il Matrimonio

Il matrimonio

Tá nósanna agus nósanna ag an bpósadh san Iaráin agus tá cuid acu uathúil do chultúr na hIaráine. Is iomaí uair a d’athraigh na custaim seo ar fud na staire agus gach uair déanann siad oiriúnú difriúil de réir grúpaí eitneacha, reiligiúin, agus fiú leibhéil shóisialta éagsúla. Sa lá atá inniu ann, is gnách go gcuireann lánúineacha aithne ar a chéile roimh phósadh san ionad oibre, san Ollscoil, in áiteanna poiblí, ag cóisirí agus cruinnithe teaghlaigh nó i go leor cásanna bíonn ról tábhachtach ag na teaghlaigh chéanna i aimsiú an duine ceart dá leanaí nó iníonacha. Is ócáid ​​é pósadh na hIaráine a bhfuil céimeanna éagsúla ann. Bhí siad seo difriúil i roinnt áiteanna san Iaráin i dtosach agus i réimsí eile tharla na hathruithe de réir a chéile. Ach tá sé seo gnách agus coitianta i gcéimeanna an phósta thraidisiúnta ón Iaráin i bhformhór na gceantar sa tír (go háirithe i dTeran), a fhaightear i bhformhór na ngrúpaí eitneacha. Mar sin féin, in éineacht le póstaí traidisiúnta, tá cinn nua-aimseartha ann nach bhfuil chomh substaintiúil le custaim agus nach mbaineann ach leis an gconradh pósta agus le tús an tsaoil phósta.
Tá céimeanna an phósta thraidisiúnta liostaithe thíos:

Khāstegāri nó Togra Pósta

Sa searmanas togra pósta, a bhíonn ar siúl tráthnóna nó ag luí na gréine de ghnáth, de réir comhaontuithe a rinneadh roimhe seo, téann an t-athair agus an mháthair in éineacht leis an mac agus baill eile den teaghlach go teach an chailín le bláthanna agus milseáin. Ag an tús labhraímid faoi go leor ábhar agus ansin bogann an comhrá chuig an togra pósta a dhírítear ar iníon an teaghlaigh. De ghnáth sa chruinniú seo, cuireann an cailín tae, milseáin agus torthaí ar fáil dóibh siúd atá i láthair agus freagraíonn sí ceisteanna. Ansin má thagann an dá theaghlach ar chomhaontú ginearálta agus ó thaobh an chultúir, na sóisialta, an chaighdeáin mhaireachtála, srl., Tá na céilí sa todhchaí oiriúnach dá chéile, socraítear dáta agus an chéad chéim eile den phósadh, nó an ceann ar a dtugtar " báille borān ".
-An searmanas "bale borān" (lit: toiliú) agus shirini khārān (lit: milseáin a ithe)
Sa searmanas seo, a bhíonn ar siúl i dteach an chailín, bailíonn gaolta fásta i bhfad i gcéin freisin agus díríonn an plé ar na comhaontuithe deiridh maidir le tochras an chailín agus coinníollacha an phósta. Sa searmanas báille borna tugann teaghlach an groom bronntanais don Bride cosúil le píosa éadach, fáinne óir agus uaireanta cón siúcra agus mar sin a thugann le fios go bhfuil an cailín gafa agus gur lena mac í. Is é an tochras an rud is tábhachtaí a phléitear ag searmanas na mbál. I roinnt grúpaí eitneacha, éilíonn teaghlach na brídeoige suim ón groom ar a dtugtar "shirbahā" (lit: suim nó praghas bainne ") a bhaineann le hathair agus máthair na brídeoige agus a úsáidtear go minic chun codanna den trousseau na brídeoige. Tá na hóráidí agus na comhaontuithe a dhéantar scríofa ar bhileog agus sínithe ag na daoine a bhí i láthair mar fhinnéithe.

An páirtí rannpháirtíochta

Is searmanas é an páirtí rannpháirtíochta a bhíonn ar siúl de ghnáth tamall tar éis searmanas na mbál agus i gcomhar le féile reiligiúnach nó saoire phoiblí; ann fógraíonn teaghlaigh an bhuachaill agus an chailín an t-aontas seo ar bhealach níos oifigiúla. Is féidir leis an gcóisir rannpháirtíochta fáiltiú measartha príobháideach teaghlaigh nó searmanas mór suáilceach a bhíonn ar siúl sa bhaile, i halla nó i ngairdín le líon mór aíonna. Cuirtear cuireadh fiú don searmanas seo. Ag brath ar na traidisiúin atá i láthair i ngach cathair, is é teaghlach an bhrídeog nó an groom atá freagrach as nósanna agus foirmiúlachtaí an pháirtí rannpháirtíochta.

Searmanas an aghad-kanān (síniú an chonartha)

Tá ábhar agus searmanas an aghad kanān an-tábhachtach agus bíonn siad ar siúl i dhá fhoirm: sa chéad cheann is searmanas i dteach an chailín, na mná agus na fir i seomraí ar leithligh de ghnáth, teacht le chéile chun an conradh a léamh (an sainmhíníodh roimhe seo agus le linn spré an chailín roimhe seo agus le linn an tsearmanais báille borān). Sa searmanas seo, suíonn an cailín agus an buachaill in aice lena chéile agus os comhair féasta na bainise (Sofreh-ye Aghd) atá maisithe le rudaí siombalacha mar: an Koran, an scáthán, an coinnle, an coimeádtar uisce, arán, cáis, luibheanna, siúcra criostalaithe, milseáin, gallchnónna, almóinní, cnónna coill, uibheacha, mil, iógart, agus éadach síoda ar a gceann, a bhfuil an dá fhleascán díobh tá siad i lámha na mban, agus déanann bean eile dhá chón siúcra a thumadh taobh istigh den éadach seo ionas go dtitfidh píosaí beaga ar cheann na gcéilí amach anseo; ag an am céanna léann “aghed” (an té a rialaíonn an pósadh) an conradh; i bhformhór na gcásanna tar éis an iarraidh a athdhéanamh chuig an gcailín trí huaire, tugann an cailín, tar éis cead a fháil óna tuismitheoirí, an freagra dearfach tar éis an tríú huair. Úsáidtear go minic, tar éis an iarraidh a dhéanamh den tríú huair agus sula ndeir sí go bhfaigheann, go bhfaigheann an bhrídeog bronntanas ó mháthair an groom ar a dtugtar "zir lafzi", agus ansin go léitear an conradh. Ina dhiaidh sin, síníonn an bhrídeog agus an groom agus cúpla finné leathanaigh uile an aghad-nāme, doiciméad oifigiúil a chuimsíonn sonraí pearsanta an lánúin agus a chuimsíonn stair an phósta, coinníollacha, dualgais agus céilí. Leanann an searmanas ag tairiscint bronntanais luachmhara don bhrídeog, ag spraoi agus ag siamsaíocht leis na haíonna.
De ghnáth is faoi theaghlach na brídeoige a ullmhaítear an dinnéar ach is é an groom atá freagrach as na costais eile cosúil le bláthanna, milseáin agus torthaí a chur ar fáil. Sa dara foirm, tar éis an chomhaontaithe ghinearálta idir an cailín agus an buachaill agus a dteaghlaigh, léitear an conradh go príobháideach agus cuirtear an pósadh i gcrích ar bhealach oifigiúil agus dlíthiúil; gan aon fhoirmiúlachtaí áirithe eile nó le fáiltiú simplí a eagrú, tosaíonn a saol le chéile. I roinnt cásanna léitear an conradh tar éis na tréimhse rannpháirtíochta agus le linn an tsearmanais bainise.

An searmanas Pā-goshā

Ciallaíonn an téarma Pā-goshā páirtithe nó fáiltithe a eagraíonn an t-athair agus an mháthair, baill an teaghlaigh agus na gaolta tar éis an conradh a shíniú ag tabhairt cuireadh do na céilí ina dteach ionas go dtéann siad i dtaithí air freastal air agus páirt a ghlacadh i gcruinnithe teaghlaigh. De ghnáth, tugtar bronntanais don lánúin ag na fáiltithe seo. Mar sin féin, coinnítear na páirtithe seo idir garghaolta fiú tar éis pósadh.

Ullmhú an phacáiste bainise

Is é "Jahizie" nó "jahāz" an trealamh atá comhdhéanta de oiriúintí agus earraí tí atá riachtanach do shaol beirt nó triúr, rudaí a thugann an bhrídeog leo go dtí an teach coitianta nua le linn an phósta. De ghnáth sna blianta nuair a bhíonn cailín an teaghlaigh i gcéim an fháis agus í ar tí aois an phósta a bhaint amach, tá a teaghlach ag ullmhú chun roinnt earraí a cheannach ach le himeacht na mblianta agus le dul chun cinn teicneolaíochta laethúil oiriúintí tí, cuirtear an ceannach orthu ar athló inniu go dtí roimh an searmanas bainise. Sula dtabharfaidh siad na trousseau go teach na brídeoige agus na groom, bailíonn agus sealbhaíonn na mná a bhaineann leis an gciorcal gaolta i bhfad i gcéin cóisirí beaga ina dtaispeántar trousseau, gúnaí agus seod na brídeoige do na haíonna agus tugann gach aoi bronntanas. Faoi dheireadh, tugtar na trousseau go teach an lánúin ag an am ceart agus le deasghnátha ar leith, searmanas atá fós ann i roinnt cathracha san Iaráin agus atá an-álainn agus a bhfuil gné reiligiúnach leis.
-An gabhálais bainise a cheannach
Sula ndéantar searmanas na bainise a cheiliúradh, téann na céilí, in éineacht le roinnt mná ón gciorcal dlúthghaolta, go dtí an bazaar chun na gabhálais bainise a cheannach: an fáinne, an gúna bainise, an smideadh, an scáthán, coinnle, gúna don groom, srl. Ceannaíonn a fear céile na rudaí don bhean chéile agus ceannaíonn sí rudaí dó. Ar an ócáid ​​seo, buíochas leis an ngroom, ag tairiscint lóin agus ag ceannach bronntanais dá chompánaigh go minic. Tugtar "sar kharidi" ar na bronntanais seo. Ní dhéantar an dóiteán de cheannach sa lá atá inniu ann chomh minic i ngrúpa agus ritheann sé amach in aon lá amháin.

An searmanas searmanas

Is cóisir agus searmanas cóisire baitsiléara nó baitsiléara é Hanā-bandān a eagraítear i dteach an lánúin an oíche roimh lá na bainise i láthair an duine is óige. Ar an saoire seo, tugann teaghlach an groom torthaí, milseáin agus henna maisiúil chuig an Bride. Sa deireadh, péinteáiltear fiú lámha na gcéilí agus na n-aíonna le henna agus bíonn gach rud ar siúl in atmaisféar an-áthas agus leanann an ceiliúradh go dtí go déanach.

An páirtí searmanas bainise

Is searmanas an-tábhachtach, suimiúil agus lúcháireach é an searmanas bainise ina nglacann beagnach gach teaghlach i bhfad i gcéin agus i mbríde na brídeoige agus na groom páirt ann agus ina gcuirtear fáilte iomlán roimh aíonna. Is é an groom atá freagrach as gach costas don pháirtí seo. Tar éis deireadh a chur leis, bíonn na céilí le lúcháir agus grúpa aíonna in éineacht lena dteach nua agus le deasghnáth ar leith cosúil leis an mbóthar fiáin a dhó, ainmhí a íobairt agus dul faoin Koran, téann siad isteach sa teach. Áiríodh custaim áirithe san fhéile seo sna cathracha agus i gceantair éagsúla na hIaráine agus i gcásanna áirithe d’fhéadfadh sí maireachtáil trí lá nó níos mó fós. Le blianta beaga anuas san Iaráin chonaiceamar searmanais bainise grúpa agus ollscoile.

Searmanas na pātakhti agus mādarzan salām

Beidh searmanas pātakhti ar siúl an lá tar éis féasta an tsearmanais bainise. Sa searmanas seo, a bhíonn ar siúl chomh minic sa lá atá inniu ann, ní ghlacann ach mná a bhaineann leis na gaolta is gaire páirt i gcóisir tráthnóna a eagraíonn teaghlach na brídeoige agus a dtairgtear cáca, torthaí, milseáin agus deochanna dóibh. Ar an ócáid ​​seo tugann na haíonna bronntanais don bhrídeog. Ar an gcaoi chéanna, reáchtáiltear an searmanas seo i gCeanada agus i Meiriceá faoin ainm "Cith Bridal". Ar maidin freisin tar éis féasta na bainise, bíonn deasghnáth darb ainm “mādarzan salām” ar siúl ina dtéann an groom le bronntanas chun cuairt a thabhairt ar mháthair na brídeoige agus cé go dtugann sé buíochas di, pógann sé a lámh agus faigheann sí a bronntanas.

Mí na meala

Roinnt céilí tar éis forbairt na gcéimeanna deiridh de na foirmiúlachtaí agus féile na searmanas bainise, saoire le haghaidh turas le chéile, an mhí na meala. I measc na dteaghlach reiligiúnach roghnaítear cathair Mashhad mar an chéad cheann scríbe.

scair
  • 1
    Comhroinn
Gan catagóir