Bunreacht Phoblacht Ioslamach na hIaráine

Ceadaithe i 1980 - Athbhreithnithe i 1989

Nótaí ar théacs Bhunreacht Phoblacht Ioslamach na hIaráine

1. Tosaíonn féilire Peirsis an 21 Márta gach bliain chun deireadh a chur leis an 20 seo a leanas i mí an Mhárta. Anseo tá na dátaí comhfhreagracha den fhéilire thiar agus féilire gealaí Ioslamach sonraithe.

2. Is é sin téacs naofa Ioslam, an Koran.

3. Níor chóir an téarma Aiséirí a thuiscint sa chiall Chríostaí, ach sa chiall Ioslamach, agus feidhm a bhaint as gan idirdhealú do gach fear: de réir an choincheapa seo, arb ionann é agus ceann de phrionsabail bhunúsacha an Ioslam, ar Lá an Bhreithiúnais gach duine aonair, a bheirtear go dtí an bheatha shíoraí tar éis bháis ghránna (is é sin, ag dul ó staid mhaireachtála amháin go stát eile) breithneoidh Dia é agus tabharfaidh sé luach saothair nó pionós dó de réir a iompair le linn dó fanacht ar an Domhan.

4. Is é ról an Imam, nó “guide”, sainmharc Shiite Ioslam thar Sunni Ioslam. Feidhmíonn an Imam feidhm treorach reiligiúnaigh de réir optics thrialach an rialtais Ioslamach, na n-oideas Ioslamach agus treo an tsaoil spioradálta; Freagraíonn a fhigiúr don ghá atá ann a chinntiú go mbíonn “rialtas” ráthaíochta agus treorach ag pobal creidiúnaithe de réir treoirlínte reiligiúnacha.
Tá idirdhealú idir na Shiites agus an Sunnis toisc go gcreideann siad nach féidir le rogha an IAMM a bheith ina charachtar roghnach (is é sin le rá ag teacht ón taobh thíos), ach leanann sé ar aghaidh go díreach ó Allah agus a Prophet: dá bhrí sin, bunaithe ar chodanna éagsúla den Koran agus den Hadith ("Traidisiún") creideann siad gurb é an príomhról, ar bhás an Prophet Mohammad (an tsíocháin a bheith air), a mhac-dlí, Ali, de réir mar a mheas an Prophet go sainráite gurb é an ceann is fearr agus is gaire dó féin.
Níos déanaí, aistríodh an dualgas chun an teachtaireacht dhiaga a chaomhnú chuig aon cheann déag de Imams eile, gach sliocht de Theaghlach an Prophet: pearsantachtaí a bhfuil tábhacht mhór stairiúil acu agus thar aon rud spioradálta a daoradh chun mairtíreachta le hord caliph a gcuid ama, ach amháin an dóú cuid déag, chuaigh sé isteach sa "329" i 939 (XNUMX AD), agus táthar ag feitheamh go fóill ar a fhilleadh mar shlánaitheoir na daonnachta.

5. Ní thagann na billí, na foraitheanta agus na billí atá molta ag an Tionól Ioslamach chun dlí go huathoibríoch. Foráiltear sa Bhunreacht go bhfuil "coiste fir críonna" ann ar a dtugtar Comhairle Chaomhnóirí an Bhunreachta (Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assassi, atá leagtha amach in Airteagail 91-99).
Is cineál Parlaiminte den scoth é an Chomhairle seo, agus tá an chumhacht aici diúltú do na rúin a cheadaigh an "Dlísheomra Íochtarach", is é sin, an Pharlaimint ceart. Tá sé de chúram air scrúdú a dhéanamh ar na dlíthe a d'achtaigh na hIonadaithe, iad a chur i gcomparáid leis na noirm Ioslamacha chanónacha agus leis an mBunreacht, agus ansin iad a dhaingniú nó a chur ar ais chuig an Tionól Ioslamach lena leasú. Is éard atá i gComhairle an Chaomhnóra baill 12 (a fhanann i seilbh oifige ar feadh sé bliana): seisear giúróirí Ioslamacha agus seisear dlíodóirí sibhialta. Ceapann an Treoir nó Bord na Stiúrthóirí an chéad ghrúpa (féach Ealaín 110), agus is é an Tionól Ioslamach a thoghtar an dara grúpa trí ghearrliosta d'iarrthóirí arna n-ainmniú ag an Ard-Chomhairle Bhreithiúnach (féach Airt. 157 agus seo a leanas) a roghnú. Maidir le comhoiriúnacht na ndlíthe leis na noirm Ioslamacha, tá tuairim fhormhór na seisear Ioslamach bailí, agus maidir le bunreachtúlacht na ndlíthe tá gá le tromlach chomhaltaí uile na Comhairle. Tá sé de chúram ar Chomhairle an Chaomhnóra forálacha an Bhunreachta a léirmhíniú, réimse ina bhfuil gá le tromlach trí cheathrú dá chomhaltaí. Déanann sé maoirseacht ar thoghcháin uachtaránachta, ar thoghcháin ghinearálta agus ar reifrinn freisin.

6. Is ionann foirceadal al-faqih agus an t-ais lárnach a bhaineann le smaointeoireacht pholaitiúil Shiite chomhaimseartha. Glacann sé le coincheap polaitiúil bunaithe ar údarás an jurisperate, is é sin le rá ar údarás giúróra ingearach agus inniúil (Wali Faqih), a ghlacann le ceannaireacht an rialtais le linn Imam neamh-inghlactha.

7. Is é an Majlis-e Shora-ye Islami, ar a dtugtar Majlis go gairid, an Tionól Ioslamach (Airteagal 62-90 den Bhunreacht).

8. Féach Nóta 4.

9. Is scoileanna dlítheanacha iad seo ar fad taobh istigh de orthodóip Ioslamach; is iad na chéad cheithre ná Sunni, is é an cúigiú ceann Shiite. Bunaíodh an Scoil Hanafite i lár an ochtú haois le Abu Hanifah, as bunús Peirsis, i Kufa san Iaráic inniu; inniu tá go leor leanúna ann, go háirithe i Lár na hÁise, san Afganastáin, san India agus sa Phacastáin. Ina áit sin téann an Scoil Malekita siar go Malik ben Anas, údar an bhailiúcháin is sine de Hadith, agus tá sí forleathan inniu go háirithe i dTuaisceart na hAfraice (seachas an Éigipt) agus Oirthear na hAfraice. Maireann lucht leanúna Ash-Shafi'i, an códaitheoir aitheanta de dhlí-eolaíocht Canónach Ioslamach (Scoil Shafi'ita, a bunaíodh sa naoú haois), i mBairéin, i ndeisceart Shádach, san Indinéis agus san Éigipt. Ba é Ibn Hanbal, a fuair bás i 855, a bhunaigh Scoil Hanbalita, atá forleathan anois go háirithe san Araib Shádach. Leanann na Zaydites an martyr Zayd (mac an ceathrú Lmam den Shi'ism) a maraíodh sa 737 ag an caliph Ummayade Hisham Abdu'l Malik i gcoinne a ghrá a d'athbhreithnigh sé; fáiltíonn siad roimh Ali mar a gcéad Imam, agus i réimse an dlí cloífidh siad le cód Abu Hanifah.

10. Baineann an Farsi, nó neopersian, leis an dteaghlach Indo-Eorpach teanga, brainse “shatam”, tá grúpa Indo-Aryan (an brainse “shatam”, lena n-áirítear an Indo-Aryanic, an Slavic, an Airméinis agus an Laitvis-Liotuáinis, mar a thugtar air ón bhfocal Sanskrit setam, rud a chiallaíonn "céad", mar go bhfreagraíonn sé don fhuaim "k" do theangacha Ind-Eorpacha eile, mar shampla an Ghréig, an Laidin, an Ghearmáinis, an Cheilteach agus an tocántacht: mar shampla ag an bhfocal Laidine "octo" , is é sin "ocht", a fhreagraíonn don "hasht" Peirsis.
Bunaíodh Farsi mar theanga uathrialach thart ar mhíle bliain ó shin, agus in ainneoin na héabhlóide a tharla le linn na gcéadta bliain, tá an teanga atá in úsáid inniu "an chuid is mó go mór le croí-shaothair an aois órga" (féach Giovanni M.D 'Erme, Gramadach na Nua-Pheirsí, Napoli 1979). Is é an teanga lár-Peirsis, nó parsik, an aois Sassanid (haois III-VII AD), an "droichead" idir an tSean-Pheirsis a úsáideadh sna hinscríbhinní cuneiform ar an ré Achaemenid (an 5ú-4ú haois RC, roimh ré ó proto-Indoiranico) agus na neo-Pheirsis.
Le haghaidh scríbhneoireachta, úsáideann Farsi an aibítir Araibis, a shníonn ón gceart go dtí an taobh clé, agus ceithre litir curtha leis, ach tá a tógáil gramadaí agus sintéiseach den chineál Ind-Eorpach. Fuair ​​Farsi iasachtaí foclóireachta ollmhóra go príomha ón Araibis, ach freisin ón bhFraincis, ón nGearmáinis agus ón mBéarla - go háirithe san aois seo, agus go háirithe d’ainmneacha rudaí nó coincheapa “nua-aimseartha” a tarchuireadh ón Iarthar go cultúr na Peirse . Sa dara deich mbliana den Réabhlóid, áfach, cuireadh tús le saothar chun na téarmaí Araibise agus Eorpacha a chódú go forásach le téarmaí a tógadh ón Farsi arna gcódú ag na húdair mhóra chlasaiceacha sa tír, go díreach nó nuair a cuireadh péirí ainmfhocail, aidiachtaí nó aidiachtaí Farsi i bhfeidhm. a bheith in ann fiú an rud nach raibh ann leis na cianta seo caite a ainmniú (mar shampla aistrítear an t-ainmfhocal "Automobile", a aistríodh den chéad uair san Iaráin le "otomobil" nó "mashin", le "khodro", téarma a chruthaigh an forainm athfhillteach "khod" (" é féin ") agus ón bhfréamh" ro "a léiríonn gluaiseacht). Tá an neas-chomhshuíomh ar cheann de na trí mhodh clasaiceach lena gcruthaíonn Farsi focail, agus ligeann a sholúbthacht mhór dó teorainneacha an “stór focal” clasaiceach a shárú, mar is gnách i scríbhneoirí comhaimseartha na Peirse. Tá na téarmaí nua scaipthe den chuid is mó a bhuíochas dá nglacadh spontáineach ag scríbhneoirí, iriseoirí agus intleachtóirí i gcoitinne, agus freisin trí chlár teilifíse seachtainiúil speisialta, ina dtugtar cuireadh don daonra na nuálaíochtaí a mheasann sé is éifeachtaí a mholadh. .

11. Tosaíonn an chróineolaíocht Ioslamach ón Hegira (le fuaimniú ar E), is é sin turas an Prophet a tharla ar an Déardaoin 26 Meán Fómhair (mí Safar sa fhéilire gealaí) de 622 AD, trí bliana déag tar éis tús a sheanmóireacht.
Go deimhin bhí na hArabaigh den am, go háirithe iad siúd a bhí ina gcónaí i gcathair Mekkah, ag an bhfógra Mohammadian, naimhdeach, mar gur cheistigh an creideamh a nochtadh ann leasanna polaitiúla eacnamaíocha éagsúla na dtreibheanna áitiúla; agus bhí buaiteoirí fiú an-fuilteach tar éis lucht leanúna Mohammad a bhaint amach. Mar sin féin, bhí an teachtaireacht Ioslamach ag leathadh; mar thoradh air sin shocraigh daoine suntasacha Mecca Mohammad a mharú. Ach ní bhfuair na daichead assassins a bhí i bhfeighil ionsaí ar a theach ann ann: i rith na hoíche, d'fhág an Prophet géilleadh do réamhtheacht diaga. Mar cheann scríbe, roghnaigh Mohammad cathair Yathrib, a chuir a shuntasaigh roinnt ama roimh chruinniú in iúl go raibh sé toilteanach glacadh lena threoir i gcás go ndeachaigh sé chucu. Ón nóiméad sin bhí Yathrib á rialú de réir dlí Ioslamach agus d'athraigh sé a hainm: tugadh Medina air, is é sin barr feabhais na cathrach, ón Madinat ar-Rasul Arabach, “Cathair an Prophet”.
Is iondúil go n-aistrítear an téarma "égira" mar "éalú"; i ndáiríre bheadh ​​sé níos ceart ó thaobh na teanga an téarma "eisimirce" a úsáid, ag cuimhneamh freisin go gcuirtear coincheapa difriúla ón bhfocal Araibise san áireamh: “distancing", "eisimirce" go beacht ach "foirceannadh ceangail treibhe", smaoineamh atá go maith a mhíníonn an ghné mhéadaithe a bhí ag seanmóireacht agus ag ceannaireacht Mohammad.

12. Féach Nóta 1.

13. "Tá Dia Mór".

14. Oidhreacht carthanais le haghaidh sócmhainne a ndéanann oifig phoiblí ar leith bainistiú uirthi i bhfabhar fondúireachtaí carthanúla.

15. Féach Nóta 6.

16. Tá na rialacha ábhartha sonraithe sa Aonú Cuid Déag den Bhunreacht, Ealaín 156 agus ina dhiaidh sin

17. Is í an chumhacht reachtach sa Phoblacht Ioslamach sainchumas ní amháin an Tionóil Ioslamaigh, ach Chomhairle an Chaomhnóra freisin, a luaitear in Airteagail 91 et seq. De réir an Bhunreachta, ní mór don Tionól Ioslamach gach dlí a cheadú ar dtús agus ansin é a dhaingniú ag Comhairle an Chaomhnóra, arna chomhshíniú ag Uachtarán na Poblachta sa deireadh, d’fhonn teacht i bhfeidhm. Sa bhliain 1988, áfach, bhunaigh Ayatollah Khomeini dhá chomhlacht reachtacha eile: an Chomhairle um Leas Ardleasa an Stáit a Fhiosrú (féach thíos, Nóta 28) agus an Chomhairle chun Polasaithe Atógála a Chinneadh (féach thíos, Nóta 29). Ina theannta sin, tá cumhacht reachtach ag Comhairle Cultúrtha Uachtarach na Réabhlóide ar ábhair a bhaineann le hoideachas.
Mar a luadh san Ealaín 71 agus ina dhiaidh sin, tá na cumhachtaí seo a leanas ag an Tionól Ioslamach: na tairiscintí atá molta ag an rialtas agus na billí atá molta ag Ionadaithe 15 ar a laghad a phlé; suirbhéanna ar gach gnó náisiúnta a phlé agus a chur chun cinn; conarthaí, prótacail, comhaontuithe agus conarthaí idirnáisiúnta a fhormheas; cinneadh a dhéanamh maidir le hathruithe ar bheagán tábhachta iad ag teorainneacha na críche náisiúnta; an t-iarratas ón rialtas a fhormheas chun dlí martial a fhógairt ar feadh tréimhse nach faide ná tríocha lá; tairiscintí nach bhfuil muinín acu i gcoinne Uachtarán na Poblachta nó duine de na hairí a mholadh; vóta muiníne a dheonú, nó é a dhiúltú, don rialtas ina iomláine nó do dhuine de na hairí.

18. An chéad Tionól Ioslamach tar éis an Réabhlóid socraíodh sa 1980; ansin rinneadh an reachtas a athnuachan sa 1984, agus ansin gach spriocdháta ceithre bliana.

19. Saghas an Choiste Feidhmiúcháin.

20. Bhunaigh an Tionól Ioslamach sraith rialachán inmheánach a bhunaíonn na nósanna imeachta chun na seisiúin a stiúradh, ag eagrú díospóireachtaí agus ag vótáil ar bhillí agus ar thairiscintí, etc., agus a chinneann dualgais a Choimisiúin. De réir na rialachán reatha, tá Coiste Stiúrtha ina bhfuil Uachtarán (homalógach d'Uachtarán an Dlísheomra san Iodáil), beirt leas-uachtaráin a stiúrann na seisiúin in éagmais an Uachtaráin, agus líon áirithe Rúnaithe agus Stiúrthóirí i gceannas ar an Tionól Ioslamach. . Sa Tionól Ioslamach tá go leor Coimisiúin bhuana ann a bhfuil sé de chúram orthu na céimeanna tosaigh den phlé a dhéanamh ar na billí agus ar na tairiscintí. Ina theannta sin, is féidir coimisiúin shonracha a bhunú más gá. Rinne na leasuithe a ritheadh ​​sa 1989 le rialacháin inmheánacha an Tionóil foráil do na Coimisiúin líon athraitheach comhaltaí idir an 9 agus an 15, seachas an Coimisiún maidir le hAirteagal 90 den Bhunreacht, a fhéadfaidh a bheith comhdhéanta de chomhaltaí 15 / 31.

Is iad seo a leanas na coimisiúin bhuana:

 1. oideachas
 2. Cultúr agus Ardoideachas
 3. Treoir Ioslamach, Na hEalaíona agus Cumarsáid Shóisialta
 4. Geilleagar agus Airgeadas
 5. Pleanáil agus Buiséad
 6. Ola
 7. Tionscal agus Mianaigh
 8. Obair agus Gnóthaí Sóisialta, Gnóthaí Riaracháin agus Fostaíocht
 9. Tithíocht, Forbairt Uirbeach, Bóithre agus Iompar
 10. Gnóthaí Breithiúnacha agus Dlí
 11. Cór Cosanta agus Réabhlóideach an Gharda Ioslamach
 12. Beartas Eachtrach
 13. Pléitear Gnóthaí Inmheánacha agus Comhairlí (na gComhairlí i gCuid VII den Bhunreacht)
 14. Sláinte, Pinsin agus Cúnamh, Slándáil Shóisialta agus Corrán Dearg
 15. Post, Telegrafa, Teileafóin agus Fuinneamh
 16. Trádáil agus Dáileadh
 17. Talmhaíocht agus Forbairt Tuaithe
 18. Eagraíochtaí agus Comhlachtaí atá cleamhnaithe leis an Oifig Uachtarán Phoblacht na
 19. Cúirt Iniúchóirí agus Buiséad agus Airgeadas an Tionóil
 20. Institiúidí na Réabhlóide
 21. Airteagal 90 Commission Commission of the Constitution (a bhfuil sé de chúram air fiosrúcháin a dhéanamh ar ghearáin ó shaoránaigh i gcoinne eagraíochtaí rialtais)
 22. Coiste an Athbhreithnithe ar na Ceisteanna (a bhfuil sé de chúram air na ceisteanna a chuir ionadaithe an Tionóil Ioslamach a scrúdú ar na hairí agus ar fhreagraí na n-airí. Déanann an Coimisiún measúnú ar cibé an raibh na freagraí sásúil; Tá sé de cheart ag Ioslam tairiscint gan aon mhuinín a mholadh i n-argóintí an Aire a bhfuil measúnú diúltach faighte acu.
  Le linn na Reachtaíochta a thosaigh sa 1996, cruthaíodh Coimisiún um Chúrsaí Baininscneach freisin, atá ag dul ar aghaidh le hathbhreithniú feabhsaithe ar gach reachtaíocht a bhaineann le mná.

21. Foilsítear rúin an Tionóil go hiomlán ag an Iris Oifigiúil.

22. I ngnáthsheisiúin an Tionóil Ioslamach sroichtear an córam le dhá thrian de na hIonadaithe a bheith i láthair, agus is iondúil go gceadaítear na rúin trí thromlach simplí, ach amháin i gcásanna speisialta dá bhforáiltear le rialacha sonracha ó am go ham.

23. Féach Nótaí 5 agus 16. Tá na rialacha maidir leis seo leagtha amach san Airt. 91-99.

24. Féadtar líníocht nó bille a cheistiú sa Chomhthionól Ioslamach ar dhá bhealach: is féidir leis an Rialtas bille dá thionscnamh féin a chur faoi bhráid an Tionóil Ioslamach tar éis do Chomhairle na nAirí é a fhormheas; nó, is féidir le Coimisiún Eagraíochta an Tionóil na nósanna imeachta a eagrú chun bille a phlé a shínigh cúig ionadaí déag ar a laghad. Is iondúil go ndéantar moltaí nach bhfuil práinneach a mheas in ord an chuir i láthair. Tosaíonn an nós imeachta plé leis an gcéad léamh ar an téacs atá beartaithe tar éis don Choimisiún inniúil scrúdú a dhéanamh air agus cóip a dháileadh ar gach Ionadaí den Tionól.
Má cheadaítear creat ginearálta an togra ag an gcéad léamh, seoltar ar aghaidh arís é chuig an gCoimisiún (nó chuig na Coimisiúin) atá freagrach as na sonraí a athbhreithniú. Ag an bpointe seo, is féidir le hionadaithe an Tionóil leasuithe a mholadh. Déantar sonraí an bhille agus na leasuithe gaolmhara a phlé ansin agus a fhaomhadh nó a dhiúltú. Tá an dámh ag an gCoimisiún inniúil a iarraidh ar shaineolaithe seachtracha den Tionól a bheith rannpháirteach ina chruinnithe agus sa phlé. Ansin téann an téacs chuig an Tionól don dara léamh, a bhaineann lena shonraí. Ag an bpointe seo, féadfaidh na hIonadaithe Tionóil ar diúltaíodh dá leasuithe sa Choimisiún iad a mholadh arís agus a ndaingniú a iarraidh sa Tionól. Is féidir an téacs, nuair a dhaingnítear é go cinntitheach sa dara léamh, a chur ar aghaidh chuig an Guardian Council.
Ní dhéanann an Coimisiún inniúil na líníochtaí nó na billí a bhfuil práinn shimplí acu ("réalta") a phlé ach aon uair amháin. Ní scrúdaíonn an Coimisiún na dearaí práinne dara céim ("dhá réalta") agus pléitear iad in dhá sheisiún as a chéile den Tionól. Tá na líníochtaí nó na tograí dlíthiúla is práinní ("trí réaltaí") san áireamh láithreach sa chlár oibre. Ní mór do thromlach ionadaithe an Tionóil faomhadh gach téacs a fhormheas. Tá catagóirí téacsanna dlí ann nach féidir a cheistiú go práinneach, mar shampla an buiséad.

25. Is léir nach mbaineann téacs an Airteagail seo le cuideachtaí agus cuideachtaí eachtracha a bhunú san Iaráin seachas cuideachtaí "le húinéireacht phoiblí" nó forleathan.

26. Le linn na chéad fiche bliain i ndiaidh an Réabhlóid, ní raibh grúpaí páirtí bunaithe laistigh den Tionól Ioslamach. Is féidir é seo a mhíniú mar thoradh ar imeachtaí stairiúla na hIaráine thar na gcéadta bliain, nár thaitin riamh le bunú páirtithe polaitiúla, agus mar thoradh indíreach ar noirm bhunreachtúla (féach Airt. 85), a chuireann béim ar an gcarachtar go hiomlán foireann na bhfreagrachtaí agus sainchumais maidir le seasamh an Ionadaí, nach gceadaíonn siad aon phribhléid a bheith ag ionadaithe an Tionóil Ioslamach a bhaineann le páirtithe maidir leis na neamhspleáigh, agus a shuíomh go dtarlaíonn na toghcháin ar bhonn coláistí toghcháin agus ní ar bhonn a ionadaíocht chomhréireach.
Mar sin féin, ag tosú ó dheireadh na 1980idí, cruthaíodh grúpaí neamhoifigiúla sa Tionól Ioslamach, inar leagadh amach a seasaimh níos soiléire ach trí thaobh a ghlacadh agus iad ag plé nó ag vótáil; ach níor chuir a nádúr míchuí cosc ​​ar roinnt Ionadaithe Tionóil bogadh ó imscaradh amháin go himlonnú eile ag brath ar an deis, agus dá bhrí sin bhí sé deacair, mura raibh sé dodhéanta, a bhfórsaí faoi seach a ríomh. I dtreo dheireadh na nóchaidí amháin a thosaigh páirtithe polaitíochta dáiríre ag bunú sa tír, le hainmneacha agus reachtanna oifigiúla agus ardáin chláir shonracha.

27. Féach Airt. 156 e sgg.

28. Níor cuireadh an mheicníocht athsholáthair seo i bhfeidhm i ndáiríre ach le linn na chéad tréimhse sé bliana tar éis bhunú na chéad "Chomhairle Caomhnóra". Mar sin féin, tá sainchumas ag an Treoir don Réabhlóid sainordú chomhaltaí an ghrúpa de dhlíodóirí Ioslamacha (fuqaha), a athnuachan do cheann amháin nó níos mó díobh, tar éis dá dtéarma teacht chun deiridh.

29. Cuireadh cumhacht chrosta na Comhairle Caomhnóra in iúl go suntasach le linn an chéad dá reachtas, go háirithe maidir le dlíthe a bhaineann le dáileadh talamh arúil, ciondáil táirgí áirithe tomhaltóra, agus trádáil eachtrach.

30. I 1987, cheap Imam Khomeini an Chomhairle um Dhíbirt Leas Sár-Stáit (comhlacht Majles-s Tashkhis-e Masslehat-e Nezam), comhlacht a bhfuil sé de dhualgas air aon díospóidí dlí idir an Tionól a réiteach Comhairle Ioslamach agus an Guardian. Sa 1988 thug an Imam an chumhacht ar shiúl ón Rialtas, rud a gheall sé dó, chun na farasbairr i bpraghsanna margaidh a rialú, agus a shannadh don Chomhairle nua. Dá bhrí sin, thosaigh an Chomhairle um Dhíbirt Leas Sár-Stáit ag seoladh go leor beart: mar shampla, chuir sí deireadh le cuid de na srianta a chuir an Rialtas ar allmhairí earraí a rinne daoine príobháideacha; dlíthe a fhorbairt i gcoinne gáinneála ar dhrugaí, éillithe agus claonais, tabhairt isteach airgeadra coigríche bréagach, rialú boilscithe, etc. Mar sin féin, i mí na Nollag 1988 chuir an Imam deireadh le Comhairle an sainchumais bearta reachtaíochta a rith arís, agus chuir sé de chúram air idirghabháil a sholáthar go heisiach idir an Chomhairle Caomhnóra agus an Tionól Ioslamach.
Ceapann an Treoir Uachtarach don Réabhlóid comhaltaí na Comhairle Uachtaraí maidir le Brabús Ús Sár-Stáit (féach an ealaín. 107 agus seo a leanas). Le linn na 1990í, neartaíodh freagrachtaí agus cumhachtaí na Comhairle seo a thuilleadh, ós rud é gur cheap an Príomhcheannaire, Ayatollah Khamenei, roinnt comhaltaí breise, ag roghnú iad ó gach réimse tuairime sa tír, agus é á bhreithniú go praiticiúil freisin. cineál tionóil chomhairligh féin ina ndéantar ionadaíocht ar dhearcaí agus ar leasanna gach earnála. Sa cháil sin, dá bhrí sin, déanann an Chomhairle maoirseacht anois ar líne pholaitiúil na Feidhmeannachta.

31. In óráid a tugadh ar 30 Lúnasa 1988, chuir Imam Khomeini a thuairimí in iúl go gonta maidir leis an ngá atá le Comhairle na bunpholasaithe a dhearadh le haghaidh atógála, tar éis an tubaiste a tharla de bharr ionradh na hIaráice agus mar thoradh air sin cogadh cosanta: den Chomhairle seo, dúirt sé, gur chóir go raibh na ceannairí is airde i dtrí chumhacht an Stáit agus an Phríomh-Aire páirteach. I gcaint ina dhiaidh sin, chuir Imam Khomeini san áireamh sa Chomhairle, ag socrú sealbhóir an Dicastery ó am go ham suim acu sna hearnálacha a scrúdaíodh don obair atógála. Dá bhrí sin, tugadh an Chomhairle chun Beartais Atógála a Chinneadh ar an gComhlacht nua.
Inniu, go praiticiúil, is é ceann de na cásanna is airde a chinneann forbairt eacnamaíoch na tíre. Baineann an Chomhairle seo úsáid as coimisiún comhairleach, atá eagraithe i seacht bhfochoiste, gach ceann acu a dhéileálann le cúrsaí talmhaíochta, tionscail agus mianadóireachta, trádála, airgeadaíochta agus airgeadais, seirbhísí bonneagair, agus seirbhísí sóisialta faoi seach. , forbairt uirbeach agus tithíochta.

32. Is é an téarma cruinn faqih, is é sin "saineolaí de fiqh" (áit a bhfuil fiqh "dlí-eolaíocht", an "ceart", le tuiscint i "eolaíocht an Dlí Reiligiúnaigh", is é sin le "sainmhíniú rialacha an Dlí" maidir leis na iompar sa saol sóisialta).

33. D'eascair an smaoineamh maidir le Comhairle Saineolaithe (Majlis-e Khobregan) tar éis díospóireachtaí agus díospóireachtaí, a thosaigh sa tréimhse iar-réabhlóideach láithreach, maidir leis an ngá le Comhthionól a bhunú chun Téacs Bunreachta a dhréachtú. Nuair a vótáil tromlach na dtoghthóirí i bhfabhar Poblacht Ioslamach a bhunú agus díothú na monarcachta sa reifreann dé-cheistiúcháin i mí Aibreáin 1979, cinneadh an dréacht-Bhunreacht a chur faoi bhráid comhairle chun iad a phlé agus ina dhiaidh sin ábhar reifrinn. Mar sin, tionóladh an Chéad Chomhairle Saineolaithe, agus tar éis an dréacht-Bhunreacht a chuir an Rialtas Sealadach i láthair agus tar éis é a leasú go forleathan, chuir sé an téacs deiridh faoi bhráid an reifrinn 2 Nollaig 1979. Tar éis an Tionól a dhíscaoileadh.
An rith chun srutha don Dara Comhairle Saineolaithe, de réir na healaíne. Reáchtáladh 108 den Bhunreacht i mí na Nollag 1982, chun baill 83 a thoghadh, ar toghadh 76 díobh sa chéad seisiún, agus 7 sa dara seisiún. I mí Aibreáin, thionóil 1988 páirt-toghcháin idir an dá linn chun Comhaltaí na Comhairle éagtha a athsholáthar. Glaodh na toghcháin don Tríú Comhairle Saineolaithe (trí vótáil chomhchoiteann) ar 23 Deireadh Fómhair 1999. Iarradh ar na toghcháin 15 Nollaig XN sa Ceathrú Comhairle Saineolaithe.

34. Níl aon teorainneacha ag baill na Comhairle Saineolaithe maidir leis an gceart feidhmeanna eile a dhéanamh ag an am céanna, mar ionadaithe ón Tionól Ioslamach nó ó airí mar shampla. Mar thoradh air sin, is baill de Thionól na Saineolaithe iad go leor polaiteoirí agus oifigeach barr.
Tá dualgas ar Chomhairle na Saineolaithe bualadh le chéile uair sa bhliain ar a laghad. Tá Rúnaíocht na Comhairle Saineolaithe lonnaithe i Qom. Tá cúigear comhalta in Oifig Feidhmiúcháin na Comhairle Saineolaithe.

35. Téann siad go díreach leis an Treoir don Réabhlóid:
Coiste Faoisimh Imam Khomeini (Komiteh Emdad-e Emam Khomeini);
Fondúireacht 15 Khordad (Bonyad-e Panzdah Khordad);
an Foundation of the Oppressed (Bonyad-e Mostaz'afan);
Fondúireacht na Martyrs (Bonyad-e Shahid);
an Foras Tithíochta (Bonyad-e Maskan);
Ard-Chomhairle an Réabhlóid Chultúrtha (Shoray-e Aali Enqelab-e Farhangi);
Eagraíocht na Propaganda Ioslamach (Sazeman-e Tabliqat-e Eslami);
Coistí Dáileacháin Talún (Hay'atha-ye Vagozari Zamin).

36. Tá Oifig an Uachtaráin (Nahad-Riassat-e Jomhouri) comhdhéanta de Rúnaíocht, Leas-Uachtaráin agus Stiúrthóirí an Uachtaráin. Tar éis na Réabhlóide, cruthaíodh Roinn speisialta ag an Uachtaránacht (fós i bhfeidhm) ar cuireadh gach cartlann agus doiciméad de chuid na hEagraíochta Faisnéise agus Slándála Náisiúnta (na Slóvaice), póilíní polaitiúla an chórais monarchic orthu. díchóimeáladh.
Riarann ​​an Uachtaránacht an Eagraíocht Bhuiséid agus Pleanála Eacnamaíochta (Sazeman-e Barnameh va Budjeh) freisin agus is iad seo a leanas atá i gceannas uirthi:
Ionad Staidrimh Natural;
an tIonad Cartagrafaíochta Náisiúnta;
an tIonad Ríomhaireachta;
Cuideachta Próiseála Sonraí Natural (IBM roimhe seo);
an tIonad Cianmheasúnaithe (taighde satailíte curtha i bhfeidhm).
Tuairiscíonn siad freisin don Uachtaránacht:
eisíonn an Eagraíocht um Fhostaithe Sibhialta agus Gnóthaí Riaracháin (Sazeman-e Omoor-e Estekhdami va Edari-e Keshvar), a chomhordaíonn gníomhaireachtaí rialtais, na rialacha maidir le státseirbhísigh a earcú, agus leagann sé amach reachtanna na heagraíochta do Institiúidí nua oiliúna;
Lárionad Oiliúna Bainistíochta na hIaráine (Sazeman-e Amoozesh Modiriat Sanati Iran);
Eagraíocht Chartlann Náisiúnta na hIaráine (Sazeman-e Assnad-e Melli Iaráin) a shealbhaíonn na doiciméid rialtais go léir;
an Eagraíocht Scoir Shibhialta (Sazeman-e Bazneshastegi-e Keshvari);
an Eagraíocht um Chorpoideachas (Sazeman-e Tarbiat Badani);
an Eagraíocht um Chosaint an Chomhshaoil ​​(Sazeman-e Hefz-e Mohit-e Zist);
an Ghníomhaireacht Fuinnimh Adamhach (Sazeman-e Enerjy Atomi).

37. Is é atá i rialtas Phoblacht Ioslamach na hIaráine ná Aireachtaí 22 go bunúsach:
Aireacht Gnóthaí Eachtracha (Vezarat-e Omoor Kharejeh). Déanann siad tú ceann:
- Ullmhaíonn Higher School of International Relations (a bunaíodh i 1983, foireann taidhleoireachta)
- Institiúid an Léinn Pholaitiúil agus Idirnáisiúnta (IPIS).
Aireacht Gnóthaí Inmheánacha (Vezarat-e Keshvar). Déanann siad tú ceann:
- Comhlacht Clárúcháin Stáit do Stádas Sibhialta
- Gendarmerie
- Póilíní
- Coistí na Réabhlóide Ioslamaí.
Aireacht Dlí agus Cirt (Vezarat-e Dadgostari). Déanann siad tú ceann:
- Roinn Nótaireachta Stáit um Scríbhinní agus Maoin
Real Estate
- Gazette Oifigiúil
- Roinn an Leighis Fhóiréinseach
- Institiúid Riaracháin Saineolaithe Dlí agus Cirt.
Aireacht Cosanta (Vezarat-e Defa). Déanann siad tú ceann:
- Compagnia Industrie ETKA, chun pearsanra a sholáthar
Airm
- Cuideachta Fíodóireachta agus Cniotála Fakhr-e na hIaráine
- Cuideachta Táirgthe Aráin
- Eagraíocht Tionscail Cosanta, a tháirgeann armálacha
- Cuideachta Tionscail Leictreonacha
- Cuideachta Tionscail Aeir na hIaráine
- Cothabháil agus Nuachóiriú Cuideachtaí na hIaráine
héileacaptair
- Cuideachta Táirgthe Accumulator Fuinnimh.
Aireacht Geilleagair agus Airgeadais (Vezarat Omoor Eqtesadi va Daraie). Déanann siad tú ceann:
- Riarachán Custaim na hIaráine
- Comhlacht na hIaráine um Infheistíochtaí agus Fóirdheontais Eacnamaíocha agus Teicneolaíochta
- Úinéireacht Eagraíochta Airgeadais Leathnú ar Aonaid Táirgthe
- Comhlacht Seirbhísí Áireamhán Leictreonach
- Comhlacht Fíoraithe
- Gníomhaireacht Árachais Lárnach na hIaráine
- Cuideachta Náisiúnta Taiscí Poiblí agus Custaim na hIaráine
- Institiúidí Baincéireachta: Banc Ceannais na hIaráine, Bainc Ostan, Banc Tejarat, Banc Sepah, Banc Saderat, Banc Industrie and Mines, Banc Talmhaíochta, Banc Melli, Banc Lóistín, Banc Mellat.
Aireacht Tionscail (Vezarat-e Sanaye). Feidhmíonn an Aireacht a sainchumais maidir le rialú ar na tionscail trí roinnt struchtúr; is iad na príomh-chinn:
- Comhlacht Forbartha Tionscail agus Athnuachana (IDRO)
- Institiúid Náisiúnta Thionscail na hIaráine (NIIO)
- Institiúid Chaighdeánach na hIaráine agus Taighde Tionscail
- Monaplacht Tobac na hIaráine.
Aireacht Mianadóireachta agus Miotail (Vezarat-e Ma'adan va Felezzat). Déanann siad tú ceann:
- Comhlacht Náisiúnta Geolaíochta
- Cuideachta Náisiúnta Mianaigh agus Teilgcheártaí na hIaráine
- Cuideachta Cruach Náisiúnta na hIaráine
- Cuideachta Mianadóireachta Náisiúnta na hIaráine
- Cuideachta Tionscail Copair Náisiúnta na hIaráine
- Cuideachta Náisiúnta Luaidhe agus Sinc na hIaráine.
Aireacht Ola (Vezarat-e Naft). Déanann siad tú ceann:
- Cuideachta Ola Náisiúnta na hIaráine (NIOC)
- Cuideachta Gáis Náisiúnta na hIaráine (NIGC)
- Cuideachta Náisiúnta Peitriceimiceach na hIaráine (NIPC)
- Cuideachta Peitril Eischósta na hIaráine (IOOC)
- Cuideachta Druileála Náisiúnta na hIaráine (NIDC)
- Cuideachta Ola Náisiúnta na hIaráine (NITC)
- Kala Company Ltd.
- Monarcha Píblíne Ahwaz.
An Aireacht um Fhorbairt Talmhaíochta agus Tuaithe (Vezarat-e Keshavarzi va Tosa'e Rustaie). Tá an Aireacht seo freagrach as go leor taighde agus ionad eile. I measc na bpríomh-chinn:
- An Ghníomhaireacht Náisiúnta Foraoisí agus Féarach
- An tÚdarás um Chosaint Flóra
- Institiúid Taighde, Feabhsúcháin agus Soláthair
Síolta agus Virgulti
- Institiúid Taighde Paraisítí agus Paiteolaíochtaí Plandaí
- Institiúid Taighde Ithreach agus Uisce
- Cuideachta Tionscail Déiríochta na hIaráine
- Cuideachta Agra-Thionsclaíoch Cána Siúcra Haft Tappeh
- Cuideachta Náisiúnta Feola
- Cuideachta Taighde agus Cur Chun Cinn Pórú Bachi ó
Seta.
Iarracht na hAireachta Atógála (Vezarat-e Jahad-e Sazandegi). Athraíodh an institiúid iar-réabhlóideach gan ainm a cruthaíodh chun tionscnaimh atógála i gceantair thuaithe a chomhordú ina hAireacht sa 1983. Is é a phost ná forbairt tuaithe a chur chun cinn, fadhbanna na dtreibheanna fánacha a réiteach, cúnamh agus cúnamh a thabhairt d'fheirmeoirí beostoic, tionscail thuaithe a chur chun cinn, etc. Tá an Compagnia della Pesca (Shilat) i gceannas ar an Aireacht seo.
Aireacht Tráchtála (Vezarat-e Bazargani). Déanann siad tú ceann:
- An Ghníomhaireacht Lárnach um Chomhar
- Ionad Cur Chun Cinn Easpórtála
- Eagraíocht Tae
- Údarás Gránach
- Údarás Siúcra
- Comhlacht um Chosaint Tomhaltóirí agus Léiritheoirí
- Comhlacht um Chur Chun Cinn Seirbhísí Trádála
- Cuideachta Trádála Stáit na hIaráine
- Cuideachta Tógála Stórais agus Trádstórais
- Cuideachta Árachais na hIaráine
- Cabhlach Ceannaíochta Phoblacht Ioslamach na hIaráine.
Aireacht Cultúir agus Ardoideachais (Vezarat-e Farhang va Amoozesh Aali). Déanann siad tú ceann:
- Oidhreacht Chultúrtha na hIaráine
- Ionad na bhFoilseachán Eolaíochta agus Cultúrtha
- Ionad Taighde Eolaíochta agus Tionscail
- Institiúid an Léinn Chultúir agus an Taighde
- Ionad Taighde d’Fheidhmchláir agus Airíonna Ábhair agus Fuinnimh.
An Aireacht Cultúir agus Treoir Ioslamach (Vezarat-e Farhang va Ershad-e Islami). Déanann siad tú ceann:
- Eagraíocht don Oilithreacht go Mecca, Síntiúis agus Oibreacha
Carthanachta
- An ghníomhaireacht nuachta náisiúnta IRNA (Islamic Republic News
An Ghníomhaireacht)
- Údarás na nIonad Turasóireachta.
Aireacht Oideachais agus Treoracha (Vezarat-e Amoozesh va Parvaresh). Déanann siad tú ceann:
- Cumann um Fhorbairt Intleachtúil Leanaí agus Óige
- Cumann Caomhnóirí agus Teagascóirí
- An Eagraíocht um Chlárú agus Taighde Oideachais
- An Eagraíocht Náisiúnta um Nuachóiriú agus Trealamh Scoileanna.
- Gluaiseacht don Litearthacht (Nehzat-e Savad-Amoozi).
Aireacht Fuinnimh (Vezarat-e Niroo). Déanann siad tú ceann:
- Institiúid Taighde Acmhainní Uisce
- Cuideachta Seirbhísí Innealtóireachta Hiodrálacha (Mohab)
- Cuideachta Tógála Damba agus Córais Uisciúcháin (Sabir)
- Cuideachta Seirbhísí Innealtóireachta Foinsí Fuinnimh (Mashanir)
- An Chuideachta Náisiúnta Táirgthe agus Dáileacháin Fuinnimh
(Tavanir)
- Trealamh Cuideachta na hIaráine, Táirgeadh ed
Soláthar leictreachais (Satkab)
- An Chomhairle Réigiúnach Uisce
- An Chomhairle Leictreachais Réigiúnach.
Aireacht Sláinte (Vezarat-e Behdasht, Darman va Amoozesh Pezeshki). Déanann siad tú ceann:
- Institiúid Pasteur
- Institiúid na nEolaíochtaí Cothaithe agus an Tionscail Bia
- An Ghníomhaireacht Fuilaistriúcháin
- Leipreachán Troid Comhlacht
- An Ghníomhaireacht Slándála Sóisialta
- An Chuideachta Cógaisíochta Náisiúnta
- Comhlacht um Chosaint Shóisialta
- Banc Pinsin Oibrithe
- An Corrán Dhearg
- Presidia Sláinte na gcathracha go léir.
Téann an Aireacht Tithíochta agus Forbairt Uirbeach (Vezarat-e Maskan le Shahr Sazi). Déanann siad tú ceann:
- Údarás Tithíochta
- Údarás na gCríoch Uirbeach
- Tithíocht Tógála Industrie Company na hIaráine
- Ionad Taighde Cóiríochta agus Foirgnimh.
Aireacht Faisnéise (Vezarat-e Ettela'at). Cruthaíodh an Aireacht seo sa 1983 chun an tslándáil náisiúnta a chosaint, ag oibriú i gcoinne frith-easaontas agus ag déileáil le grúpaí polaitiúla a ndearbhaítear iad a bheith neamhdhleathach. Níl aon struchtúr cleamhnaithe ann.
Aireacht Saothair agus Gnóthaí Sóisialta (Vezarat-e Kar va Omoor Ej-tema'i). Déanann siad tú ceann:
- Comhlacht um Oideachas Gairmiúil agus Teicniúil
- An Institiúid Saothair agus Cosanta Sóisialta
- Fondúireacht Dídeanaithe Cánach Cogaidh (leis an ainm seo a thagann sé
shainaithin sé cogadh na cosanta ó ionsaí na hIaráice le linn
na hochtóidí).
Aireacht Poist, Telegrafa agus Teileafóin (Vezarat-e Post, Telegraph va Teileafón). Déanann siad tú ceann:
- Cuideachta Teileachumarsáide na hIaráine
- Cuideachta Poist
- Cuideachta Teileafóin.
Aireacht Bóithre agus Iompair (Vezarat-e Raah va Tarabari). Déanann siad tú ceann:
- Iarnróid Phoblacht Ioslamach na hIaráine
- Údarás Calafoirt agus Mara Ceannaíochta
- Údarás Eitlíochta Sibhialta
- Aerlínte Phoblacht Ioslamach na hIaráine (Iran Air)
- Cuideachta Náisiúnta Seirbhísí Eitlíochta (Asseman)
- An Comhlacht Meitéareolaíoch Náisiúnta
- Cuideachta Táirgthe Trealamh Sábháilteachta ar Bhóithre
- Cuideachta Tógála Bóthair, Cothabháil Innealra e
Soláthairtí Trealamh
- Údarás Forbartha Bóithre na hIaráine
- Saotharlann Teicniúil agus Meicnic Ithreach
- Cuideachta Iompair na hIaráine-na Rúise.
Aireacht na gComharchumann (Vezarat-e Ta'avon).
Cruthaíodh Aireacht an Bhuiséid agus an Pleanáil Eacnamaíoch sa 1985 (go dtí sin d'fheidhmigh an eagraíocht gan ainm, a bhí á rialú go díreach ag an bPríomh-Aire, a fheidhmeanna, nach raibh, ag an am sin, faoi réir idirphíopaí an Tionóil Ioslamach); ansin cuireadh deireadh leis arís mar Aireacht ar leith, agus aistríodh a freagrachtaí agus a sainchumais, chomh maith leo siúd le haghaidh Gnóthaí Riaracháin agus Fostaithe Stáit chuig an Uachtarán.
Cuireadh Aireacht na nGardaí den Réabhlóid Ioslamach (Vezarat-e Sepah Pasdaran-e Enqelab-e Islami), a bhí beartaithe ar dtús, faoi chois níos déanaí; inniu tuairiscíonn an Cór seo don Aireacht Cosanta.

38. Mar thoradh ar na leasuithe a seoladh sa 1989, nuair a fuair an tUachtarán Premier dlisteanacht dhíreach ó na daoine tráth an toghcháin uachtaránachta, níl sé faoi réir vóta muiníne nó iontaoibh tosaigh ag an Tionól Ioslamach. Mar sin féin, coinníonn an Tionól Ioslamach an ceart chun an tUachtarán a ghlaoch agus, b'fhéidir, é a chur faoi réir vótála gan aon mhuinín nuair a ghlacann sé le feidhmeanna an Phríomh-Aire. Sa cháil sin, ceanglaítear ar an Uachtarán freagra a thabhairt ar an gComhthionól Ioslamach agus na hidirghabhálacha arna síniú ag ceathrú cuid ar a laghad de na hIonadaithe; féadfaidh gach Ionadaí dul ar aghaidh chuig an Aire aonair ag trasnú a bhaineann le hábhair a thagann faoi réim a chuid freagrachtaí; caithfidh deich n-ionadaí ar a laghad a bheith sínithe ag tairiscintí nach bhfuil muinín acu in aghaidh airí aonair. Déantar an vótáil nach bhfuil muinín aige a dhíbhe agus ní féidir leis a bheith mar chuid den rialtas a fhoirmítear díreach tar éis an duine atá i seilbh oifige. Maidir le tairiscint gan mhuinín i gcoinne an Uachtaráin-Premier, tá gá le síniú aon trian ar a laghad de na hIonadaithe. Chun é a dhíbhe, tá gá le vóta aon mhuiníne dhá thrian ar a laghad den Tionól Ioslamach.

39. Tá athruithe tromchúiseacha tagtha ar an gcóras breithiúnach tar éis teacht chun cinn na Réabhlóide, chomh maith toisc go bhfuil méid an-mhór treoracha ag na Koran agus ag an Hadith, an Traidisiún a bhaineann le gníomhartha an Prophet Mohammad agus an Shiite Imams, maidir leis na nósanna imeachta chun na coireanna a fhionnadh agus a chruthú , maidir le próiseáil na bpróiseas agus próiseáil abairtí, mar aon le bronnadh abairtí agus abairtí. Dá bhrí sin, bhí riaradh an cheartais in ann feidhmiú de réir inspioráid Ioslamach díreach tar éis na Réabhlóide, agus i dtréimhse ghearr ama dréachtaíodh agus seoladh cód sibhialta nua, cód nua pionóis agus cóid nós imeachta nua.
Chomh fada is a bhaineann sé leis an Téacs Bunreachtúil, rinneadh an córas breithiúnach go hiomlán neamhspleách ar dhá chumhacht eile an Stáit: níl an Aireacht Dlí agus Cirt ach i gceannas ar an eagraíocht riaracháin agus ar an mbuiséad, maidir le cúram an chaidrimh idir na Breithiúna ar thaobh amháin agus an Reachtaíocht agus an Fheidhmeannas ar an taobh eile den tasc maidir le freagairt sa Chomhthionól Ioslamach ar na hidirghabhálacha a chuir na hIonadaithe ar aghaidh, agus billí d'ábhar breithiúnach a chur i láthair i gcáilíocht, cás ar chás, ionadaí don Rialtas nó an Chórais Bhreithiúnaigh.

40. Tá dhá chatagóir cúirteanna ann faoi láthair: cúirteanna poiblí agus cúirteanna speisialta.
I measc na gcúirteanna poiblí tá na Cúirteanna Céadchéime Sibhialta agus Coiriúla, na hArd-Chúirteanna Sibhialta agus Pionóis, na Cúirteanna Sibhialta Sibhialta agus Speisialta (féach infra, Nóta 41). I measc na mBinsí Speisialta tá Binsí an Réabhlóid Ioslamach (féach thíos, Nóta 39) agus an Binse Speisialta do Scoláirí Reiligiúnacha (Dadgah-e vije-ye rohaniyyat).
Sna chéad mhíonna den 1987, i ndáiríre, chinn Imam Khomeini bunú binse speisialta a raibh sé de chúram air na coireanna a rinne scoláirí reiligiúnacha a imscrúdú agus a mheas; ansin cheap an tUachtarán Breitheamh agus Próiseálaí an Bhinse Speisialta seo do Scoláirí Reiligiúnacha agus d'ordaigh sé dóibh breithiúnais a imscrúdú agus a eisiúint bunaithe ar rialacha agus rialacháin diagachta. Ní fhreastalódh an dá phost ach air, mar Cheannasaí Uachtarach. Ó shin i leith lean an Chúirt seo ag feidhmiú, ag fanacht i gcleachtas lasmuigh den chóras breithiúnach i gceart.

41. Tá an méid seo a leanas i gceannas ar an Ard-Chomhairle Dlí agus Cirt:
1) an Riarachán Breithiúnach (Dadgostari) agus a struchtúir - sa chomhthéacs seo oibríonn na Póilíní Breithiúnacha (Police Qazaie);
2) Cigireacht Ghinearálta an Stáit (Sazeman-e Bazressi Kol, féach Airt. 174);
3) an Chúirt Riaracháin (féach Airt. 173).
Chomh maith leis sin, cuireann an gníomh dlí 1 / 5 / 1983 ábhair na mbreithiúna ar a dtugtar Binsí an Réabhlóid Ioslamach agus Soláthairtí an Réabhlóid Ioslamach in iúl don Chomhairle um Cheartas Uachtarach.
a) maidir leis na coireanna go léir a dhéantar i gcoinne shlándáil inmheánach agus sheachtrach na hIaráine, maidir leis na cionta in aghaidh Dé agus éillithe ar domhan,
b) ar ionsaithe ar shaol polaiteoirí,
c) déileáil drugaí agus smuigleáil,
d) maidir le cásanna dúnmharaithe, maraithe, fuadach agus céasta a rinneadh chun an réimeas monarchánach réamh-réabhlóideach a athbhunú agus chun streachailt mhuintir na hIaráine a chosc,
e) maidir le cásanna dímheasa an Chisteáin Náisiúnta,
f) maidir le clárlach na mbunriachtanas agus maidir lena gcur ar an margadh ar phraghsanna níos airde.
Déanann an gníomh dlí céanna idirdhealú idir trí chatagóir de Bhinsí an Réabhlóid Ioslamach:
1) na Cúirteanna um Choireanna Eacnamaíocha, a bhfuil dlínse acu maidir le cásanna (e) agus (f);
2) na Cúirteanna Gnóthaí Polaitiúla, i gcás cásanna (a), (b) agus (d);
3) na Binsí Frith-Támhshuanaigh, don chás (c).

42. Roinntear an Chúirt Uachtarach (Roinnte Aali-e Keshvar), cosúil le Cúirt Chaisilíochta na hIodáile, ina Rannóga, a bhféadfadh a líon a bheith éagsúil de réir riachtanas. Ní eisíonn na Rannóga breithiúnais ar a mionsaothrú féin, ach is féidir leo abairtí na gCúirteanna Uachtaracha coiriúla agus sibhialta a dheimhniú.
De réir Airteagal 288 den 28 August 1982 Leasú ar an gCód Nós Imeachta Coiriúil, ní mór don Chúirt Uachtarach a tuairim i scríbhinn a chur in iúl maidir le pianbhreith, má mheasann sí go bhfuil sí mícheart, agus í a chur ar aghaidh chuig an gcúirt inniúil. Eisíonn an dara ceann, i gcomhaontú le tuairim na Cúirte Uachtaraí, athbhreithniú ar an rialú comhlíonta roimhe seo; ar shlí eile, cuirtear an cás faoi bhráid Stiúrthóireacht Ghinearálta na gCúirteanna toisc go mbreithníonn sé an fhéidearthacht cúirt eile a shannadh don triail. Má aontaíonn sé le tuairim na Cúirte Uachtaraí, eisíonn an dara cúirt pianbhreith chomhréireach; ar shlí eile, cuirtear an cás faoi bhráid na Cúirte Uachtaraí arís lena athbhreithniú ag an gComhairle Ghinearálta.
Déantar cinntí Chomhairle Ghinearálta na Cúirte Uachtaraí trí thromlach glan na vótaí, agus is féidir go mbeidh ceann de na trí chás seo a leanas mar thoradh orthu:
- má mheasann an Chomhairle Ghinearálta nach bhfuil pianbhreith ach ceann amháin de na hArd-Chúirteanna Coiriúla ceart agus inchosanta, tugtar an comhad ar ais don Chúirt sin chun pianbhreith oibríochta a eisiúint,
- má mheastar go bhfuil pianbhreitheanna an dá Chúirt ceart agus inchosanta, seoltar an comhad ar ais chuig an dara ceann d’fhonn pianbhreith oibríochta a eisiúint;
- i ngach cás eile, tugtar an comhad do Threoir Ginearálta na gCúirteanna lena bhreithniú chuig ceann de Rannóga na Cúirte Uachtaraí. Déanann an Rannóg seo na himscrúduithe riachtanacha agus eisíonn sí a pianbhreith, a bhfuil luach deiridh agus ceangailteach léi.
De réir Airteagal 1 den Dlí maidir leis na Riachtanais chun an Chúirt Uachtarach a Fhoirmiú, tá beirt bhreithiúna cáilithe i ngach Roinn den Chúirt Uachtarach, agus ceapadh ceann acu mar Uachtarán ar an Rannóg. Ní mór don bheirt bhreithiúna a bheith ina saineolaithe i ndlí-eolaíocht Ioslamach, nó ina mhalairt de chás ghlac siad páirt i gcúrsa speisialta speisialtóireachta reiligiúnaigh (kharej) a mhair deich mbliana, nó a bhfuil taithí deich mbliana acu i mbreithiúnacht na mBreithiúna nó i ngairm an dlí; in aon chás, ní mór dóibh eolas críochnúil a bheith acu ar noirm Ioslamacha.

43. Tá gach Ard-Chúirt Sibhialta comhdhéanta d'Uachtarán Breitheamh, Breitheamh Taobh agus Comhairleach; ar an gcéad dul síos, is féidir leis an gcéad agus an dara ceann pianbhreitheanna a eisiúint, ach sula n-eiseofar an phianbhreith, ní mór don Chomhairleach an cás a scrúdú go mion agus trácht a dhéanamh air i scríbhinn. Mar sin féin, má tá an breitheamh pianbhreithe ina giúróir Ioslamach láncháilithe (nach bhfuil aon ghá leis), ní gá dó fanacht ar thuairim an liachomhairleora. Breithiúna na Cúirte Uachtaraí Uachtaraí i ngach ábhar dlí agus nach mbaineann le díospóidí, ach amháin i gcásanna inniúlachta na Cúirte Céadchéime Sibhialta. Tá a bhreithiúnais críochnaitheach agus ceangailteach, ach amháin sna cásanna sin:

a) go bhfuil an breitheamh cinnte nach bhfuil an phianbhreith a eisíodh bunaithe ar na critéir chearta bhreithiúnacha, nó
b) sainmhíníonn breitheamh eile an phianbhreith den chéad uair mar phianbhreith neamhleor nó contrártha don dlí Ioslamach nó do na noirm noirmeacha, nó
c) a chruthú nach raibh na cáilíochtaí riachtanacha ag an gcéad bhreitheamh chun déileáil leis an gcás.

Is féidir achomharc a chomhdú i gcoinne na pianbhreithe laistigh den chúigiú lá dá eisiúint, ach amháin sa chás gur Miúdaí an breitheamh pianbhreithe. I gcásanna achomhairc, nó i gcásanna (a), (b) nó (c), cuirtear an cás faoi bhráid Rannóg den Chúirt Uachtarach, a dhaingníonn nó a dhéanann neamhbhailíocht ar an bpianbhreith agus a sheolann an cás ar ais chuig an mBreitheamh don phianbhreith deiridh .
Breithníonn na Cúirteanna Coiriúla Uachtaracha, ar bhealach comhchosúil, na coireanna is inphionóis le bás, deoraíocht, príosúnacht ar feadh tréimhse deich mbliana nó níos mó, smachtbhannaí dhá mhilliún rials nó níos mó nó níos mó ná dhá chúigiú de shócmhainní an chiontóra. Scrúdaíonn Rannóg den Chúirt Uachtarach gach abairt a eisíonn na hArd-Bhinsí Coiriúla, ach amháin i gcásanna ina gcuirtear deireadh leis an triail le éigiontú iomlán an chúisí, nó má fhorchuirtear pianbhreitheanna níos ísle ná na pianbhreitheanna thuasluaite.

Tá gach Cúirt Shibhialta sa Chéad Chéim comhdhéanta d'Uachtarán Breitheamh nó d'Ionadaí, agus Breisiú Comhairleach curtha leis; is féidir leis na cásanna go léir a bhaineann le ceisteanna oidhreachta a mheas, gearáin nach sáraíonn luach dhá mhilliún rials, iarratais ar aitheantas a thabhairt do chearta úsáide, do roinnt agus do dhíol comh-réadmhaoine, etc. Scrúdaíonn na hArd-Chúirteanna Sibhialta na hachomhairc a thaisctear i gcoinne pianbhreitheanna na gCúirteanna Sibhialta Céadchéime, a bhfuil na habairtí ina dhiaidh sin cinntitheach agus ceangailteach.

Tá Cúirteanna Coiriúla Chéadchéime comhdhéanta ar bhealach cosúil leis na Cúirteanna Sibhialta; baineann a ndlínse leis na coireanna go léir nach bhfuil dlínse ag na hArd-Chúirteanna Coiriúla ina leith, go dtí coireanna a bhaineann le bainistíocht na Bardas, le sáruithe ar an gCód Bóithre, etc. Baineann an t-achomharc a dhéantar leis na Cúirteanna Sibhialta Céadchéime leis an achomharc freisin.
I gceantair nach bhfuil ach Cúirt Shibhialta Chéad Chéime ann, tugann an Ard-Chomhairle Dlí agus Cirt an sainchumas di breithiúnas a thabhairt ar chásanna airgeadais suas go dtí uasluach 4 rials, agus gnásanna a bhaineann le doiciméid agus deimhnithe pearsanta a fhalsú. Thairis sin, i gcásanna áirithe, tá na Cúirteanna seo (ar a dtugtar Binsí Sibhialta Neamhspleácha) údaraithe chun breithiúnas a thabhairt fiú in ábhair a thagann faoi dhlínse na gCúirteanna Coiriúla Céadchéime. Maidir le cásanna dlínse na mBinsí Coiriúla Ard, Cúirt

Glacann Independent Civil feidhm na giúistísí atreoraithe agus glacann sé an cás leis an oifig bhreithiúnach atá freagrach as an mbreithiúnas.
Cúirt phoiblí is ea Cúirt Shibhialta Speisialta le cumhachtaí atá inchomparáide le cumhachtaí Cúirte Sibhialta nó Cúirt Chéadchéime. Baineann a dhlínse le breithiúnas díospóidí a bhaineann le fadhbanna pósta, le colscaradh, le coimeád leanaí, le hoidhreacht, le hainmhithe a aithint etc. Tá abairtí na gCúirteanna seo críochnaitheach agus ceangailteach.

44. Inniu san Iaráin tá na Cúirteanna Sibhialta fós i bhfeidhm go mór ar rialacháin a tháinig i bhfeidhm cheana féin sa ré réamh-réabhlóideach. Ina ionad sin, bunaíonn na Cúirteanna Coiriúla, na Binsí Sibhialta Speisialta agus Binsí an Réabhlóid Ioslamach a mbreithiúnais faoi seach ar dhlíthe a tháinig i bhfeidhm tar éis na Réabhlóide.
Tá ceithre chatagóir dlíthe coiriúla Ioslamacha ann, mar a shainmhínítear san Acht Pionóis Ioslamach 13 Deireadh Fómhair:

- Airteagal 8: Hodood, nó pionóis ar chinn an Shari'ah a gcuspóir, nó "dlí reiligiúnach" Ioslamach. Sainmhíníonn Dlí Hodood go mion coireanna mar “cogadh in aghaidh Dé” agus “éilliú ar an Domhan” (nó an plota chun an rialtas Ioslamach a threascairt) agus coireanna morálta (adhaltranas, deochanna alcólacha a chaitheamh, clúmhilleadh, srl.) , ag sonrú na bpionós faoi seach de réir na gcéimeanna éagsúla pionóis.
- Airteagal 9: Qessass, nó an pionós a ngearrtar pianbhreith ar an gciontóir agus a chaithfidh a bheith comhionann leis an gcoir a rinneadh (san Iarthar sainmhínítear go ginearálta é leis an téarma "Dlí na díoltais", de réir bhrí laghdaitheach agus dhiúltach). Tá Dlí na Qessass comhdhéanta de 80 Airteagal a shainíonn cineálacha éagsúla pianbhreitheanna, ar féidir iad a fhorchur de réir an dúnbhású nó díobháil bhuan do chorp an íospartaigh an choir a dhéantar.
- Airteagal 10: Diyat, nó na smachtbhannaí airgeadaíochta. Is é an diye, is é sin, an “praghas fola”, an cúiteamh airgeadaíochta a íocann an ciontach le hoidhrí an íospartaigh, a ndeonaítear an ceart dó an cineál seo cúitimh a roghnú mar mhalairt ar phríosúnacht nó forghníomhú an chiontaithe. Cinneann Dlí Diyat na coinníollacha maidir le híocaíocht, chomh maith leis an méid difriúil cúitimh i gcásanna dúnmharaithe nó díobhála tromaí do chodanna éagsúla de chorp an duine.
- Airteagal 11: Ta'azirat, i.e. na pionóis is féidir leis an mbreitheamh a ghearradh cé nár chinn na Shari'ah a gcuspóir: folaíonn siad príosúnacht, smachtbhannaí airgeadaíochta agus flogáil, ach ní foláir dóibh a bheith níos déine ná pionóis san áireamh sa chatagóir hodood.
Is iomchuí tagairt ar leithligh a dhéanamh don Dlí i gcoinne Narcotraffic, a ritheadh ​​i 1989, ar dá réir a thugtar pionós an bháis don déileálaí drugaí a fuarthas níos mó ná fiche gram de hearóin nó níos mó ná cúig chileagram codlaidín; sna blianta ina dhiaidh sin, nuair a ritheadh ​​roinnt leasuithe, a bhí dírithe ar an slua méadaithe príosún a chosc agus a dhéanamh níos éasca na gáinneálaithe móra a aithint agus a ghabháil, cuireadh ar chumas an údaráis bhreithiúnaigh cinneadh a dhéanamh an ciontach i gcoir a dhéanamh. mionaoiseach - cé go bhfuil siad nasctha le gáinneáil ar dhrugaí - pianbhreitheanna seachas príosún

45. Baineann an tAirteagal le bainistiú an dá mheáin raidió agus teilifíse mar gur maoin phoiblí iad (arna riaradh ag Stiúrthóir Feidhmiúcháin faoi mhaoirseacht comhairle atá comhdhéanta d'ionadaithe ó na trí Chumhacht Stáit), chomh maith le Gníomhaireacht Náisiúnta an Phreasa Irna, atá díreach ag an Aireacht Cultúir agus Treoir Ioslamach. Maidir le nuachtáin agus irisí a phriontáil, atá go hiomlán oscailte do thionscnamh poiblí cé go bhfoilsíonn gníomhaireachtaí rialtais nó a n-eagraíochtaí cleamhnaithe go leor tréimhseachán, cuirtear an mhaoirseacht ar an Aireacht Cultúir agus Treoir Ioslamach.


scair
Gan catagóir