه شده به دبیرخانه این جشنواره ، 1497 اثر به شاخه صنایع دستی تعلق داشت ؛ که ودود ، جایزه “آیرون” در این بخش را از آن خود ساخت.

Crafts

 

scair