Faisnéis de bhun ealaíne. ealaín. 13 D. Lgs 196/2003

A chara cuairteoir,
ag tagairt don Fhoraithne Reachtach n.196 / 2003 (Cód Cosanta Sonraí Pearsanta), INSTITIÚID CULTÚRTHA AN REP. ISL. DELL'IRAN I ROME bunaithe i VIA MARIA PEZZÈ PASCOLATO, 9, 00135 RM RM, tá sé i gceist aige próiseáil na sonraí pearsanta a chuir tú ar fáil dúinn, don tseirbhís a iarrann tú amháin.

De bhun na healaíne. 13 den Chód thuasluaite, éilítear orainn na rudaí seo a leanas a chur in iúl duit:

Cuspóir na próiseála.
Déantar na sonraí a chuireann tú ar fáil dúinn a phróiseáil laistigh de ghnáthghníomhaíocht ár. INSTITIÚID agus go háirithe chun oibleagáidí dlíthiúla a fhorghníomhú (e.g. riarachán, cáin, cuntasaíocht, srl.) Chun an tseirbhís iarrtha a thabhairt chun críche agus a fhorghníomhú.

Modhanna próiseála.
Maidir leis na modhanna próiseála sonraí, sonraímid go gcuirfear do chuid sonraí isteach i gcartlann phearsanta ar leith, idir pháipéar agus ríomhairithe. Gan dochar do bhearta slándála leordhóthanacha a chur i bhfeidhm chun sonraí a chosaint agus a rúndacht, de bhun an Chóid um Chosaint Sonraí Pearsanta, déanfar do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil trí chláir shonracha próiseála agus stórála sonraí.

Cineál éigeantach nó roghnach sonraí a sholáthar.
Ar mhaithe le hiomláine, ba mhaith linn a chur in iúl duit go bhfuil gá le sonraí pearsanta a sholáthar (agus, dá bhrí sin, ní theastaíonn do thoiliú, de bhun Airteagal 23 et seq. Den Chód) a mhéid a úsáidtear iad chun iad a fhorghníomhú INSTITIÚID CULTÚRTHA AN REP. ISL. AR IRAN IN ROME oibleagáidí conarthacha nó dlíthiúla, nó sonraí a bhaineann le cláir phoiblí, liostaí, gníomhais nó doiciméid ar féidir le duine ar bith iad a chur ar an eolas agus, ar aon chuma, seachas iad a scaipeadh, má dhéantar an phróiseáil chun ceart a dhearbhú nó a chosaint i suíochán breithiúnach.

Iarmhairtí a bhaineann le diúltú féideartha freagra a thabhairt.
Diúltú sonraí a sholáthar a mheasaimid a bheith riachtanach (e.g. ainm, sloinne, ainm cuideachta, oifig chláraithe, ceanncheathrú oibríochta, aon oifigí tánaisteacha, scairchaipiteal, uimhreacha teileafóin, uimhreacha facs, ionadaí dlíthiúil, cód cánach agus uimhir CBL, faoi réir d’fhéadfadh sé go mbeadh sé dodhéanta caidreamh conarthach a bhunú nó leanúint ar aghaidh le slándáil shóisialta, tagairtí bainc, srl.

Cearta de bhun ealaíne. 7 den Fhoraithne Reachtach 196/2003.
Faoi dheireadh, maidir leis an méid sin uile roimhe seo, tarraingímid d’aird ar na cearta atá tú i dteideal a fháil de bhua Airteagal 7 den Chód maidir le Sonraí Pearsanta a Chosaint, a ndéanaimid tagairt dóibh agus a luaimid ina measc an ceart chun iad a fháil, trí INSTITIÚID CULTÚRTHA AN REP. ISL. DE IRAN SA RÓM:
a) léiriú ar bhunús na sonraí, na críocha agus na modhanna próiseála, sonraí aitheantais an úinéara agus na bpróiseálaithe sonraí agus na n-ábhar nó na gcatagóirí ábhar ar féidir na sonraí a chur in iúl dóibh nó a d’fhéadfadh teacht ar an eolas fúthu cáilíocht na mbainisteoirí nó na ndaoine atá i gceannas ar phróiseáil;
b) deimhniú go bhfuil sonraí pearsanta ann fút féin agus faoin loighic a cuireadh i bhfeidhm i gcás cóireála a dhéantar le cabhair ó ionstraimí leictreonacha;
c) an cealú chomh maith leis an gclaochlú go foirm gan ainm nó blocáil sonraí a phróiseáiltear de shárú ar an dlí;
d) nuashonrú, ceartú nó - má tá spéis ann - comhtháthú na sonraí pearsanta sin;
e) an fianú gur tarraingíodh aird na n-oibríochtaí dá dtagraítear i litreacha c) agus d) orthu siúd ar cuireadh na sonraí in iúl dóibh nó ar scaipeadh iad, seachas na cásanna dá bhforáiltear leis an dlí;
f) an ceart agóid a dhéanamh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ar chúiseanna dlisteanacha fiú má bhaineann siad le cuspóir an bhailiúcháin;
g) an ceart agóid a dhéanamh, in aon chás, le próiseáil do shonraí pearsanta chun ábhair fógraíochta nó díolacháin dhíreacha a sheoladh nó chun taighde margaidh nó cumarsáid tráchtála a dhéanamh.

Ábhair a dhéanann an chóireáil.
Is é an rialaitheoir sonraí INSTITIÚID CULTÚRTHA AN REP. ISL. DELL'IRAN, atá lonnaithe sa Róimh, VIA MARIA PEZZÈ PASCOLATO, 9, RM ROMA 00135.
Chun a bheith in ann na próiseálaithe sonraí a aithint go héasca, is leor r-phost a sheoladh chuig an seoladh seo a leanas: info @ irancultura.it.

scair