Naoú cúrsa ar líne na teanga Peirsis.

Naoú cúrsa ar líne na teanga Peirsis.

Tá clárú don naoú cúrsa teanga Peirsis ar líne oscailte anois.

Cuireann Institiúid Chultúrtha na hIaráine sa Róimh, mar chuid dá gníomhaíochtaí cultúrtha agus oideachais, an 56ú cúrsa agus an naoú cúrsa ar líne chun cinn Peirsis. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa ceann de na príomhtheanga Lár agus Iarthar na hÁise a thabhairt isteach a bhfuil baint mhór aige lena thraidisiún neamhghnách stairiúil-chultúrtha agus a stádas mar theanga oifigiúil, ina chineálacha éagsúla, i dtíortha atá tábhachtach go straitéiseach ar an scéal idirnáisiúnta mar an Iaráin, an Afganastáin, an Phacastáin, an India agus an Táidsíceastáin.
Tá an cúrsa ar siúl ag múinteoir máthairtheanga atá speisialaithe i dteagasc teanga, ar líne agus comhdhéanta de 15 uair an chloig de cheachtanna do gach leibhéal roinnte i 10 gceacht 90 nóiméad uair sa tseachtain.

Tá an cúrsa roinnte ina

1-Elementary 1:

Forchoimeádta do mhic léinn nach bhfuil aon eolas acu ar an aibítir, comhdhéanamh focal, ord abairte

2-Elementary 2:

Curtha in áirithe do mhic léinn a bhfuil eolas acu ar an aibítir, cumadóireacht focal, comhchuingeach an bhriathair a bheith agus a bheith acu, nathanna cainte agus bunfhrásaí a thuiscint agus a úsáid.

3-Elementary 3:

Curtha in áirithe do scoláirí a bhfuil eolas maith acu ar an aibítir agus a thuigeann úsáid na nathanna cainte agus na mbunfhrásaí laethúla

4-Meánleibhéal 1:

Curtha in áirithe do mhic léinn a bhfuil cumas léitheoireachta agus scríbhneoireachta scoite acu, cumarsáid bhunúsach agus laethúil a éilíonn malartú simplí faisnéise ar thopaicí coitianta agus coitianta. is féidir leo cur síos a dhéanamh i dtéarmaí simplí ar ghnéithe an tsaoil laethúil agus ar an timpeallacht máguaird; fios conas riachtanais láithreacha a chur in iúl., comhchuingeacha san am i láthair táscach agus san am atá thart simplí.

5- Meánleibhéal 2:

Curtha in áirithe do mhic léinn a bhfuil scileanna maithe léitheoireachta agus scríbhneoireachta acu, Cumarsáid bhunúsach agus laethúil a éilíonn malartú faisnéise ar thopaicí coitianta nó casta. is féidir leo cur síos a dhéanamh ar ghnéithe den saol laethúil, den timpeallacht máguaird; fios conas riachtanais láithreacha a chur in iúl., comhchuingeacha san am i láthair táscach agus san am atá thart simplí.

6-Meánleibhéal3:

Forchoimeádta do mhic léinn a bhfuil an cumas coibhneasta acu léamh agus scríobh agus tuiscint a fháil ar phríomhsmaointe téacsanna ar ábhair nithiúla agus teibí. Féadann siad dearcadh ar ábhar a mhíniú trí na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann leis na roghanna éagsúla a thabhairt., Eolas leordhóthanach ar ghramadach agus ar chomhchuingí briathra san am i láthair + san am atá thart simplí + sa todhchaí + neamhfhoirfe.

7- Ardleibhéal 1:

Curtha in áirithe do mhic léinn a bhfuil na ceithre scil teanga ar ardleibhéal acu. Beagnach gach rud a chloiseann sé agus a léann sé a thuiscint go héasca. Déan achoimre ar fhaisnéis ó fhoinsí éagsúla labhartha agus scríofa, ullmhaigh na hargóintí i gcur i láthair comhleanúnach

8- Ardleibhéal 2:

Tionscadail chultúrtha a fhorbairt sa Peirsis

 

Tá clárú oscailte agus cuirfear tús leis an gcúrsa Dé Luain 9 Eanáir 2023.
Tá an spriocdháta cláraithe socraithe don 31 Nollaig, 2022.

Tá na hailt (aicme) déanta le líon nach lú ná 12 chomhalta agus nach mó ná 15.
Cruthaítear gach rang nuair a shroichtear an líon íosta ball 

Cuirfidh an múinteoir agallamh ar gach mac léinn cláraithe tar éis leibhéal a roghnú (am agus lá le sainmhíniú agus cuirfear in iúl do na mic léinn rollaithe iad) cuirfear ar an leibhéal cuí iad agus beidh orthu an íocaíocht a dhéanamh faoin spriocdháta clárúcháin (31 Nollaig 2022).

Is é an costas 70 euro

Le híoc isteach sa chuntas bainc seo a leanas faoin 31 Nollaig 2022

IBAN:

IT14L0569603221000005116X23

BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 21 AN RÓIMH In ainm Institiúid Chultúrtha na hIaráine.

Cúis Clárú sa naoú cúrsa ar líne Peirsis agus cuir isteach go docht ainm agus sloinne an mhic léinn.

Seol an admháil íocaíochta chuig an seoladh ríomhphoist: [ríomhphost faoi chosaint]

Líon amach foirm chlárúcháin an chúrsa


scair