فیلم "سنگساز" در "مستره" ایتالیا

"سنگساز" نماینده سینمای ایران در جشنواره "مستره" ایتالیا

فیلم کوتاه "سنگساز" به کارگردانی علی نوائیان در بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم کوتا "مستره" (Mestre) ایتر "(Mestre).
بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم کوتاه "مستره" از تاریخ 15 لغایت 17 ماه نوامبر 2018 م. (26 - 24 نبان مارب 1397) در گنیزدزدری

scair