Stair Ealaíne na hIaráine

AN DARA CUID

EALAÍN ÉIREANN Ó CHOMHLACH ISLAM
ATHCHÓIRIÚ TÉACS NA ISLAMACH

EALAÍN TRÉIMHSE PAHLAVI

An Ailtireacht

Ní mór ailtireacht ré Pahlavi a roinnt i dtréimhsí éagsúla. Lig dúinn scrúdú a dhéanamh ar dtús ar thréimhse ré na chéad Pahlavi atá comhdhéanta de dhá chuid: ó bhunú an tsliocht Pahlavi go dtí an bhliain 1932 agus ón mbliain 1932 go dtí an 1942 agus scaoileadh an chéad Pahlavi ón tír. Sa chéad chuid is féidir linn idirdhealú a dhéanamh idir trí mhór-threocht: ailtireacht bunaithe ar an tréimhse réamh-Ioslamach; ailtireacht bunaithe ar ailtireacht Ioslamach Natural; Ailtireacht bréige an Iarthair. Ag an am céanna cruthaíodh saghas ailtireachta measctha, go háirithe in ailtireacht chónaithe. Ag tús dynasty Pahlavi agus ag deireadh dynasty Qajar, bhí ailtirí ann, ar a dtugtar traditionalists, a lean ar aghaidh leis an stíl Qajar. Bhí go leor acu ina gcónaí go dtí na blianta deiridh de thréimhse Pahlavi, ag cur le tógáil agus le maisiú na bpaistí ríoga. Cuimsíonn an grúpa seo trí ghlúin: tá an chéad ghlúin comhdhéanta d'ailtirí ón tréimhse Qajar agus an tréimhse roimh theacht na réabhlóide bunreachtúla (bliain 1907), ina measc, sa tsraith tosaigh, is é Hasan Qomi, jurisperito agus a dhúnadh: i measc na a chuid saothar is féidir linn an t-iwan agus na minarets a lua ar an mauseleo naofa de Hazrat-e Masumeh agus an chéad earnáil den bhaitsiléir Qom; Máistir Rostam Borujerdi, a bhfuil an bealach isteach chuig Sabzeh Meidan (cearnóg mhargadh glasraí) Tehran fós ann; Máistir Fath Ali Shirazi a bhfuil na hoibreacha ar na frámaí ar bhealach isteach agus ar bhealach isteach an bhocóille Sepahsalar.
Cuimsíonn an dara glúin ailtirí na tréimhse tar éis na gluaiseachta bunreachtúla, agus ina measc siúd is fearr aithne orthu ná: Jafar Khan Kashani, ar féidir linn tagairt a dhéanamh do bhealach isteach pháirc pháirc náisiúnta Tehran, an Pálás Glas de Saadabad, an gléasra agus bealach isteach cloiche Takht-e Marmar, halla Haft Kaseh agus na frámaí in Iwan thoir de madrasa Sepahsalar Tehran; Máistir Jafar Khan a bhí ina ailtire ar thréimhse réimeas Mozaffar ad-Din Shah agus a d'oibrigh go dtí tréimhse Pahlavi; an Máistir Mohammad Zadeh, a bhfuil obair shuntasach fanta fós ann, mar shampla mosc Haj Sani od-Divan, mausoleum an Sayed Nasr d-Din, an Timcheh (bazaar) de chuid Sadr Azam i sráid Nasser Khosrow, ceann amháin nó dhá iwan de mharasah Sepahsalar an chuid íochtarach de chruinneachán shéadchomhartha "Sar -e Qabr-e Agha"; an Máistir Mohammad Qomi Shirazi, údar an uachtair den chruinneachán céanna; Máistir Mahmud Qomi (mac Máistir Hasan Qomi Mojtahed) a thóg cuid de na frámaí faoi chruinneachán Takht-e Marmar, bealach isteach Ospidéal Najmiyeh agus freisin an chuid íochtarach den chruinneachán den mhosc Sepahsalar i dTeran; agus ar deireadh thiar an Máistir Ismail Qomi, mac eile Mháistir Hasan Qomi, a bhfanann minarets scrín Hazrat-Abd ol-Azim i gcathair Ray agus halla iontrála madrasa Sepahsalar i dTeran.
Tosaíonn an tríú glúin de na hailtirí seo, atá comhdhéanta den núicléas ón dá ghlúin roimhe seo, leis an ailtire Haj Hossein Lor Zadeh. Tá go leor mosc fós ann (thóg sé thart ar 842) agus tá go leor pálás agus foirgneamh ann, ina measc na cinn is tábhachtaí: bealach isteach Bhanc na hIaráine agus Shasana i seanchearnóg Sepah, bealach isteach scoil Dar ol-Fonun, an Tuama Ferdowsi, pálás príobháideach Shah i gcathair Ramsar, cuid de mhaisiúcháin Takht-e Marmar, cuid de choimpléasc Saadabad, tuama an Teaghlaigh Lor Zadeh, moscanna Azam na Qom, Imam Hossein, Motahhari, Anbar -agus Gandom agus Sangi de Tehran (scartáladh Bardas Tehran an mosc deireanach sin le déanaí), cuid de mhosc-madrasa Sepahsalar agus ar deireadh cuid de mhausoleum scrín Imam Hossein i gcathair Karbala (san Iaráic ). Thóg sé 363 mosc tar éis na Réabhlóide Ioslamaí amháin. Is féidir a mheas gur leis an nglúin seo an Máistir Heidar Khan, a thóg an Takht-e Marmar bunaithe ar an bplanda a d’ullmhaigh an Máistir Jafar Khan, agus Leon Tatavusian agus a chúntóir Boris.
Mar gheall ar chlaontacht láidir an iarthair a bhí ag an gcéad rialóir Pahlavi, tháinig go leor ailtirí agus innealtóirí eachtracha, ar nós André Godard agus Siroux, go dtí an Iaráin, ag cur tús le Westernization d'ailtireacht na hIaráine. Ar dtús, áfach, chun tréith Natural a thabhairt dá n-oibreacha, chomhoibrigh siad freisin le hailtirí Natural, cé nach raibh a gcion tairbhe chomh mór sin. Rinne cuid de na hailtirí eachtracha sin, ar nós André Godard, a raibh spéis acu in ealaín ársa na hIaráine, iarracht a dhéanamh a gcuid saothair a thabhairt mar charachtar Natural seachas mar ghné Eorpach. Mar sin féin, thug Godard, le bunú an chúrsa ailtireachta ag Dámh na nEalaíon Mín in Ollscoil Tehran, gealltanas go foirmiúil ailtireacht an Iarthair a mhúineadh bunaithe ar ailtireacht ársa na Gréige-na Róimhe agus na dteicneolaíochtaí Eorpacha nua sa disciplín seo agus lean roinnt ailtirí de chuid na hIaráine, a tháinig ar ais thar lear le déanaí, ar nós Mohsen Foroughi agus Hushang Seihoun, ar a bhealach.
Bhí mearbhall ar an ailtireacht sa tréimhse seo mar gheall ar an éagsúlacht stíleanna, agus le himeacht ama tháinig laghdú ar ghnéithe na hIaráine agus bhí gnéithe na hEorpa níos soiléire. Rinne na hailtirí a bhí i gcroílár na bprionsabal bunúsacha iarracht stíleanna agus foirmeacha an Iarthair a chlúdach le clúdach siombalach agus ársa, i bhfocail eile chun an ghné ailtireachta a thabhairt don ghné Natural. Chomh maith leis an mearbhall seo, bhí claonadh polaitiúil an chéad Pahlavi i dtreo níos mó an iarthair, agus malaise tromchúiseach ealaíne sa tír, i bhfabhar eisiamh cineálacha tógála a bhí dírithe ar chuma thraidisiúnta a thabhairt ar aghaidheanna séadchomharthaí agus palaces. Nuair a d'athraigh an rialtóir a bheartas pro-English i bhfabhar Ghearmáin Hitler, lean ailtireacht é ag casadh i dtreo stíleanna na Gearmáine. Ar an láimh eile, mar thoradh ar an mania nó in áit an ghalair "scartáil oibreacha an am atá caite chun cinn nua agus nua-aimseartha a chruthú", díothaíodh go leor séadchomharthaí áille ón réanna Zand agus Qajar agus níos déanaí fiú na cinn Safavid. In a n-áit, in ainneoin go raibh go leor tailte ar fáil i dTeran, tógadh foirgnimh a raibh cuma an iarthair orthu. Ar an mbealach seo leagadh Villas agus palaces Zand agus Qajar chun oifigí na n-aireachtaí agus na n-institiúidí rialtais a thógáil ar nós oifigí an Chisteáin nó na hAireachta Ceartais.
Tháinig méadú ar an mbearna idir ailtireacht bharántúil na hIaráine agus ailtireacht an iarthair nuair a tháinig ailtirí na hIaráine a chuir a gcuid staidéar i gcrích thar lear, rud a chiallaigh go raibh sé níos soiléire fós. I bhfocail eile, bhí ailtireacht “inmheánaithe” na hIaráine ina hailtireacht níos fearr! D'athraigh na teicneolaíochtaí nua san ealaín seo, úsáid ábhar tógála nua amhail bíomaí iarainn agus coincréit threisithe agus eisiamh tréithe áitiúla agus tréithe barántúla na hIaráine, an spás agus gné uirbeach agus ailtireachta an chathair. Tógadh agus tógadh gach foirgneamh, mar oifigí na n-oifigí stáit, na hóstáin mhóra, na bainc, na stáisiúin iarnróid lárnacha, na scoileanna teicniúla-gairmiúla, na dámha agus na hollscoileanna, na hospidéil srl. De réir riachtanais nua agus go seachmaill an Iarthair. Lean an próiseas seo ar aghaidh go dtí gur fírinne fírinneach agus rialta a bhí i scartáil na n-oibreacha ársa chun oibreacha “iarthar” a thógáil. Dá bhrí sin leagadh na caisleáin, na séadchomharthaí, na fortresses agus fiú roinnt moscanna ársa chun an bealach a réiteach do leathnú na gcathracha. D'fhéadfaí na cúiseanna leis na scartálacha seo a thuairisciú mar seo a leanas:

- ós rud é nach raibh na daingneáin, na Villas agus na séadchomharthaí ag teacht leis an gcóras uirbeach agus leis an ailtireacht iartharach agus ós rud é nach raibh an tionscal turasóireachta fós ar eolas sa tír, ba rud fírinneach agus brabúsach a bhí i scartáil na n-oibreacha seo . Ó thaobh na polaitíochta de, ina theannta sin, rinneadh iarracht gach rian den eagraíocht a bhí ann roimhe seo a scriosadh, agus trí a chuid saothar a scartáil, tháinig cinn an chórais nuabhunaithe chun solais níos mó;
- toisc go raibh an iomarca cosúlachtaí agus naisc láidre idir séadchomharthaí ársa agus oibreacha agus séadchomharthaí reiligiúnacha, thacaigh an chéad Pahlavi, mar gheall ar a chlaonas frith-reiligiúnach, le díothú agus deireadh a chur leis an gcineál seo séadchomharthaí. Ba chóir a thabhairt faoi deara go raibh na foirgnimh reiligiúnacha a tógadh sa tréimhse seo an-simplí agus urscaoilte, ós rud é nár thug an stát tacaíocht airgeadais don tógáil, ach go gcuirfeadh na daoine ar fáil í de réir a n-acmhainní airgeadais eacnamaíocha féin.
- baineann an tríú cúis le leathnú na gcathracha i ndáil leis na riachtanais nua, agus ina measc seo cruthaíodh líonraí bóithre níos leithne a tháinig chun bheith ina leithscéal chun gnáth-scartáil a dhéanamh ar shaothair an am atá thart a bhí ar na cosáin nua a bhaint amach!
Le linn ré an dara Pahlavi, cuireadh deireadh le Mohammad Reza Shah, fiú an t-aird íosta a tugadh ar chuma Iaránach a thabhairt ar na foirgnimh agus in ainm an nuachóirithe cuireadh tús le propaganda dian le haghaidh árasán a bhí ina chónaí i bhfoirgnimh ilstóir (uaireanta tháinig siad suas go dtí os cionn fiche urlár)! Mar thoradh ar eisimirce ó na sráidbhailte go dtí na cathracha bhí sé níos práinní go leor tithe a thógáil agus mar sin chuir saol san árasán saol in áit tithe i dteach aon-agus dhá scéal agus le clós príobháideach. Rinneadh cóipeanna de phlandaí na mór-phalaistí Eorpacha agus rinneadh iad freisin san Iaráin agus cruthaíodh coimpléisc iarmharacha mhóra a bhí eachtrannach do spiorad na hIaráine! Faoi láthair tá na foirgnimh seo tar éis fás mar bheacáin mhóra agus mhóra, mar shiombail de dhul chun cinn teicniúil agus ailtireachta i gcathracha éagsúla, go háirithe i dTehran agus i bpríomhchathracha réigiúin na hIaráine.

Péinteáil agus ealaíon figiúirí eile

Tar éis filleadh Mohammad Ghaffari (Kamal ol-Molk) ón Eoraip, áit a ndearna sé staidéar ar phéintéireacht an Iarthair agus nuair a d’fhoilsigh sé saothair chlasaiceacha Eorpacha, chuir a chuid gníomhaíochtaí chun péintéireacht an Iarthair a mhúineadh cosán péinteáil Qajar i dtreo a éabhlóid nua, ag teacht ina hionad le réalachas iomlán atá cosúil le hathbheochan ealaíne na hIodáile. Thug ealaíontóirí na healaíne barántúla reatha, lena n-áirítear péintéirí, ealaíontóirí ceirmeacha agus scátháin, aire do mhaisiúcháin na n-ealaíon ríoga a d'fhág teagasc na n-ealaíon Iar-Ioslamach.
Is ar feadh tréimhse ghearr cúpla bliain amháin a bhí scoil á reáchtáil ag Hossein Taherzadehe-ye Behzad atá gníomhach i múineadh na n-ealaíon Natural. Thug an scoil seo treoir d’ealaíontóirí traidisiúnta mar a thugtar orthu, a ndearnadh a líon a chomhaireamh ar mhéara lámh amháin. Níl an chéad ghlúin de na healaíontóirí seo beo a thuilleadh, agus tá an dara glúin ag druidim le haois na seanaoise. Le bunú Dámh na nEalaíon Fine tríd an bhFraincis Andrè Godard, a threoraigh an t-innealtóir Foroughi ina dhiaidh sin, bhí scoil Taherzadehe-ye Behzad i gceannas ar a cuid gníomhaíochtaí a dhúnadh agus a bhriseadh. Dá bhrí sin, bhí caomhnú agus teagasc na n-ealaíon fírinneach hIaráine teoranta d'Oifig na nEalaíon Mín sa tír.
Ar an láimh eile, chuir na healaíontóirí a rinne staidéar thar lear, a chuir chuig an Eoraip ón gcéad Pahlavi, modhanna nua Eorpacha isteach, tar éis dóibh filleadh abhaile, gan aon bhaint acu le healaín agus le cultúr na hIaráine, ag tiomnú dóibh iad a mhúineadh agus iad a scaipeadh chun daoine a spreagadh iad a chomhshamhlú! Agus mar gheall ar chomhréireacht agus comhchuibheas na hEorpaithe atá ann faoi láthair leis an bpolaitíocht, bhí an Aireacht Cultúir freagrach as ealaíontóirí óga a mhaoiniú, a threorú agus a spreagadh le bheith gníomhach sa sruth nua seo. Mar thoradh air sin, níor éirigh go maith le healaíontóirí traidisiúnta, go háirithe péintéirí frescoes caife, agus fuair na máistrí mar Qullar Aghassi agus Modabber bás i mbochtaineacht agus i mbochtaineacht. Ní raibh péintéirí eile gníomhach ach i roinnt cathracha mar Isfahan agus mar sin de, tháinig laghdú ar líon na máistrí sna healaíona Natural.
Le linn ré an dara rialóir Pahlavi agus an dara ceann Pahlavi, tháinig an t-ealaíontóir Eorpach chun cinn mar ghnáthshaol laethúil agus bréige dall ar ealaín na hEorpa a chuir go leor ealaíontóirí saothar Eorpach i leataobh an oiread sin, le hathruithe beaga, mar a gcuid saothair féin le go leor de ainm agus síniú! Ba iad Nami, Jafari agus an Máistir Ziya Pur na carachtair is suntasaí sa ghrúpa seo. Mar gheall ar bhunú Féile Ealaíne Shiraz le Farah Pahlavi, bean chéile an rí dheireanaigh, bhíothas chomh mór sin le rá go raibh léiriú ar ealaín chomhaimseartha an Iarthair, go háirithe ceol agus siamsaíocht, go ndearnadh iad a léiriú go poiblí. sráideanna Shiraz. Ionsaitheach agus contrártha le reiligiún agus le moráltacht a bhí aithris ag ealaíontóirí Natural níos déanaí. Bhí fiú an phictiúrlann, atá ina ealaín an Iarthair go hiomlán agus ar cheann de na feiniméin de theicneolaíocht chomhaimseartha, ar cheann de na habairtí ealaíonta a d'fhorbair an tréimhse sin agus a scaipeadh go forleathan le linn ré an dara Pahlavi, agus rinneadh iarrachtaí chun an cultúr a chur ar bhonn Eorpach. tóir.

Pictiúrlann agus Amharclann

Is dhá ealaín Iarthar na hEorpa den chuid is mó iad na healaíona taibhiúcháin, amhail amharclann agus pictiúrlann, agus meastar gur cineál "Westernization" agus "ionsaí cultúrtha an Iarthair" iad a thabhairt isteach san Iaráin. Léirigh an feiniméan seo é féin ag am an aistrithe ón Qajar go dtí an dynasty Pahlavi. Thug an chéad Pahlavi, Reza Khan Mir Panj, a dtacaíonn Sasana leis ag an tús, deireadh leis an gcreideamh Ioslamach a dhíothú, nó a lagú ar a laghad, trí Eoraip a chur in ionad an chultúir Natural-Ioslamach. Agus níorbh fhéidir é seo a dhéanamh ach amháin trí shruthanna cultúrtha na hEorpa a scaipeadh agus trí shearmanais reiligiúnacha agus chultúrtha Ioslamacha a chur i gcrích.
Ach bhí forbairt dhifriúil ag an ealaín cineamatagrafach agus amharclainne agus léirigh na difríochtaí de réir a chéile iad féin agus iad ag leathadh. Ar an gcúis seo is gá staidéar a dhéanamh orthu agus iad a scrúdú ar leithligh.

Pictiúrlann

Taispeánann staraithe go raibh dhá chineál seónna san am atá thart in dhá réimse éagsúla den domhan: sa tSín san Oirthear agus sa Ghréig san Iarthar. Ach sa Mheán-Oirthear agus sa Mheán-Oirthear níl aon rian den ealaín seo ann roimh ionradh Alastair Mhór, agus níl aon fhianaise stairiúil ann chun fírinne na gcuntas stairiúil a thaispeáint ar dá réir a bhí Alexander, ar bhóthar na hIndia tríd an Bhí amharclanna lasmuigh tógtha ag Mesopotamia agus an Iaráin le haghaidh seónna i gcathracha Babylon agus Kerman: go dtí seo, níor aimsíodh an rian is lú de na suíomhanna seo.
Dealraíonn sé gur le linn réimeas Buyidi, admháil Shiite, go scaiptear cineál seónna reiligiúnacha chun maorga Tiarna na mairtirí a chomóradh Imam Hossein ibn Ali (an tsíocháin a bheith air). Ach ó thréimhse Safavid, tá an cineál taispeána seo scaipthe go hoifigiúil leis an ainm taziyeh ('tragóid an paisin') agus chum go leor filí dánta caoineadh agus comhráite véarsa le himirt sna seónna seo. Gan amhras, is é an dán is cáiliúla de na dánta seo an dán a chum Mohtasham Kashani mar gheall ar eachtra tragóideach Karbala agus mairtíreacht Imam Hossein agus seachtó a dó ball teaghlaigh agus a chompánaigh. Chomh maith leis na léirithe caoineadh seo, reáchtáladh searmanais reiligiúnacha freisin chun comóradh a dhéanamh ar chomóradh breith na naomh, ina raibh aithris agus canadh dánta. Is cinnte go ndearnadh na searmanais agus na seónna seo i bhfoirm seiftithe agus nach raibh áit ar leith acu don staging agus dá bhrí sin go raibh siad "os cionn an tub" (cuireadh an stáitse os cionn an umair i lár na gclóis príobháideach).
Le linn ré an Qajar, agus go sonrach le linn réimeas Nasser ad-Din Shah, shroich ealaín taziyeh airde a spéire. D'ordaigh sé, tar éis dó filleadh ón Eoraip, amharclann chiorclach a thógáil i leibhéil dhifriúla le hardán ciorclach sa lár chun an seó seo de chaoineadh a dhéanamh. Bhí an amharclann seo, darb ainm Tekiyeh Dolat agus clúdaithe ag puball an-mhór, gníomhach go dtí an chéad Pahlavi; sé, áfach, a bheith i gcoinne gach cineál léiriú creidimh agus a bheith mar thaispeántais ar an taziyeh agus go ginearálta na searmanais chaoin do Imam Hossein (síocháin air) an streachailt in aghaidh cos ar bolg a léiriú agus a mhúscailt, an ceartas, agus an gá le olc a mholadh agus olc a thoirmeasc, bhí sé seo i gcodarsnacht mhór lena bhealach chun an tír a rialú bunaithe ar chos ar bolg agus faoi chois; d'ordaigh sé dá bhrí sin go leagfaí amharclann Tekyeh Dolat ar ceal agus mar sin scriosadh an obair ailtireachta álainn seo. Ar an taobh eile de, thóg sé hallaí chun na seónna aistritheacha thiar a chur ar stáitse, agus mar sin thóg sé céim mhór i dtreo eisiamh an chultúir reiligiúnaigh agus leathadh chultúr an Iarthair. Ón nóiméad sin ar aghaidh is féidir linn labhairt faoi ealaín nua agus eachtrach dar teideal Theatre. Ealaín siamsaíochta an Iarthair, an amharclann, tráth réimeas an dara Pahlavi, roinnte ina cheithre sheánra seo a leanas:

1) amharclann ina bhfuil téamaí na hIaráine i réim agus le claonadh agus seasamh polaitiúil, díreach ar an mbealach céanna san Iarthar. Sa seánra seo bhí aisteoirí gníomhacha amhail Ali Nassirian, Jafar Vali srl. A sheinn na scripteanna a scríobh Gholam Hossein Sa'edi agus Akbar Raadi. Ós rud é gur tharla tabhairt isteach amharclann an Iarthair san Iaráin ag an am céanna le himeachtaí na gcaogaidí agus na seascaidí, bhí an ton polaitiúil i réim go ginearálta sna seónna seo agus uaireanta fiú íoróin pholaitiúil. Ar an gcúis sin, tar éis tamaillín, bhí siad ina n-íospartaigh chinsireachta polaitiúla agus cuireadh cosc ​​orthu sa deireadh.
2) amharclann lán-Iarthairach ag a bhfuil leibhéal intleachtúil íseal, cinnte go bhfuil sé mí-oiriúnach (theastaigh ón réimeas é féin). Bhí an cineál seo amharclainne an-láidir mar gheall ar thacaíocht ar leith an rialtais san am, bhí sé go hiomlán iarthar agus ní raibh aon tagairt pholaitiúil ann. Bhí coincheap láidir frith-reiligiúnach aige agus tharla sé le linn féilte nó páirtithe ealaíne. Ba í Féile Ealaíne Shiraz an ceann ba shoiléire de na cláir seo. Ba iad na carachtair a bhí mar Ashur Banipal agus Arbi Avanessian a tionscnóirí. Uaireanta rinne ealaíontóirí eachtracha fiú iad a sheinm. Chuir na grúpaí eile conspóid ar na grúpaí seo agus ar an seó seo i gcónaí.
Amharclann ollscoile-mac léinn. Chuir sruthanna mac léinn agus grúpaí polaitiúla ollscoile na seisiúin ealaíne chun cinn an seánra seo, le saincheisteanna cáineadh polaitiúil agus sóisialta. Shroich an seánra seo airde a spéire sna blianta roimh an Réabhlóid Ioslamach agus d'ainneoin na n-údarás a bheith ina choinne agus a ionchúiseamh, lean sé lena ghníomhaíocht go dtí tréimhse Réabhlóid Ioslamach na hIaráine sa 3.
4) amharclann tóir agus amharclann sráide darb ainm Lalehzari (ó Lalehzar, ainm sráide inar reáchtáladh léirithe den seánra grinn agus comic. Nóta don Eagarthóir). Ba é an príomhchuspóir a bhí leis an gcineál seo siamsaíocht a chur ar na lucht féachana agus iad a dhéanamh agus daoine a chur ar shiúl ó ghníomhaíochtaí polaitiúla. Bhí an seánra seo forleathan sna seascaidí agus sna seachtóidí, ach le leathadh ealaín cineamatagrafach chaill sé a splendour agus laghdaigh líon na n-amharclann den chineál seo de réir a chéile go dtí go bhfuair sé bás ar deireadh leis an Réabhlóid Ioslamach.

Pictiúrlann

Is fiú ealaín an iarthair é pictiúrlann cosúil le pictiúrlann a chruthaigh deartháireacha Lumier sa Fhrainc sa 1895. Tá a phrionsabal oibriúcháin bunaithe ar shliocht tapa sraith grianghraf os comhair na súl chun an tuiscint ar ghluaiseacht sna híomhánna a chruthú. Ba é an chéad scannán a táirgeadh, a mhair cúpla nóiméad, ná "Scor na n-oibrithe sa mhonarcha". Ciallaíonn an téarma 'pictiúrlann' gluaiseacht. Agus ar dtús ag tús a aireagáin tugadh go dtí an Iaráin é, tráth Nasser ad-Din Shah Qajar, ceamara agus preas a tháirg an Lumier factory. Ba é Sepanta san India a chuir an chéad scannán Peirsis dar teideal Dokhtar-e Lor ('The Girl Lor'), le chéile, agus mar gheall ar a nuachta, cé go raibh go leor lochtanna agus easnamh air, tháinig sé chun cinn agus bhí brabús mór aige.
Bhí an ealaín sa phictiúrlann, mar amharclann, mar mhodh chun cultúr an Iarthair a chur chun cinn agus a fhorchur ar dhaoine na hIaráine agus ós rud é gur allmhairíodh formhór na scannán ó thar lear, bhí a fheidhm i bhfad níos mó ná teilgean simplí ar scáileáin mhóra. Go mall thosaigh na daoine a d'fhoghlaim an modh oibre, is é sin le rá an scannán a dhéanamh agus a tháirgeadh, scannáin le téamaí Natural.
Mar sin féin, níor bhain ach scannáin a táirgeadh le téamaí iarthar agus / nó aithris ar nósanna an Iarthair agus an saol tairbhe as tacaíocht rialtais agus fóirdheontais eacnamaíocha. Ní raibh aon luach ealaíonta ag na scannáin a táirgeadh le linn ré an Pahlavi, sna daichidí agus sna caogaidí, agus ba iad na gnéithe a bhí i bhfabhar an rialtais agus na daoine a bhí míthreorach i measc na ndaoine a bhí míthreorach i gcónaí. Níos déanaí, ar chúiseanna soiléire, lena n-áirítear an costas íseal a bhaineann le scannáin a tháirgeadh agus an fhéidearthacht iad a thaispeáint i hallaí na gcathracha éagsúla, thóg an pictiúrlann sna 1960idí agus sna 1970idí áit na hamharclainne. Bhí go leor hallaí amharclainne, lena n-áirítear na hallaí ar shráid Lalehzar i dTeran, ina hallaí pictiúrlainne. Mar thoradh ar allmhairiú seánraí difriúla scannáin an Iarthair le téamaí neamh-reiligiúnacha go hiomlán agus contrártha do luachanna náisiúnta agus reiligiúnacha, sna seachtóidí, thug táirgeoirí Natural scannáin mímhorálta agus mígheanasach ar aird a thacaigh an riarachán polaitiúil agus rialtais go láidir, fiú le hairgead airgeadais, le an leithscéal a bhaineann le saoirse tuairime.

Na healaíona coitianta

Níor thug an chéad Pahlavi aon tábhacht don ealaín go bunúsach, mar sin le linn a réimeas, cé is moite de na healaíontóirí a fágadh ón tréimhse Qajar, níor tháinig aon duine eile chun cinn. Ba é an t-aon tionscnamh tábhachtach den tréimhse sin ná institiúid a bhunú do Fine Arts arna stiúradh ag Pahlbod, mac-dlí Reza Pahlavi. D'athraigh an institiúid seo a hainm ina dhiaidh sin chuig Oifig Ard-Stiúrthóireacht na nEalaíon Fine, agus ag an dara Pahlavi, san Aireacht Cultúir agus Ealaíne. Chuir an oifig seo gníomhaíochtaí sách úsáideach chun cinn maidir le teicnící ceardaíochta agus na healaíona áitiúla a chaomhnú, amhail próiseáil criadóireachta, greanadh miotail, obair ghloine, próiseáil cairpéad, agus próiseáil tíl majolica, agus Bhunaigh sé freisin músaem beag ina cheanncheathrú i Piazza Baharestan. Mar sin féin, bhí na gníomhaíochtaí seo teoranta do thiomantas sách pearsanta roinnt fostaithe san oifig chéanna agus níor shín siad go dtí an tír ar fad. Ag am an dara Pahlavi, go háirithe sna seascaidí agus sna seachtóidí, bhí gníomhaíocht na hAireachta Cultúir agus Ealaíne forchoimeádta den chuid is mó do bholscaireacht agus do scaipeadh na bhféilte agus na bhféilte ealaíne, iad uile le cur chun cinn iarthar chultúr ealaíonta na tíre. Eagraíodh taispeántas débhliantúil de phéintéireacht, a bhí mar aithris iomlán ar dhébhliantúil na hEorpa, inar thaispeáin siad saothair neamhghnácha a táirgeadh de réir modhanna agus stíleanna reatha san Eoraip. I measc na ngníomhaíochtaí eile a bhí ag an aireacht seo bhí bunú scoil ard-ealaíon i gcathracha Isfahan, Tabriz agus Tehran agus bunú dámha le haghaidh ealaíon ornáideach agus don seó a lean cláir acadúla scoileanna na Fraince.
Ba é an teagmhas ba thábhachtaí i dtréimhse Pahlavi, go háirithe le linn ré an dara Pahlavi, ná grúpa ealaíontóirí spontáineacha a chruthú a léirigh spéis ar leith sna healaíona dílse ón Iaráin. Cé gurbh iad a gcuid saothar leanúint ar aghaidh nó aithris ar na healaíona i dtréimhsí Safavid, Zand agus Qajar agus nár chuir siad nuálaíochtaí i láthair, thug siad go mór le reathaíocht ealaíonta náisiúnta na hIaráine a choinneáil beo agus í a tharchur chuig tréimhse na Poblachta Ioslamach. I measc na n-ealaíontóirí seo is féidir linn ainmneacha Modabber agus Qullar Aqassi agus a gcuid mac léinn a lua, mar shampla Ismail Zadehe-ye Chalipa, Abbas Boluki Far agus Hossein Hamadani i bpéinteáil caife, agus Bahadori agus Farshichian i bpéintéireacht. Péintéir an-oilte ab ea Farshchian agus ba mháistir líníochta agus dathúcháin é. Bhunaigh sé a stíl féin de réir na gcritéar a bhain le healaín bharántúil na hIaráine. Bhí go leor daltaí ag Máistir Farshchian atá ag gabháil faoi láthair do theagasc agus oideachas an ghlúin níos óige.Gan catagóir