ارتباط با رایزن


  مکاتبه با رایزن فرهنگی *
  captcha

  * ag Teastáil  با سلام ؛ عرض ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز مقیم ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا

  رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا; در مقام یگانه متولی رسمی مدیریت روابط فرهنگی ایران و ایتالیا, معرفی فرهنگ و هنر ایران در ایتالیا و گسترش همکاری های علمی- فرهنگی دو کشور را در دستور کار دارد.
  تحقیقات فرهنگی در خصوص ایتالیا; ترجمه کتب فارسی به ایتالیایی و انتشار آن; برگزاری دوره های آموزشی زبان و ادبیات فارسی; حمایت از کرسی های دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا; پیگیری و هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری های دانشگاهی بین ایران و ایتالیا; برپایی همایش = نمایشگاه های هنری; اجراهای زنده = هفته های فیلم; کارگاه های آموزشی معرفی ایران در مدارس ایتالیا; پشتیبانی از برنامه های فرهنگی انجمن های مردم بنیاد ایرانی در ایتالیا و ... رئوس فعالیت های رایزنی فرهنگی در نیل به اهداف مذکور است.

  حضور و توانمندی ایرانیان مقیم رای اای اات ایتالیا

  اینجانب ، نمن اعلام آمادگی رمایت از فعالیت های اشخاص ، نهادها ویاان ایرانی مقیم

  sladmhargadh
  رایزن فرهنگی

   

  scair
  Gan catagóir