Teaghlach agus a chlaochlú san Iaráin

Cosúil le haon áit ar domhan, tá athruithe sóisialta, cultúrtha, polaitiúla agus reiligiúnacha agus fiú na caidrimh, na luachanna, na hiompraíochtaí, agus an cineál caidrimh is mó atá ann, mar aon le custaim agus tá athrú tagtha ar thraidisiúin teaghlaigh.
I sean-Iaráin, bhí an tsochaí roinnte ar dtús i ngrúpaí eitneacha agus de réir a chéile thosaigh sí ag cruthú an teaghlaigh agus an fine. Timpeall an seachtú haois RC, ba é an teach teach núicléas an ghrúpa teaghlaigh agus ba é an t-athair a cheann; ag an am sin ba é a bhí sa teaghlach ná athair, máthair, leanaí, garpháistí, deartháireacha, deirfiúracha, iníonacha dlí, inscne, clann an uncail athar agus aintín na máthar, iad siúd de chuid uncail mháthar, iad siúd an aintín mháthar agus gaolta eile a bhailigh ar fud an chinn. Go mall, tháinig athair an teaghlaigh in ionad athair an treibh.

Maidir le riocht an phósta, na cuspóirí, na critéir chun an Bride agus aois an phósta a roghnú i dteaghlach na hIaráine roimh an Ioslam, níl mórán eolais againn agus tá roinnt eolais ar fáil i roinnt leabhar. Déileálann formhór na n-argóintí ina leith seo le saol agus le pósadh prionsaí agus céim rialóirí agus tá níos lú tagairtí do shaol na ngnáthdhaoine. Bhí seasamh naofa ag an bpósadh i measc na ndaoine agus measadh gurbh é an teagmhas teaghlaigh ba thábhachtaí é agus go raibh sé nasctha le adhartha.
San Impireacht Sassanid, bhí tábhacht reiligiúnach ag an bpósadh. Bhí pósadh agus bunú an teaghlaigh san Iaráin ársa, níos faide ná an ghné shóisialta, tábhachtach freisin don ghné aonair. Bhí nósanna na sean-Iaráin agus ré Sassanid maidir le cur i láthair an togra pósta agus an chaidrimh an-chosúil leis an lá atá inniu ann, nó is díorthú iad na nósanna agus na traidisiúin sa lá atá inniu ann dóibh siúd atá ann roimhe seo.
Ós rud é go ndearna Ioslam a láithreacht san Iaráin tráth na Sassanids, is fiú anailís a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag foghlaim Ioslamach i riocht theaghlach Natural ar thréimhse Natural. Bhí na Sassanids ag an am sin ar chúiseanna éagsúla, lena n-áirítear cogadh le hImpireacht na Róimhe san Oirthear, lag agus sa bhliain 51 tar éis do Chríost an meath a laghdú. Is féidir a thuiscint nach raibh mórán tionchair ag na ranníocaíochtaí Ioslamacha ar riocht an teaghlaigh Iaráin le linn ré na Sassanids agus go raibh nósanna agus traidisiúin na dteaghlach Iaránach agus na dlíthe a rialaigh iad mar an gcéanna le nósanna agus le daoine ársa na hIaráine agus an chreidimh Zoroastrian.
Tá dlíthe bunaithe ag Ioslam, a bhfuil rialacha agus prionsabail aige maidir le gach gné den saol, lena n-áirítear rialacha maidir leis an teaghlach agus an pósadh, lena n-áirítear an gá atá leis an lánúin a bheith ina Moslamach, gan glacadh le haon chomhghleacaí don bhean, dualgas an fhir chun an bhean a chothabháil, glactar leis go hoifigiúil go bhfuil neamhspleáchas eacnamaíoch ag an mbean tríd an oidhreacht agus a maoin agus mar sin de. Chiallaigh urramú na bprionsabal seo gur cruthaíodh saol na Moslamaigh Natural ar bhonn rialachán Ioslamach agus gur tharla athruithe móra de réir a chéile i riocht teaghlaigh na hIaráine.

An teaghlach Natural inniu

Bunaithe ar fhoinsí stairiúla, bhí an teaghlach Natural san am a chuaigh thart níos feiceálaí maidir le luachanna, mar shampla naofa na pósta, seasamh measúil do dhaoine scothaosta a choinneáil agus bean chéile á roghnú, pósadh ag aois óg, diúltú colscaradh agus mar sin de. . Ó aimsir an Qajar ar aghaidh, mar gheall ar leathadh na nua-aoisíochta san Iaráin agus glacadh le tionchar chultúr an Iarthair agus smaoinimh, tharla athruithe.
Sa lá atá inniu ann tá tionchar indibhidiúlacht ag déanamh cinntí faoi rannpháirtíocht agus pósadh le feiceáil. I gcomhar le tionsclaíocht, uirbeachas agus dul chun cinn, bhain na leanaí níos mó neamhspleáchais amach nuair a bhí siad ag cinneadh aois an phósta agus i roghnú an Bride. Tá cuma nua ar a bpóstaí freisin; nuair a roghnaíonn tuismitheoirí agus daoine aosta san am atá thart nó gur tharla sé le hidirghabháil duine éigin eile inniu, i gcásanna áirithe, trí eolas frithpháirteach san ionad oibre, staidéar agus uaireanta i dtimpeallacht fhíorúil.

Le dul chun cinn an fholláine, atá ar cheann de na bunsraitheanna i smaointeoireacht nua-aimseartha, tá na critéir maidir le céile a roghnú bunaithe ar aird a thabhairt ar dhea-bhail a chinntiú ag tús an tsaoil agus ar na deiseanna uile is gá a sholáthar; mar sin is cuid de liosta iarrataí an chailín agus a muintire é seilbh teach neamhspleách agus féidearthachtaí eacnamaíocha ard agus, ar an taobh eile de, is é an toradh atá ar mhian na mban staidéar a dhéanamh agus slí bheatha a bheith acu ar bhealach áirithe ná ardú aois an phósta is cúis go nádúrtha le laghdú ar ráta breithe an daonra; léiríonn staitisticí go bhfuil meath tagtha ar líon na dteaghlach Natural, tar éis tréimhse mhéadaithe, le linn daichead bliain anuas. Is féidir a rá go bhfuil roinnt difríochtaí ag an teaghlach san Iaráin agus san Iarthar ó thaobh struchtúir de: san Iaráin dírímid ar ghné iomlán an teaghlaigh, is é sin an t-athair, an mháthair agus na leanaí agus téann na polasaithe sa treo seo, agus i dtíortha an iarthair níl an dearcadh sin ann agus de réir an teaghlaigh ciallaíonn muid gach gné de chómhaireacht daoine aonair le leanaí, agus glacadh le gach samhla saoil freisin.

I roinnt alt i mBunreacht Phoblacht Ioslamach na hIaráine, lena n-áirítear an t-alt 10, luaitear: ós rud é gurb é an teaghlach colún bunaidh na sochaí Ioslamach, ní mór do gach dlí, riail agus tionscadal a bhaineann leis a éascú oiliúint, monatóireacht a dhéanamh ar a naofa agus ar chobhsaíocht caidrimh teaghlaigh bunaithe ar chearta agus eitic Ioslamacha. Mar sin freisin i mír a haon den alt 43, ag cinntiú riachtanais phríomhúla cosúil le tithíocht, bia, éadaí, sláinte, cúram, oideachas, oideachas agus an fhéidearthacht go gcruthódh gach duine teaghlach, gach rud léiríodh é seo idir dualgais agus freagrachtaí an rialtais Ioslamach.
Sa Iaráin, tá lá 25 na míosa Dhil-Hijah (féilire gealaí) a thagann leis an lá “onóir don teaghlach agus do phinsinéirí”, mar chuid de fhéilire na tíre mar cheiliúradh oifigiúil. Is é an chúis atá leis an lá seo a roghnú ná meas ar an nochtadh a léirítear sa véarsa "Hal-ati" i Surah Al-Insān a dhéileálann leis an teaghlach agus le cobhsaíocht a bhunsraitheanna.

scair
  • 6
    scaireanna
Gan catagóir