il Matrimonio

Il matrimonio

Tá nósanna agus custaim ag an bpósadh san Iaráin, cuid acu nach mbaineann le cultúr na hIaráine. D'athraigh na custaim seo go minic i gcaitheamh na staire agus athraíonn siad gach uair go difriúil de réir grúpaí eitneacha, reiligiún, agus fiú leibhéil shóisialta éagsúla. Sa lá atá inniu ann bíonn lánúineacha roimh phósadh ar eolas dá chéile ag an obair, in ollscoileanna, in áiteanna poiblí, ag páirtithe agus cruinnithe teaghlaigh nó i mórán cásanna bíonn ról tábhachtach ag na teaghlaigh chéanna maidir leis an duine ceart a aimsiú dá bpáistí nó iníonacha. Is é atá i bpósadh na hIaráine ná imeacht a chuimsíonn roinnt céimeanna. Bhí na cinn seo i roinnt réimsí den Iaráin beagán difriúil ar dtús agus i réimsí eile tharla na hathruithe de réir a chéile. Ach tá sé seo coitianta agus coitianta i gcéimeanna pósta traidisiúnta na hIaráine sa chuid is mó den tír (go háirithe i dTeran), tá sé le fáil i bhformhór na ngrúpaí eitneacha. Mar sin féin, in éineacht le póstaí traidisiúnta, tá cinn nua-aimseartha ann nach bhfuil chomh trom le custaim agus a dhéileálann leis an gconradh pósta agus le tús an tsaoil phósta amháin.
Tá céimeanna an phósta thraidisiúnta liostaithe thíos:

Khāstegāri nó Togra Pósta

Sa searmanas togra pósta a tharlaíonn de ghnáth san iarnóin nó ag luí na gréine, de réir comhaontuithe a comhaontaíodh roimhe seo, téann an t-athair agus an mháthair, mar aon lena mac agus baill eile den teaghlach, go dtí teach an chailín le bláthanna agus milseáin. Ag an tús, labhraímid ar go leor topaicí agus ansin casann an comhrá ar thogra an phósta atá dírithe ar iníon an teaghlaigh. Sa chruinniú seo, is gnách go dtugann an cailín tae, milseáin agus torthaí dóibh siúd atá i láthair agus freagraíonn sé ceisteanna. Ansin má thagann comhaontú ginearálta ar an dá theaghlach agus ón gcaighdeán cultúrtha, sóisialta, maireachtála srl. Tá na céilí amach anseo oiriúnach dá chéile, tá an dáta agus an chéad chéim eile den phósadh nó an glaoch sin socraithe " bale borgan ”.
-An searmanas "bale borān" (léigh: toiliú) agus shirini khārān (léigh: ithe milseáin)
Sa searmanas seo, a bhíonn ar siúl i dteach an chailín, buaileann gaolta fásta i bhfad i gcéin le chéile agus díríonn an plé ar na comhaontuithe cinntitheacha maidir le spré an chailín agus coinníollacha an phósta. Sa searmanas bale-bān, tugann teaghlach an tseomra ranga bronntanais éadaigh, fáinne óir agus uaireanta cón siúcra do bhean an tí, rud a chiallaíonn go bhfuil an cailín gafa lena mac. Is é an spré an rud is tábhachtaí a phléitear i searmanas an bhóna. I roinnt grúpaí eitneacha, teastaíonn suim ó theaghlach an Bride ón groom ar a dtugtar "shirbahā" (ligean: suim nó praghas bainne) a bhaineann le hathair agus le máthair an Bride agus a úsáidtear go minic chun codanna áirithe den cheann a cheannach chulaith Bride. Scríobhtar óráidí agus comhaontuithe ar pháipéar agus déanann na daoine atá i láthair mar fhinnéithe iad a shíniú.

An páirtí rannpháirtíochta

Is searmanas é an páirtí idirchaidrimh a tharlaíonn de ghnáth tamall tar éis bale borān agus i gcomhar le féile reiligiúnach nó lá saoire poiblí; ann, fógraíonn teaghlaigh an bhuachalla agus an chailín an t-aontas seo ar bhealach níos oifigiúil. Is féidir leis an bpáirtí rannpháirtíochta fáiltiú measartha teaghlaigh príobháideach a bheith ann nó searmanas mór agus críonna a bhíonn ar siúl sa bhaile, i salon nó i ngairdín le líon mór aíonna. Seoltar an cuireadh fiú don searmanas seo. Ag brath ar na traidisiúin a bhíonn i láthair i ngach cathair, is é teaghlach an Bride nó an groom atá freagrach as nósanna agus foirmiúlachtaí an pháirtí rannpháirtíochta.

Searmanas an agd-kanān (ordú an chonartha)

Tá an t-ábhar agus searmanas an aqd kanān an-tábhachtach agus bíonn siad ar siúl i dhá fhoirm: sa chéad cheann is searmanas i dteach an chailín, de ghnáth tagann mná agus fir i seomraí ar leith le chéile chun an conradh a léamh (an sainíodh coinníollacha é agus spré an chailín roimhe seo agus le linn shearmanas an bhórúin). Sa searmanas seo, suífidh an cailín agus an buachaill taobh le taobh agus os comhair na féasta bainise (Sofreh-ye Aghd) atá maisithe le rudaí siombalacha mar: an Koran, an scáthán, an candlestick, na uisce, arán, cáis, luibheanna, siúcra criostalaithe, milseáin, gallchnónna, almóinní, cnónna coill, uibheacha, mil, iógart, agus ar a gceann coimeádtar bileog síoda a bhfuil a dhá imill tá siad i lámha na mban, agus mionbhruileann bean eile dhá chón siúcra taobh istigh den éadach seo ionas go dtitfidh píosaí beaga ar chinn na gcéilí amach anseo; ag an am céanna léann "aghed" (an ceann a rialaíonn an pósadh) an conradh; i bhformhór na gcásanna tar éis an t-iarratas a athrá don chailín trí huaire, tar éis cead a fháil óna tuismitheoirí, tar éis an tríú huair tugann sí an freagra dearfach. Is minic a úsáidtear é, tar éis dó an t-iarratas a dhéanamh don tríú huair agus sula ndeir sé go bhfaigheann an Bride bronntanas ó mháthair an groom ar a dtugtar "zir lafzi", agus ansin léitear an conradh. Níos déanaí, síneoidh an Bride agus an té atá ag obair agus roinnt finnéithe leathanaigh uile an agdd-nāme, doiciméad oifigiúil a chuimsíonn ginearáltachtaí na lánúine agus a chuimsíonn stair an phósta, coinníollacha, dualgais agus freagrachtaí na newlyweds. Leanann an searmanas ag tairiscint bronntanais luachmhara don Bride, agus áthas agus siamsaíocht ar aíonna.
De ghnáth bíonn teaghlach an Bride ag ullmhú dinnéir ach is iad na costais eile, mar shampla bláthanna, milseáin agus torthaí a chur ar fáil ná post an tseomra. Sa dara foirm, tar éis an chomhaontaithe ghinearálta idir an cailín agus an buachaill agus a dteaghlaigh, léitear an conradh go príobháideach agus críochnaítear an pósadh go hoifigiúil agus go dleathach; gan foirmiúlachtaí speisialta eile nó le heagrú fáiltithe simplí, tosaíonn siad a saol le chéile. I gcásanna áirithe léitear an conradh tar éis na tréimhse rannpháirtíochta agus le linn na searmanas bainise.

An searmanas Pā-goshā

Ciallaíonn an téarma Pā-goshā páirtithe nó fáiltithe a eagraíonn an t-athair agus an mháthair, baill an teaghlaigh agus na gaolta tar éis an conradh a shíniú ag tabhairt cuireadh do na céilí ina dteach ionas go dtéann siad i dtaithí air freastal air agus páirt a ghlacadh i gcruinnithe teaghlaigh. De ghnáth, tugtar bronntanais don lánúin ag na fáiltithe seo. Mar sin féin, coinnítear na páirtithe seo idir garghaolta fiú tar éis pósadh.

Ullmhú an phacáiste bainise

Is éard atá i gceist le "Jahizie" nó "jahāz" an paca atá déanta suas de rudaí a dhéanann troscán agus réada tí atá riachtanach do shaol beirt nó triúr, rud a fhágann go dtugann an Bride le linn an phósta an teach comónta nua. De ghnáth sna blianta nuair a bhíonn cailín an teaghlaigh sa chéim fáis agus go bhfuil sé ar tí aois an phósta a bhaint amach, tá a teaghlach ag ullmhú chun roinnt míreanna a cheannach ach le rith na mblianta agus le dul chun cinn teicneolaíochta laethúil na ngabhálais baile, inniu cuirtear siar iad a cheannach go dtí roimh an searmanas bainise. Sula dtagann na trousseau go dtí teach na gcéilí, bailíonn agus déanann na mná a bhaineann leis an gciorcal de ghaolta i bhfad i gcéin áit a dtaispeántar éadaí, éadaí agus seoda na mná chuig na haíonna agus tugann gach aoi bronntanas. Ar deireadh, tugtar an paca go dtí teach an lánúin ag an am cuí agus le deasghnátha speisialta, searmanas atá ann i roinnt cathracha san Iaráin agus atá an-álainn agus a bhfuil gné reiligiúnach aige.
- Gabhálais bainise a cheannach
Roimh an searmanas bainise, téann an Bride agus an groom, in éineacht le roinnt ban ón gciorcal garghaolta, go dtí an bazaar chun gabhálais bainise a cheannach: an fáinne, an gúna bainise, na cleasanna, scáthán, an candlestick, an gúna don groom srl. Is é an fear céile a cheannaíonn na rudaí don bhean chéile agus ceannaíonn siad iad siúd dó. Ar an ócáid ​​seo, tairgeann an groom an lón agus is minic a cheannaíonn sé bronntanais dá chompánaigh, a bhuíochas dóibh. Tugtar "sar kharidi" ar na bronntanais seo. Ní bhíonn an dóiteán a cheannaítear inniu chomh minic i ngrúpaí agus críochnaíonn sé in aghaidh an lae.

An searmanas searmanas

Is páirtí agus páirtí stag nó cearc é Hanā Bandan atá eagraithe i dteach na gcéilí an oíche roimh lá na bainise i láthair an duine is óige. Sa fhéile seo tugann teaghlach an groom torthaí maisiúla, milseáin agus henna don Bride. Faoi dheireadh, tá péinteáil le henna ag péinteáil na gcéilí agus na n-aíonna agus bíonn gach rud ar siúl i dtimpeallacht an-áthais agus leanann na himeachtaí go dtí go déanach.

An páirtí searmanas bainise

Is searmanas an-tábhachtach, aoibhinn agus lúcháireach é an searmanas bainise ina nglacann beagnach gach teaghlach i gcéin agus i mbéal an phobail páirt agus ina gcuirtear fáilte iomlán roimh aíonna. Íocann an groom na costais uile don saoire seo. Tar éis deireadh na céime, bíonn an-áthas ar na céilí agus le grúpa aíonna, lena dteach nua agus le deasghnáth ar leith cosúil leis an meirgeán a dhó, ainmhí a íobairt agus dul faoi an Koran, dul isteach sa teach. Sholáthair an fhéile seo sna cathracha agus i réimsí éagsúla na hIaráine do chustaim áirithe agus i gcásanna áirithe d'fhéadfadh sé fanacht trí lá nó níos faide. Le blianta beaga anuas san Iaráin freastalaímid freisin ar shearmanais bainise ghrúpa agus ollscoile.

Searmanas na pātakhti agus mādarzan salām

Reáchtáiltear an searmanas pātakhti an lá dár gcionn ag an searmanas bainise. Sa searmanas seo, nach dtarlaíonn chomh minic inniu, ní ghlacann ach mná a bhaineann le garghaolta páirt i bpáirtí tráthnóna a eagraíonn teaghlach an Bride agus cuirtear císte, torthaí, milseáin agus deochanna ar fáil dóibh. Ar an ócáid ​​seo tugann na haíonna bronntanais don bhean. Ar an gcaoi chéanna, reáchtáiltear an searmanas seo i gCeanada agus i Meiriceá leis an ainm "Bridal shower". Chomh maith leis sin ar maidin tar éis féile na bainise, tarlaíonn deasghnáth darb ainm "mādarzan salām" ina dtéann an groom le bronntanas chun cuairt a thabhairt ar mháthair an Bride agus, le linn di buíochas a ghabháil léi, póga a lámh agus faigheann sí a bronntanas.

Mí na meala

Roinnt céilí tar éis forbairt na gcéimeanna deiridh de na foirmiúlachtaí agus féile na searmanas bainise, saoire le haghaidh turas le chéile, an mhí na meala. I measc na dteaghlach reiligiúnach roghnaítear cathair Mashhad mar an chéad cheann scríbe.

scair
  • 1
    Comhroinn
Gan catagóir