Stair Ealaíne na hIaráine

AN TRÍÚ CUID

AN EALAÍN SA TRÉIMHSE PHOBLACHT Ioslamach na hIaráine

STAIR

Ghlac Reza Khan, ceannasaí an airm, sa 1921 cumhacht i gcomaoin agus cheap sé é féin ina rí sa 1926, tar éis dó an tír Ahmad Shah Qajar a thiomáint. Cuireadh i gcumhacht é i ndáiríre mar gheall ar chomhaontú Rúiseach-Briotanach agus cé nach gcreideann sé go bunúsach in aon chreideamh reiligiúnach, chun iontaoibh agus fabhar an Ulema agus an daonra a fháil, bhí sé i dtús báire ag urramú searmanais, nósanna agus traidisiúin reiligiúnacha. Ghlac Moslamaigh páirt go hoifigiúil sna searmanais chaoineadh i mí Moharram.
D'oibrigh Reza Shah go dian chun idéil pholaitiúla rialtas na Breataine a chomhlíonadh agus bhí sé ina ghníomhaire feidhmiúcháin i bpolasaí Chamberlain, an chéad mhúnla sa Bhreatain Mhór. D'áitigh an dara ceann gur gá ceannródaíocht a dhéanamh ar an Iaráin agus an sprioc seo a bhaint amach ar dtús chun go mbeadh tionchar mór acu ar réigiúin na hAstráile agus na Meán-Oirthear, agus go raibh sé riachtanach an reiligiún Shiite a lagú a dhírigh ar a chuid bunsraitheanna ar an Koran agus ar Fhéile na Seite. Ní fhéadfaí é seo go léir a bhaint amach gan Reza Shah. Rinne siad seo, le linn na chéad deich mbliana dá réimeas, iarracht tionchar an Ulema sa tsochaí a theorannú ar dtús agus dá bhrí sin, chuir a n-uimhir, sa 1935 cosc ​​ar mhná na hIaráine an hejab a iompar agus i mblianta deiridh na ríochta chuir siad cosc ​​ar shearmanais a thionól agus imeachtaí reiligiúnacha. Sa dara leath den réimeas, tháinig sé chun tacú le teoiric an chine agus nuair a thug sé tús áite do bhunadh Aryan an dá phobal Iaránacha agus Ghearmánacha, d'athraigh sé cúrsa agus amach ón mBreatain Mhór chuaigh sé chun na Gearmáine, i bhfad níos fearr ó thaobh na teicneolaíochta de. Bhí sé seo ar cheann de na cúiseanna gur theastaigh ó rialtas na Breataine, tar éis dheireadh an Dara Cogadh Domhanda, éirí as a phost agus gur cuireadh ar deoraíocht é i gcathair Johannesburg san Afraic Theas agus ansin in oileáin Oileán Mhuirís. Ba é ba chúis le leatromanna Reza Shah i leith na ndaoine a chreid i gcreideamh Ioslam go ndearna na daoine ceiliúradh ar thréigean na tíre. Ina dhiaidh sin, tháinig Mohammad Reza Pahlavi, mac ba shine Reza Shah, duine de na mic a bhí aige ó go leor mná céile, i gcumhacht. Gan neart agus cumas a athar, bhí sé ina ghníomhaire iomlán ar eachtrannaigh. Ag tús a réimeas, ar an taobh amháin bhí an tír ar fad buartha de bharr neamhshlándáil pholaitiúil agus ar an taobh eile bhí roinnt grúpaí coitianta in ann a dtuairimí a dhearbhú agus dá bhrí sin bunaíodh páirtithe polaitiúla éagsúla. Sa 1950, tháinig grúpa teachtaí as parlaimint na comhairle náisiúnta agus roinnt daoine a raibh tionchar acu ar an tír, lena n-áirítear lucht léinn agus scoláirí agus fiú seamaí mar Ayatollah Kashani agus Ayatollah Taleghani, le chéile leis an Dr. Mohammad Mossaddeq agus bhí siad mar an bhFronta Náisiúnta 'Iaráin. Nuair a dhíbirt siad eachtrannaigh ón tír, rinne siad na tionscail ola a náisiúnú agus sa 1951 scaoileadh siad seoda náisiúnta na hIaráine i lámha na Breataine Móire. Ansin rinne an Shah cumhacht a athghabháil chuig na Meiriceánaigh, agus le linn leas-uachtaránacht Nixon, gabhadh an Príomh-Aire Mossaddeq le coup míleata Meiriceánach agus d'fhill an Shah, a theith thar lear, chuig an tír agus leis an comhoibriú an CIA agus a fhochuideachta Natural, SAVAK - is é sin na póilíní do shlándáil na tíre ¬ - bhunaigh sí rialtas a chuir cosc ​​agus deireadh leis na opponents. Thosaigh sé, mar an chéad phointe dá chlár, streachailt oscailte in aghaidh reiligiúin, ulema, náisiúnaithe agus Ioslamach agus sa 1964 ghabh sé Ayatollah Ruhollah Khomeini, an "Marja'e taqlid", is é sin an fhoinse tagartha de Shiites uile an domhain. Spreag an eachtra seo go rabhthas ag súil le mór-ralóid agóide ar fud na hIaráine i Meitheamh 5 an bhliain chéanna sin, inar chaill níos mó daoine a saol ná 10.000. Dá bhrí sin tharla teagmhas tábhachtach i stair na hIaráine: leathadh síol réabhlóid mhórbhealaigh. Nuair a gabhadh Ayatollah Khomeini agus a dheoraíocht, an chéad uair sa Tuirc agus níos déanaí san Iaráic, a mhair cúig bliana déag, chothaigh sí síol na réabhlóide. Sa 1978, d’éirigh an slua dílis a bailíodh i gcomharsanacht Tehran chun féile dheireadh na míosa a ghuí, a léiriú go mór i dtreo lár na cathrach, ag tabhairt réabhlóid dháiríre. D'ordaigh an Ayatollah Khomeini, a roghnaigh na daoine mar threoir, an réabhlóid ó thar lear. Tar éis bliana de thaispeántais, de streachailt agus de mhuintir na n-agóide, i mí Feabhra na 1979 ar deireadh, tharla an réabhlóid. D'fhill Imam Khomeini ar an Iaráin agus deich lá tar éis dó filleadh, thit an rialtas agus ghlac na daoine réabhlóideacha agus creidiúnacha i nDia le cinniúint na tíre. Glaodh ar an tréimhse deich lá seo "The Ten Days of the Dawn".
Fuair ​​an Phoblacht Ioslamach tír a fuair bás i rith na mblianta 57 de ríocht Pahlavi i ngach ceann de pholaitíocht, chultúr, ealaíonta, shóisialta, mhíleata agus thraidisiúin na tíre, agus gan a bheith go hiomlán iarthar agus gan a bheith iarthar fós, lean sé ar aghaidh , ina chuid gnóthaí go léir, bréige dall agus servile ón Iarthar. Ba é an t-aon fhoinse slánúcháin don tír ná na trodaithe Ulema mór agus sa reiligiún Shiite, a ndearna claonta ar a fhírinne le gníomhaíochtaí frithchreidimh an Pahlavi, ach thug ceannaireacht Imam Khomeini an tír agus na daoine ar ais bealach díreach na scoile reiligiúnaí Jafarita. Dá bhrí sin thosaigh an atógáil iomlán na tíre a bhí an-deacair.

AN EALAÍN SA TRÉIMHSE PHOBLACHT Ioslamach na hIaráine

B'fhéidir nach bhfuil sé fós in am labhairt faoi na healaíona a chasadh i bPoblacht Ioslamach na hIaráine nó ar a laghad "Ealaín na Poblachta Ioslamach" nó "Ealaín an Réabhlóid Ioslamach". Ach, mar a tharla i gcéad solas an tús ag deireadh na hoíche dorcha, is cosúil go dtosaíonn lá glan, go gairid ina dhiaidh sin, le hardú na gréine, na gníomhaíochtaí laethúla, chomh maith le healaín, le cuma na n-óg Oibríonn ealaíontóirí a fhéachann le cruthú, spreagtha ag an gcreideamh Ioslamach agus an smaoinimh Ioslamach agus ag an gcultúr milis míleata oidhreachta saibhir, difriúil go cinntitheach le cinn ré Pahlavi, b'fhéidir gur féidir tús a chur le measúnú agus breithiúnas ceart a thabhairt ar staid na healaíne sa Phoblacht Ioslamach. Cabhraíonn sé seo leis an gcosán ceart a chruthú do chruthaitheacht ealaíonta don ghlúin amach anseo, ag cur laigí agus láidreachtaí san áireamh.

Ailtireacht agus pleanáil uirbeach

Chun foghlaim faoi ealaín na hailtireachta agus na pleanála uirbí sa Phoblacht Ioslamach, tá sé riachtanach arís breathnú ar staid na healaíne seo san Iar-réabhlóideach. An tOllamh Iraj Etessam, ailtire agus ollamh ollscoile, in alt dar teideal: "Scríobhann an staidéar comparáideach ar ailtireacht chomhaimseartha agus uirbeachas san Iaráin agus san Eoraip:" Fiú má tá Reza Shah le linn a réimeas fiche bliain chuaigh sé thar lear, bhí go leor saineolaithe agus sainchomhairleoirí eachtracha i ngach earnáil, riaracháin, míleata agus eacnamaíoch, i bhfabhar an scaipeadh ollmhór ar eispéiris ailtireachta agus uirbeacha na hEorpa san Iaráin. Scaip roinnt ailtirí agus innealtóirí ón Iaráin, tar éis dóibh a gcuid staidéar a dhéanamh san Eoraip, go háirithe san Ostair agus sa Ghearmáin, stíleanna agus prionsabail ailtireachta na hEorpa san Iaráin. Chomh fada is a bhaineann le pleanáil uirbeach, bhí an tsamhail Eorpach scartála ar shéadchomharthaí ársa agus seanchreatlach na cathrach mar fhíric is gnách chun go bhféadfaí bóithre móra a chur i gcúrsaíocht mótarfheithiclí agus sráideanna ingearacha tráchta uirbí. Dá bhrí sin, scriosadh na sráideanna agus na cearnóga ársa, gan smaoineamh ar a dtábhacht maidir lena sainiúlachtaí ailtireachta agus uirbeacha. In aice leis na cearnóga agus na sráideanna in aice láimhe, tógadh oifigí riaracháin cosúil le foirgnimh na n-oifigí póilíneachta, halla an bhaile, oifigí poist agus teileachumarsáid, cartlann an stáit, an státchiste, an ceartas, chun an córas eagraíochtúil a athrú agus a leathnú agus riarachán na tíre i gcomparáid leis an tréimhse qajar. Ar aon chuma, ba léir go raibh tionchar díreach ag ailtireacht na hEorpa i bhfoirgnimh phoiblí agus i bhfoirgnimh chónaithe araon. Is féidir stíleanna agus scoileanna ailtireachta na tréimhse sin a liostú de réir na gcatagóirí seo a leanas:

1) ailtireacht nua-aimseartha na hEorpa agus na Gearmáine roimh na tríochaidí a fuair creidiúnacht níos mó don phobal, amhail stáisiúin iarnróid, óstáin, ollmhargaí móra, ollscoileanna, palaces ríoga agus sráideanna;
2) ailtireacht neo-chlasaiceach na hIaráine le húsáid dhíreach na n-eilimintí ailtireachta agus ornáideach de thréimhsí Achaemenid agus Sassanid, amhail palaces an Banca Melli i Via Ferdowsi i Tehran, na Póilíní agus Músaem Seandálaíochta na hIaráine-Bastan;
3) ailtireacht chlasaiceach na hEorpa, le húsáid dhíreach na n-eilimintí ailtireachta agus ornáideacha Eorpacha amhail an foirgneamh Telegraph i Piazza Sepah;
4) ailtireacht mheasctha le heilimintí clasaiceacha Eorpacha agus maisiúcháin Natural ar nós na bhfoirgneamh a tógadh timpeall ar Chearnóg Hasan Abad i dTeran;
5) ailtireacht “leathchoilíneach” le húsáid ábhar, dath agus cuma áitiúil, cosúil le foirgnimh na monarchana a thóg na Gearmánaigh go ginearálta;
6) ailtireacht mar leanúint leis an stíl qajar, ach le claonadh seachtrach cosúil le go leor foirgneamh cónaithe.
Ar aon nós, sna stíleanna uile thuasluaite, tá tionchar agus láithreacht ailtireacht, ábhar agus teicneolaíocht tógála na hEorpa an-soiléir. Tar éis dheireadh an Dara Cogadh Domhanda, agus áitiú na hIaráine ag cumhachtaí na gComhghuaillithe agus deoraíocht Reza Shah, tá tréimhse laghdaithe i bhforbairt uirbeach agus i ngnóthaí ailtireachta san Iaráin. Ach cúpla bliain tar éis aontachas Mohammad Reza Shah ón 1942 go dtí an ríchathaoir, thosaigh gníomhaíochtaí tógála arís agus lean siad ar aghaidh go dtí an Réabhlóid Ioslamach. Bhí an téarnamh seo, áfach, níos mó ná riamh, faoi thionchar díreach Mheiriceá agus na hEorpa. Chuaigh ailtireacht san Eoraip agus i Meiriceá, i rith na mblianta 37, ón 1940 go dtí an 1977, trí na céimeanna éagsúla den nua-aoiseachas chun deiridh, agus ina dhiaidh sin tháinig laghdú orainn sna deich mbliana a lean na 1980idí. Tá sé suimiúil a thabhairt faoi deara go léirítear na hiarmhairtí go léir a bhaineann le hailtireacht agus le pleanáil uirbeach na hEorpa agus Mheiriceá go hiomlán inár dtír, gan machnamh a dhéanamh ar fíor-riachtanais ár sochaí. I ndáiríre bíonn na hathruithe ar siúl le haghaidh aithrisí dromchla i ngach réimse, go háirithe san ailtireacht agus sa phleanáil uirbeach.
Tá sé ráite againn cheana go raibh na caogaidí mar thoradh ar nua-aoiseachas san Eoraip. Sa 1940 san Iaráin bunaíodh Dámh na nEalaíon Mín arna stiúradh ag an Andrè Godard Francach, a d'fhág gur bhain an t-innealtóir Mohsen Foroughi an bhainistíocht chéanna ar feadh cúpla bliain agus tháinig na h-innealtóirí Seyhoun agus Ghiabi, nua-ollúna óga in ionad na n-innealtóirí Francacha Siroux agus Debrol céimithe sa Fhrainc. Tar éis dóibh teagasc na hailtireachta a lua mar chrann taca bunúsach le dul chun cinn an nua-aoiseachais ailtireachta san Iaráin, lig dúinn scrúdú a dhéanamh go hachomair ar staid, coinníollacha sóisialta, polaitiúla agus eacnamaíocha na tíre chun a fháil amach conas agus conas a cruthaíodh an fhoras oirirc forbartha. dul chun cinn an nua-aoiseachais ailtireachta agus uirbigh. Bhí an teagasc (eacnamaíoch) Truman agus níos beaichte an t-alt 4 den chéanna, san Iaráin mar bhunús le cláir agus le dul chun cinn eacnamaíoch sóisialta, agus thug sochaí na hIaráine faoi bhealach tapa i dtreo tionsclaíochta agus fás neamhshrianta na pleanála uirbí an oiread sin le bheith ina sochaí tomhaltóra. Lean an phleanáil ailtireachta agus uirbeach sa tréimhse seo leis an rithim Eorpach agus Mheiriceánach céanna agus rinneadh na hathruithe céanna maidir le hoideachas acadúil an ábhair agus na tionscadail agus na hoibreacha ailtireachta agus uirbeacha araon. Is é an claonadh atá ag an nua-aoiseachas i dtreo simplíochta agus na spriocanna tar éis an chogaidh a leagadh síos, is é sin, níos mó a thógáil, am agus costais a shábháil, cinneadh a dhéanamh ar eisiamh cinntitheach eilimintí ornáideacha agus úsáid ábhar tógála “bocht” (mar shampla brící, iarann ​​agus gloine), nach fachtóir diúltach go bunúsach é, a raibh iarmhairt thromchúiseach aige in ailtireacht na hIaráine, is é sin, tuiscint mícheart agus coincheap nua-aimseartha den nua-aoiseachas, a chruthaigh modh ar a dtugtar "tógáil agus díol". Ar an drochuair, leanann an modh seo, in ainneoin na ndeacrachtaí go léir, inniu, ar na cúiseanna céanna a bhí leis an tsochaí, toisc nach raibh agus nach raibh modh níos tapúla agus níos saoire in áit na n-ailtirí i ndiaidh a chéile. tógáil foirgneamh.
Sa tréimhse seo léirigh na foirgnimh thábhachtacha, a dhear ailtirí na hIaráine, an modh idirnáisiúnta de réir na samhlacha Eorpacha agus Mheiriceá; bhraith áilleacht agus taitneamhacht na dtionscadal seo (agus braitheann sé) ar chumas na n-ailtirí iad a dhearadh agus a chur i bhfeidhm. Tá cuid acu níos fearr agus le cion maith agus meastar gur samplaí iontacha iad d'ailtireacht nua-aimseartha na tréimhse sin. I measc na n-oibreacha tábhachtacha is féidir linn an Sean-Seanad a thógáil a bhí ina chomhobair ag Foroughi agus Ghiabi agus is foirgneamh é a tógadh de réir phrionsabail nua-aimseartha an mhodha idirnáisiúnta. Agus é ag dearadh mausóiliam Avicenna ag Hamadan agus ag mausoleum Nader Shahin i Mashad, sheas an t-innealtóir Seihoun thar nua-aoiseachas stíl idirnáisiúnta agus ag smaoineamh ar shaol agus ar chlú na gcarachtar sin, bhain sé úsáid as meafair chuí in ailtireacht na ndaoine sin séadchomharthaí. Mar sin féin, le deich mbliana anuas na tréimhse seo, agus na gnáthmhodhanna agus stíleanna iartharacha á n-athrá acu, rinne siad iarracht tréithe agus gnéithe ailtireachta agus uirbeacha na hIaráine a úsáid freisin. Ar an drochuair, áfach, d'oscail na díospóireachtaí agus na díospóireachtaí maidir le hailtireacht thraidisiúnta na hIaráine a úsáid, a bhí ag súil le comhthéacs nua a chruthú san ailtireacht, ach amháin i gcásanna eisceachtúla, caibidil nua dar teideal "National Architecture" nach raibh brí agus coincheap soiléir. Mar thoradh air sin, tháinig sé chun bheith ina ailtireacht neamh-nua-aoiseacha neamhshuntasach a bhí faoi cheilt nó a rinneadh níos fearr ar bhealach sármhaith le heilimintí traidisiúnta ailtireachta, agus tá go leor samplaí le feiceáil i dTeran agus i gcathracha eile na tíre. Sa 1979, bhí bua ag an Réabhlóid Ioslamach agus cé go rabhthas ag leanúint ar aghaidh leis na chéad chéimeanna d'athruithe eacnamaíocha, cuireadh cogadh i bhfeidhm ar an Iaráin gur choinníodh gach clár agus gach gníomhaíocht lena n-áirítear cinn uirbeacha agus ailtireachta le blianta 8. Tharla an chéad athrú maidir le hailtireacht agus pleanáil uirbeach, tar éis Réabhlóid Ioslamach, i réimse an oideachais ailtireachta agus an teagaisc. D'fhorbair Coiste an Réabhlóid Chultúrtha clár nua do gach scoil agus institiúid den disciplín seo. Ach lasmuigh de fhadhb an chogaidh, na tosca cinntitheacha amhail easpa foinsí agus ábhar eolaíochta i Peirsis, de théacsanna scríofa agus mionsonraithe chun soláthar a dhéanamh do na cuspóirí atá leagtha amach sa chlár agus an easpa múinteoirí atá feistithe leis an eolas agus na scileanna atá riachtanach chun múineadh agus chun tuiscint a fháil ar an ailtireacht agus ar an gcultúr Ioslamach, spreag siad na mic léinn dul chuig an aon fhoinse cinnte, is é sin na irisí agus na leabhair Eorpacha agus Mheiriceá. Nuair a bhíonn sé ráite gur réabhlóid luachanna é an Réabhlóid Ioslamach, agus nuair a bhíonn ailtireacht agus uirbeachas ar domhan fiú agus luachanna agus cultúir áitiúla á n-úsáid acu, tá sé níos míshásúla ná riamh aithris bhréige a dhéanamh ó thar lear. Éilíonn ailtireacht na Poblachta Ioslamach chun freastal a dhéanamh ar riachtanais sochaí thionsclaíoch an lae inniu agus chun critéir nua a aimsiú a bhfuil fréamhacha acu i gcultúr na hIaráine agus na Ioslamach agus a bhíonn ar theicneolaíochtaí agus ábhair nua, iarracht iomlán agus mheasta ina ndéantar aithris ó níl an spás is lú ag láithrithe. Ar an láimh eile, tá gá le rialú beacht, le breathnú ar na critéir agus le hinstitiúid nó eagraíocht inniúil a bhfuil freagracht náisiúnta treorach orthu.

Na healaíona figurative
Péinteáil

Ní mór péintéireacht na tréimhse seo, is é sin bunú Phoblacht Ioslamach na hIaráine sa 1979 suas go dtí an 1999, a roinnt ina dhá fho-thréimhse: téann an chéad cheann ó thús go deireadh an chogaidh fhorchurtha agus an dara ceann ó dheireadh an chogaidh ar aghaidh. Sa chéad fho-thréimhse, luaitear treochtaí éagsúla:

- lean grúpa ealaíontóirí, nach raibh mórán tréithe acu leis an Réabhlóid Ioslamach, ag péinteáil leis na stíleanna Meiriceánacha agus Eorpacha céanna, i.e. is péintéireacht iad siúd gan foirm agus ábhar ar leith, cineál teaglaim de línte, dromchlaí agus dathanna atá aontaithe leis an bpéintéir, a shainmhíníonn na péintéirí seo iad féin mar phéintéireacht idirnáisiúnta
- grúpa eile comhdhéanta de phéintéirí a d'aimsigh agus a dhaingnigh a stíl phearsanta féin cheana féin. Ina measc is féidir linn péintéirí mar Javad Hamidi, Ahmad Esfandiari agus Parviz Kalantari a áireamh
- tá tríú grúpa comhdhéanta de phéintéirí óga atá ag iarraidh agus a dhéanann iarracht obair i bhfabhar na Réabhlóide agus saothair a chruthú lena leanúint. Níl na péintéirí seo ar an eolas nó níl mórán eolais acu ar a mbagáiste ealaíne (i.e. a bhféiniúlacht ealaíonta mílaoise) agus tá oideachas orthu i stíl an Iarthair. Déanann siad iarracht téamaí nó téamaí reiligiúnacha a phéinteáil a spreag an Réabhlóid agus cogadh forchurtha, ach is é a stíl phraiticiúil stíl “réalachas sóisialach” an chéad dá fhiche bliain tar éis dheireadh an Dara Cogadh Domhanda. Is fiú a lua gur bunaíodh an grúpa seo leis an ainm seo sa Rúis agus gur theastaigh ó Stalin é. Ar feadh tamaill ghearr lean tromlach na n-ealaíontóirí cumannach Eorpacha leis, ach ina dhiaidh sin, sa Fhrainc, d’athraigh sé a ainm go "Painters Witnesses of their Time" agus lean sé lena ghníomhaíochtaí go dtí na XNUMXidí, ag díscaoileadh go gairid ina dhiaidh sin. San Iaráin, tá lucht leanta an stíl seo gníomhach i gcomhlachas darb ainm “Howze-ye honari” (‘ciorcal ealaíne’). Cé go gcreideann siad ina bhféiniúlachtaí pearsanta, leanann siad samhlacha polaitiúla na hEorpa agus baineann siad taitneamh iomlán as tacaíocht an rialtais agus údaráis pholaitiúla
- lorgaíonn ceathrú grúpa bealach nach ndéantar aithris ar mhúnlaí eachtracha agus nach mbíonn gnéithe polaitiúla i réim, ach bealach ina gcruthófar saothair a bhfuil fréamhacha acu i gcultúr na hIaráine-Ioslamaí agus a chuireann meon agus aeistéitic na hIaráine in iúl. . Is beag léiriú ealaíonta atá ag an ngrúpa seo, atá sa mhionlach.
Sa chéad deich mbliana tar éis an chogaidh a forchuireadh, rinne an chéad ghrúpa, nó na daoine a rinne péintéireacht an Iarthair, nó an chaoi a gcuireann siad iad féin i láthair, na “hidirnáisiúnaithe”, iarracht a gcuid saothar a ionramháil le hathruithe beaga, ag tabhairt a gcuid ciúine as siombailí ársa. Chuaigh siad isteach sa ollscoil saor in aisce Azad Eslami agus gheall siad a modhanna oibre a mhúineadh. Thosaigh an dara grúpa, péintéirí na Réabhlóide, ag múineadh a dtuairimí in Ollscoil Ealaíne agus in Ollscoil Shahid. Go praiticiúil, tá péintéireacht déanta ag an dara ceann acu sin a bhfuil fréamhacha acu in ealaín na hEorpa agus i gcultúr Ioslamach agus ar an gcúis seo tá gné chiallmhar aige. Níor athraíodh an tríú grúpa. Mar fhocal scoir, bhí an ceathrú grúpa níos rannpháirtí i dteagasc na healaíne ná i dtáirgeadh ealaíonta, ós rud é nárbh fhéidir tacaíocht agus fabhar cheannairí ealaíne an rialtais a bhaint as na saothair seo, fiú dá mba rud é go raibh siad Natural agus barántúla.
Idir an dá linn, tá líon na gcéimithe i ndisciplíní éagsúla péinteála ag méadú ó lá go lá, agus mar thoradh air seo tá méadú tagtha ar cheardlanna péinteála agus ar eagrú go leor taispeántas comhchoiteann. Ar an drochuair, eagraítear na taispeántais seo i bpríomhchathair na tíre, is é sin, i Tehran. I measc na dtaispeántas seo is féidir linn na débhliantúil de phéintéireacht a lua agus na cinn bhliantúla ar a dtugtar "Léirithe Mothúchán".
Sa 1986, bronnadh údar an leabhair seo ar leas-aire na hAireachta Cultúir agus Treoshuíomh Ioslamach, tionscadal taispeántais débhliantúla a eagrú chun daoine óga a spreagadh agus a spreagadh chun saothair a chruthú ealaíonta i mbrainsí éagsúla na n-ealaíon figiúrúil amhail péintéireacht, grafaicí, greannáin, líníocht, dealbhóireacht, fresco, próiseáil shimplí agus cruachta terracotta. Thosaigh an oifig inniúil ag eagrú de réir a chéile, ag soláthar na n-acmhainní airgeadais riachtanacha, taispeántais dhébhliantúla i ngach ceann de na disciplíní ealaíne. Tar éis roinnt blianta, tá cuid de na biennials seo ina dtaispeántais idirnáisiúnta ar nós na débhliana ar aoir agus ar charicature, greannáin agus grianghrafadóireacht (a bhí ag an tús gach bliain) agus an grafaic débhliantúil. Chuir an pobal, go háirithe daoine óga, fáilte níos fabhraí roimh phéintéireacht, grafaicí agus frescoesí débhliantúla na n-ealaíon eile. Eagraítear an phéintéireacht dhébhliantúil gach dara bliain, sa gheimhreadh, dearadh grafach san earrach, fresco sa samhradh, grianghrafadóireacht in obair an fhómhair agus terracotta san earrach. Tugann Rialtas Phoblacht Ioslamach na hIaráine, chun ealaíontóirí óga agus cruthaitheacha a spreagadh, luach saothair don deichniúr is fearr a roghnaíonn giúiré le healaíontóirí cáiliúla, le deich mbonn óir.
Mar gheall ar ghníomhaíocht mhór na ndaoine óga i réimse na péintéireachta, chomh maith leis an débhliantúil, eagraítear taispeántas bliantúil ar ócáid ​​Lá na mBan, a cheiliúrtar comóradh breithe Mhuire Ioslamach, Fatima Zahra (síocháin ar lei), ina dtaispeántar saothair phictiúrtha na mban agus na gcailíní, faoin ainm “an Léiriú Mothúchán”. Agus arís ar ócáid ​​na "Deich Laethanta de na Aurora", comóradh bua an Réabhlóid Ioslamach, eagraítear taispeántas péinteála bliantúil i dTeran, sna príomhchathracha réigiúnacha agus i mórchathracha eile; ina theannta sin, i gcás roinnt imeachtaí stairiúla, eagraítear taispeántais phéinteála go minic ina ndíoltar na saothair ar taispeáint i bhfabhar grúpa nó institiúide atá i ngátar uaireanta. Ina measc seo is féidir linn na risíochtaí pro-Bhoisnia-Heirseagacha a lua, íospartaigh crith talún a chruthú nó tacú le galair éagóracha éagsúla. Tá roinnt Tithe Cultúir curtha ar bun ag bardas Tehran freisin i gcodanna éagsúla den chathair agus níos mó ná ceardlanna péinteála 20 chun ealaíontóirí a spreagadh, chun cúrsaí teagaisc ealaíne éagsúla a dhéanamh agus chun taispeántais aonair agus / nó comhpháirteacha a eagrú. Ba é ceann de na taispeántais phéintéireachta idirnáisiúnta ná taispeántas Haram-e Amn nó "An Áit Slándála Naofa" a eagraíodh ar ócáid ​​mhuintir na hIaráine i laethanta Oilithreachta Mecca, inar ghlac ealaíontóirí ó gach cearn den domhan páirt , ó Mheiriceá Laidineach go dtí an Afraic, ón tSín go dtí an Astráil agus ó thíortha eile an domhain.
Is é ceann de ghníomhaíochtaí na hAireachta Cultúir agus Treoshuímh Ioslamach ná féilte bliantúla réigiúnacha óige a eagrú i ndisciplíní líníochta, péinteála agus ealaíon figiúirí eile i gceithre phríomhchathair réigiúnacha ina bhfuil na máistrí agus na healaíontóirí óga rannpháirteach, agus dá mbronntar iad na hoibreacha is fearr a roghnaítear i ngach disciplín ealaíne. Eagraítear taispeántas idirnáisiúnta eile freisin, rud a bhfuil súil againn go leanfaidh sé ar aghaidh le dul in éag dhá bhliain nó trí bliana agus is é an taispeántas peannaireachta idirnáisiúnta sa domhan Ioslamach é. Eagraíodh an taispeántas seo den chéad uair sa 1998 agus d'fhreastail ealaíontóirí ó go leor tíortha Ioslamacha air.
An miniature
Is saothar ealaíne bunaidh agus barántúil é an t-ealaín seo a cuireadh i láthair go hearráideach leis an téarma “miniature” eachtrach, agus tar éis don phéintéir Reza Abbasi, le blianta beaga anuas de thréimhse Safavid, meath cáilíochtúil áirithe a bhaint amach, mar gheall ar an splendour agus leathadh péintéireachta bréige an Iarthair ag an ngrúpa ealaíontóirí a thaistil thar lear (mar shampla Mohammad Zaman). I dtréimhse an gheimhridh ba bheag ealaíontóirí a thug aire don chineál seo péinteála agus bhí formhór na n-ealaíontóirí ina gcónaí i gcathracha i bhfad ón bpríomhchathair, mar isfahan agus Shiraz, áit a raibh meas ar nósanna, ar thraidisiúin agus ar chultúr an am atá caite agus gur múineadh an ealaín seo do roinnt daoine daltaí. Sa tréimhse Pahlavi, ar feadh cúpla bliain, mhúin grúpa ealaíontóirí an ealaín seo i scoil a bhunaigh Hossein Tarherzadeh-ey Behzad, ina measc bhí máistrí cosúil le Bahadori, i ndearadh an chairpéid, Hadi Tajvidi, an péintéir mionaoiseach agus roinnt eile duine a thug aire dó go dtí deireadh an tsaoil agus a rinne iarracht é a mhúineadh ina dtithe féin. I measc mhic léinn an ghrúpa seo is féidir linn ainmneacha Mahmud Farshchian, Houshang Jezi Zadeh, Abu Ata, Motie agus Mohammad Tajvidi a lua. Mar sin féin, tar éis Kamal ol-Molk a thabhairt ar ais ó thar lear agus bunú scoile ard Kamal ol-Molk, dhún Reza Shah scoil ealaíon náisiúnta Taherzadeh-ey Behzad, a chuir cosc ​​ar a cuid gníomhaíochtaí go léir. Le linn ré na chéad Pahlavi rinne siad iarracht ar phrionsabail an-íseal na n-ealaíon seo a mhúineadh i scoileanna ard na n-ealaíon agus na dteicnící agus chun cosc ​​a chur ar a ndícheall. Tar éis an Réabhlóid Ioslamach, bhunaigh Coiste an Réabhlóid Chultúrtha disciplín ollscoile ar a dtugtar "Manufacturing Industries", is é sin an cheird, chun na healaíona náisiúnta agus áitiúla a chaomhnú, inar cuireadh eolas mionsonraithe ar fáil do na healaíona éagsúla. titim amach mar fhíodóireacht kilim, próiseáil criadóireachta, etc. Bhí fiú an phéintéireacht, an téarnamh agus an miniature mar chuid den cheardaíocht agus thosaigh a dteagasc fiú mura raibh siad an-mhaith. Sna chéad deich mbliana tar éis bua an Réabhlóid Ioslamach, rinne grúpa máistrí agus ealaíontóirí a chreidiúint i luachanna agus i bprionsabail bharántúla ealaíne na hIarámise (údar an leabhair seo san áireamh) iarracht teagasc péinteála a thabhairt isteach in ollscoileanna an mhionsamhla agus na n-ealaíon Ioslamach eile mar ábhar teagaisc acadúil, ach níor ghlac roinn cláreagraithe na hAireachta Cultúir agus Ardoideachais leis an iarraidh seo. Mar sin, bhí an grúpa seo tiomanta do dhaoine óga a spreagadh agus a spreagadh, go hindíreach agus trí ailt agus óráidí a fhoilsiú in ionaid éagsúla agus bhí sé seo i bhfabhar an chéad phéintéireacht dhébhliantúil de mhionsamhla a eagrú i samhradh na bliana 1994 agus sraith comhdhálacha ar seo argóint. Mheall an taispeántas seo go leor daoine óga leis an ealaín seo, ionas go ndúblódh líon na rannpháirtithe sa dara leathbhliantúil beagnach. D'eascair dámha ealaíne mar seo le hOllscoil Shahid agus le hOllscoil Yazd chun ceithre aonad mionsamhla a chuimsiú ina gcláir mhúinteoireachta acadúla. Agus freisin bhí cúrsaí teagaisc ealaíne saor in aisce ag roinnt múinteoirí a bhí fós beo. Le foilsiú imeachtaí an dara péintéireacht dhébhliantúil den mhionsamhla a rinne an tAire Cultúir agus Treoshuíomh Ioslamach agus Cumann na nEalaíon Figurative, agus le foilsiú roinnt alt sa iris ealaíne ráithiúil, fiú na healaíontóirí a bhaineann leis dhéileáil an ceathrú grúpa le taighde a dhéanamh ar phrionsabail na healaíne seo agus na hairteagail a scríobhadh ar an ábhar seo a aistriú ag na hÍosánaigh agus iad a fhoilsiú. Le foilsiú an leabhair "The Vision of the Art of the Islamic Revolution" ag an teach foilsitheoireachta Oruj, táthar ag súil go bhfeicfimid athbheochan ealaíne Natural-Ioslamach sa todhchaí amach anseo atá fiúntach i bPoblacht Ioslamach na hIaráine.
Na grafaicí
I rangú na n-ealaíon, is féidir an ealaín seo a mheas mar bhrainse líníochta agus péinteála, curtha i bhfeidhm trí phointí, línte, dromchlaí agus dathanna a úsáid. Úsáidtear é le haghaidh fógraíochta sa tsochaí thionsclaíoch; i bhfocail eile, déanann sé freastal ar thomhaltas na sochaí trí theachtaireachtaí soiléire soiléire. Chuir ealaíontóirí grafacha, níos mó ná péintéirí, tionscnaimh agus imeachtaí grúpa chun cinn. D'eagraigh Cumann na nEalaíontóirí Grafaice an chéad agus an dara débhliantúil den ealaín seo i gcomhar le Roinn Foilseachán Raidió agus Teilifíse Phoblacht Ioslamach na hIaráine (IRIB), Soroush, ag ceanncheathrú an mhúsaeim na healaíona comhaimseartha. Agus ón tríú bliain ar aghaidh, tá an fhreagracht orthu Ionad na nAmharcealaíon san Aireacht Cultúir agus Treoshuíomh Ioslamach a eagrú, ag baint leasa as fóirdheontais airgeadais an rialtais. Is iad na rannóga a chuirtear i láthair go ginearálta sna taispeántais seo ná: fógraíocht múrmhaisiú nó póstaeir; an comhartha; an picteagram; huimhrigh = léaráid de na leabhair agus líníochtaí eile den chineál seo atá ag freastal ar tháirgeadh agus ar thomhaltas sochaí an lae inniu.
Cuireadh cuid den ealaín ghrafach, is é sin aoir - a shainmhínítear go traidisiúnta san Iaráin mar charicature - i láthair den chéad uair sa ghrafaic dhébhliantúil agus níos déanaí i ndeireadh débhliantúil neamhspleách, a ghlac carachtar idirnáisiúnta láithreach. Ina dhiaidh sin, eagraíodh an taispeántas grafaicí débhliantúil agus an léiriú bliantúil ar leabhair do leanaí go hidirnáisiúnta freisin.
D'eagraíodh imeacht bliantúil den chéad uair don bhrainse eile den ealaín ghrafach, is é sin grianghrafadóireacht, ach ba é an toradh a bhí ar an neamhábaltacht grianghraif ardchaighdeáin agus cruthaitheacha a chur i láthair ná na bainisteoirí a eagrú gach dara bliain agus tar éis a chéad débhliantúil, d'eagraigh sé ag leibhéal idirnáisiúnta. Eagraíodh an taispeántas líníochtaí agus léaráidí de leabhair do leanaí go bliantúil ar leibhéal náisiúnta, agus níos déanaí chun é a shaibhriú go cáilíochtúil, eagraíodh é ar leibhéal idirnáisiúnta. Bhí idirnáisiúnú na dtaispeántas an-úsáideach don ghlúin óg, mar thug sé an deis chun foghlaim faoi éabhlóid agus dul chun cinn na n-ealaíon seo i gcodanna eile den domhan, ach bhí (agus fós) na gnéithe míthaitneamhacha atá idir an ceann eile dosheachanta, lena n-áirítear an bhfíric go bhfágann ealaíontóir na hIaráine, chun a bheith gníomhach ar fud an domhain, a fhéiniúlacht ealaíonta agus go leanann sé ealaín idirnáisiúnta, go háirithe an t-iarthar. Baineann sé seo le péintéireacht freisin.

Na healaíona eile

I measc na dtaispeántas débhliantúil eile, tá criadóireacht ann. Eagraíodh an taispeántas seo, áit a gcuirtear go leor saothar den ghlúin óg i láthair, i bhfad níos déanaí ná na débhliantúil eile. Ba chóir a mheabhrú go n-eagraítear an dealbhóireacht tríbhliantúil freisin, a rugadh tar éis na criadóireachta débhliantúil. Ceann de na léirithe ealaíonta i bPoblacht Ioslamach na hIaráine, is ea an taispeántas ceardaíochta bliantúil atá eagraithe ag an Aonán Tionscail Déantúsaíochta ag brath ar an Aireacht Tionscail. Eagraítear na chéad trí thaispeántas faoi seach i gcathracha Isfahan, Shiraz agus Tabriz, mar sin tá sé suas le ceann de na príomhchathracha réigiúnacha gach bliain.
Eagraítear taispeántas bliantúil an cairpéid Pheirsigh, tionscnamh de chuid Eagraíocht na dTionscail, ag brath ar an Aireacht gan ainm, gach bliain, ar dtús i gceann de na príomhchathracha réigiúnacha agus díreach ina dhiaidh sin bogann sé go Tehran. Is iad na spriocanna a bhaineann leis an taispeántas ceardaíochta bliantúil a eagrú ná gníomhaithe ealaíne agus ceardaithe áitiúla agus náisiúnta a mhealladh agus a spreagadh chun a n-ealaín a choinneáil beo agus é a fhorbairt. I ndáiríre is féidir a rá go bhfuil tús curtha le hathbheochan ealaíon áitiúil, nó in áit na ceardaíochta i bPoblacht Ioslamach na hIaráine, agus tá súil againn na torthaí torthúla a fheiceáil. I measc na n-ealaíon seo, ealaín na cairpéad agus na fabraice, an t-ealaín adhmaid lena n-áirítear na hobair inleagtha éagsúla, ealaín na miotalóireachta ar nós oibreacha airgid, le snáitheanna airgid, greanta ar tá miotail, an ealaín a bhaineann le bheith ag obair le tíleanna majolica iontlaise agus neamh-inleagtha, níos gníomhaí. Ach ar an drochuair tá na costais a bhaineann leis na saothair ealaíne seo a chruthú an-ard agus ar an gcúis sin níl freagra fiúntach acu ar an margadh.
Déanfaimid iarracht tuilleadh mínithe a sholáthar ar na healaíona seo mar chuid de "The Traditional Arts".

Amharclann agus pictiúrlann
An amharclann

Tar éis bua na Réabhlóide Ioslamach, rinneadh iarrachtaí an-tromchúiseacha i réimse na siamsaíochta chun an t-ealaín thiar agus thiar seo a athrú ó intleachtaithe neamhshuimiúla na tréimhse réamh-Réabhlóide isteach in ealaín Natural a spreag cultúr na Réabhlóide. Is cinnte go bhfuil a gcultúr, a litríocht agus a n-ealaín féin, nó ar a laghad ba chóir iad a bheith feistithe le gach pointe casadh sóisialta, nó go háirithe, mar atá sé i nádúr gach réabhlóid, diúltú luachanna an chórais roimhe seo agus bunús agus cobhsú cinn nua.
Chruthaigh an Réabhlóid Ioslamach pointe casadh doshéanta agus tábhachtach i ealaín na siamsaíochta a bhféadfaí cur síos gairid a dhéanamh air mar seo a leanas: eisíodh scáileáin dhiúltacha mar thoradh ar shaol tionsclaíoch agus ar chompord dealraitheach an iarthair; in aois an tionscail, agus sna dámha ealaíne amháin a bhí léirithe ann don staidéar agus do thaighde na ndaltaí sa disciplín seo. Sna hallaí amharclainne poiblí, tugadh láithreacha scáileáin chun solais a cháineadh go ginearálta an córas monarchical roimhe seo agus na compord a allmhairíodh ón Eoraip agus a chuir saol na ndaoine réabhlóideacha i láthair chun a cheart nádúrtha ar réabhlóid a léiriú. Chuir siad béim ar na gnéithe dearfacha agus dinimiciúla den saol, ag aibhsiú, i ngach scannán scáileáin iar-réabhlóid, an streachailt in aghaidh an chos ar bolg a bhí ina mana den Réabhlóid. Rinneadh céimeanna tábhachtacha freisin i bhféinfheasacht agus in athbheochan siamsaíochta agus ealaín na hIaráine, na háite agus an phobail, agus léiríonn sé seo go soiléir an iarracht chun bealach a fháil amach ó na alleys dall sa seó Thiar.
Eagrú féilte siamsaíochta ó na blianta tosaigh i ndiaidh an réabhlóid, an tábhacht a thugtar do thaispeántais agus do scripteanna a scríobh Iranians, go háirithe ag daoine óga, láithreacht agus rannpháirtíocht ghníomhach ealaíontóirí Natural i bhféilte, tionscnaimh agus le léiriúcháin ealaíonta Eorpacha le léirithe áille an seó chaoine don imam naofa agus an seó puipéad, chabhraigh seo go léir le bealach ealaíne a chruthú chun siamsaíocht siamsúil ar fad a chruthú; is é an gaol idir ealaíontóirí na hIaráine agus sruthanna tábhachtacha amharclainne an domhain mar aon le ceiliúradh an lae siamsaíochta domhanda a cheiliúrtar gach bliain san Iaráin ná bearta dearfacha eile a glacadh sa tréimhse ghearr tar éis bua na réabhlóide. Ceann de na tionscnaimh is suntasaí ná bunú "an tIonad Taibh-Ealaíona" ag an Aireacht Cultúir agus Treoshuíomh Ioslamach atá feistithe le modhanna agus infhaighteacht réasúnta maith, agus bunú cumann siamsaíochta sna príomhchathracha réigiúnacha gurbh fhearr leo rannpháirtíocht agus láithreacht ghníomhach daoine agus ealaíontóirí i réimse na siamsaíochta sa tír. Mar sin féin, tá an oiread sin easnamh ann agus fiú sa lá atá inniu ann is féidir linn a fheiceáil go bhfuil stíleanna agus teicneolaíochtaí iartharacha agus scripteanna amharclainne spreagtha ag an gceann Eorpach. D'fhéadfaí an chúis leis seo a lorg sna haistriúcháin ar shaothair an Iarthair le blianta beaga anuas tar éis an Réabhlóid Ioslamach. Tá múinteoirí a mhúineann ealaín na n-ealaíon taibhithe sa dámh ealaíne, a bhfuil a líon ag méadú i gcónaí, tar éis a gcuid staidéar a chríochnú thar lear agus dá bhrí sin lorgann siad na prionsabail a mheasann siad a bheith riachtanach don seó i gcultúr an Iarthair. Ní réiteofar an fhadhb seo ach amháin nuair a thabharfar an teagasc do mhúinteoirí agus do mhúinteoirí a fhaigheann oideachas agus treoir ón Réabhlóid.

An phictiúrlann

Sa naoú haois déag sa domhan ar fad, tháinig an phictiúrlann, a bhfuil a phríomh-nádúr i gceist leis an lucht féachana a thabhairt isteach i eipeasóidí agus imeachtaí trí íomhánna soghluaiste, in áit na hamharclainne. Ar chúiseanna éagsúla san Iaráin tar éis an Réabhlóid, bhí an ealaín níos rathúla agus chuir sí fáilte roimh lucht féachana níos mó agus níos díograise, go háirithe i measc an ghlúin óg atá ag lorg eachtraíochta agus nuachta i gcónaí. Rangaítear an phictiúrlann iar-Réabhlóide i gcúig mhórghrúpa:

a) an phictiúrlann do leanaí agus do dhéagóirí: sa chineál seo cineama, a bhí gan chiall agus gan cháim, roimh an Réabhlóid Ioslamach, sa Phoblacht Ioslamach, rinneadh dul chun cinn tapa, in ábhar agus i dteicneolaíocht araon. Tá scannáin do leanaí curtha ar fáil ag roinnt stiúrthóirí óga, fir agus mná, a bhfuil a dtéamaí agus a n-inneachar éagsúil, tar éis iad a dhéanamh tábhachtach ar leibhéal an domhain. Ina measc seo is féidir linn an scannán "The little bird of soniness" a lua ag Puran Derakhshandeh agus an scannán "Where is the friend's house", ag an stiúrthóir cáiliúil Natural, Abbas Kiarostami. Tá pictiúrlann do leanaí agus do dhéagóirí roinnte i ngrúpaí difriúla ar nós: pictiúrlann síceolaíoch agus oideachais; pictiúrlann greann agus siamsaíochta; an phictiúrlann scéalaíochta agus an scéal; an phictiúrlann do dhéagóirí na réabhlóide. Bhí an chéad trí cinn de na grúpaí thuasluaite níos rathúla, go háirithe i measc leanaí. D'éirigh go maith le fiú na scannáin ghearra ar théamaí agus ar fhadhbanna saol na bpáistí, ach ar an drochuair tá gné fhréamhacha agus slogananna ag an bpictiúrlann ógánach agus ag an réabhlóid a bhaineann an bonn dá cháilíocht agus dá chuma réadúil
b) Cinema Rómánsúil: déantar an cineál seo de phictiúrlann a fhoroinnt ina fhoghrúpaí éagsúla: an phictiúrlann mar leanúint ar aghaidh leis an réamh-réabhlóid, a dtáirgtear a scannáin gan mórán athruithe a dhéanamh ionas nach mbeidh siad contrártha do luachanna agus do phrionsabail na Réabhlóide agus na Poblachta Ioslamach . Cuireann na scannáin seo cultúr agus sibhialtacht an Iarthair a chuirtear i láthair i ngúna Iaráin chun cinn. I measc na radharcanna a rinneadh arís agus a aithris ag scannáin an Iarthair tá go leor daoine ann. Is gnách gur stiúrthóirí a chríochnaigh a gcuid staidéar san Iarthar a tháirgeann na scannáin seo agus léiríonn siad go leor spleáchais ar phictiúrlann Eorpach agus Mheiriceá. Fiú mura bhfuil a líon ard, ach níl a dtáirgeadh beag! Is é an dara seánra de phictiúrlann ficseanach ná an phictiúrlann a dhéanann, le fís nua, staidéar agus scrúdú ar shaol daoine. Cé go bhfuil éagsúlacht mhaith ag na scannáin seo, tá siad an-chosúil lena chéile sa phlota. Is iondúil go mbíonn na scáileáin scáileáin do na scannáin seo scríofa ar thopaicí ar a dtugtar smuigleáil, grá díomá agus frustrachas, teaghlaigh agus an scaradh idir fear agus bean chéile agus fulaingt leanaí agus eachtraí a tharlaíonn i mbailte agus i sráidbhailte beaga. Ba chóir a thabhairt faoi deara go dtáirgtear roinnt scannán den chineál seo de bharr staidéar eiticiúil agus eolaíoch
c) pictiúrlann réabhlóideach agus chogaidh: cé is moite de roinnt scannán a tháirgtear chun aithris a dhéanamh ar scannáin chogaidh Mheiriceá, atá i ndáiríre mar an seánra de scannáin fhicseanacha sa tréimhse réamh-Réabhlóide, áirítear sa chineál seo de phictiúrlann an ceann is saibhre, is oideachasúla agus fiú amháin na scannáin Natural is ealaíonta den tréimhse iar-Réabhlóid. Go fírinneach ar thaobh amháin, tá an réabhlóid mhór Natural i gcoinne an chórais mhonarchóireach agus ar an gcosaint ocht mbliana eile i gcoinne cogaidh gan fasach, chomh maith leis na finscéalta a thugann chun cuimhne cathanna Arteserse agus Shapur i gcoinne na n-impirí Rómhánacha, tar éis saibhriú chomh mór sin. agus athneartaigh sé an samhlaíocht gur scéal eipiciúil spreagúil an chuimhne ar eachtra beag, go háirithe nuair atá siad bunaithe ar fhírinne inláimhsithe agus fíor. Tá ainm agus Laochra phictiúrlann na hIaráine tar éis teorainneacha na tíre a thrasnú a bhuí leis an gcineál seo pictiúrlainne agus leis an iomaíocht idir an seánra seo agus scannáin fhicseanacha, tá an dara ceann tar éis athchleachtadh agus cur chun cinn agus ardú a dhéanamh ar a gcaighdeán
d) pictiúrlann stairiúil: áirítear sa chineál seo pictiúrlainne scannáin ar théamaí éagsúla a tógadh ón stair. As na seánraí seo, is beag atá sna scannáin a tháirgtear agus is iad saothair an stiúrthóra Ali Hatami nach maireann a d'éirigh go hiontach leis an scannán Kamal ol-Molk (ar shaol an phéintéara Natural cáiliúil Mohammad Ghaffari leasainm Kamal ol-Molk). Ní bhaineann scenographers na hIaráine le barántúlacht imeachtaí stairiúla a urramú agus a chaomhnú agus cuireann siad isteach ar a sásamh féin in imeachtaí stairiúla. Tá an fhíric seo tar éis an bonn a bhaint, in ainneoin gníomhú maith agus treo den scoth, as scannáin stairiúla na hIaráine, agus iad á n-athdhíriú chuig leibhéal gnáth-úrscéal
e) sraitheanna teilifíse: sraith eile d'oibreacha cineamatagrafacha a tháinig chun cinn le blianta beaga anuas is ea sraith teilifíse nó, níos fearr, sraitheanna teilifíse. De bharr dul chun cinn teicneolaíoch na híomhá teilifíse agus an fhéidearthacht a bhaineann le scannáin a aistriú ó na scáileáin mhóra de hallaí pictiúrlainne go dtí an scáileán beag teilifíseán i dtithe daoine ar fud na tíre, tá sé indéanta, chomh maith le tarchur scannán ar an teilifís, ullmhú agus táirgeadh sraith teilifíse nó sraitheanna teilifíse a chuireann go leor lucht féachana os comhair na teilifíseán gach seachtain. Tá an córas seo, a tugadh isteach ag cultúr an Iarthair, an-éasca bainistiú a dhéanamh ar áit thábhachtach i saol daoine. Ar an drochuair, áfach, is minic a dhéileálann scannáin shlabhra agus scannáin olltháirgthe seo le téamaí inar féidir leis an stiúrthóir, ar bhealach éigin, eipeasóid eile a chur leis agus líon na gcodanna atá le tarchur a mhéadú. Sampla suntasach is ea an sraithuimhir Hezar Dastan, arna tháirgeadh ag Ali Hatami, ina bhfuil na radhairc athchleachtacha i bhfad níos lú ná na radhairc eile. Ní hionann aithrise agus clónáil, is é sin táirgeadh sraitheanna an-chosúil, atá ann idir stiúrthóirí agus dearthóirí socraithe agus a éascaíonn a dtáirgeadh, agus sraith teilifíse ardchaighdeáin a tháirgeadh.

The Traditional Arts

Tagraíonn an téarma seo do na saothair ealaíonta a bhfuil a gcuid fréamhacha i dtraidisiúin ealaíonta an ama atá thart agus a léiríonn a leanúnachas loighciúil. Cuireann cuid de na scríbhneoirí agus na saineolaithe ainm na ceardaíochta i láthair freisin.
Tá réimse na n-ealaíon traidisiúnta an-leathan agus i ngach ceantar agus réigiún, maidir le suíomh geografach agus geilleagrach na háite, caomhnaíodh cuid de na healaíona seo. Is iad na healaíona tomhaltóra an líon is mó, ie na cinn ina n-úsáidtear na hoibreacha sa saol laethúil. Tá na healaíona atá fréamhaithe sa chultúr ealaíonta saibhir san am atá thart níos forleithne i gcathracha a bhfuil cáil orthu mar lárionad cultúrtha agus ealaíonta na tíre a bhí mar phríomhchathair pholaitiúil agus eacnamaíoch na hIaráine. Is iad cathracha Isfahan, Shiraz agus Tabriz na cinn is gníomhaí.

Ealaín adhmaid

Is ealaíona iad seo atá bunaithe ar mhodhanna éagsúla oibre ar adhmad mar inleagan, comhpháirteach, greanadh, srl., Gach ceann acu lena mhodh oibre féin. Is í an líníocht an fachtóir comónta idir an inlay agus an t-alt, atá á aithris ag saothair ré Safavid agus má tharla athruithe, déantar na hoibriúcháin i gcónaí de réir phrionsabail stíl Safavid. Maidir leis an ealaín de moarraqkari nó an t-adhmad a nascadh le chéile, leanann an obair mar sin le tíleanna majolica. Ar dtús déantar an líníocht ar an leathán páipéir, ansin gearrtar na codanna éagsúla den dearadh ar adhmad tanaí nó ar chineál bord adhmaid ar a dtugtar trí shraith, ansin cuirtear na píosaí gearrtha de réir an dearaidh ar thíl adhmaid, agus tar éis dó an dromchla atá clúdaithe ag na píosaí adhmaid difriúla a shnasú, cuirtear an cruan trédhearcach gan dath nó daite ar aghaidh leis. Chun dearadh ildaite a bheith ann i gcoitinne, baintear úsáid as cineálacha difriúla adhmaid de dhathanna éagsúla, mar shampla don dath buí a úsáidimid adhmad oráiste, don adhmad gallchnó donn, don dath bán adhmad an phoill nó an chrainn eitleáin , don adhmad dearg an cnó betel agus don dath dubh úsáidtear an t-adhmad ebony. Faoi láthair, sa bhreis ar adhmad, úsáidtear ábhair eile ar nós miotail daite. In ealaín monabbatkari nó greanadh, tarraing an dearadh ar phíosa adhmaid soladach agus soladach ar dtús, a fhaightear de ghnáth ó ebony nó cnó betel, ansin greanaigh, ag tochailt na páirteanna diúltacha agus ag deireadh na hoibre. léiríonn an dearadh faoiseamh. Tá stair fhada ag an monabbat in ealaín na hIaráine a théann siar go hamanna réamh-Ioslamacha. Ach maidir le moarraq, is é sin adhmad a nascadh le chéile, níl a fhios cén bunús agus stair bheacht atá ann. Ealaín eile adhmaid, a bhfuil tábhacht bainte amach aici agus atá scaipthe go mór, atá comhdhéanta de chini geimhreach nó cniotáil. Sa chineál seo oibre ullmhaítear an líníocht ar dtús, atá i gcoitinne geoiméadrach, ar an mbileog pháipéir agus ansin tá na codanna dearfacha den líníocht, tar éis iad a ghearradh as an adhmad, ceangailte lena chéile agus ansin fágtar na spásanna diúltacha folamh nó líonta le píosaí gloine daite. Is iondúil go suiteáiltear na rudaí a ullmhaítear leis an gcineál seo próiseála, atá atheagraithe go geoiméadrach, sna fuinneoga, le feidhm dhúbailte: chun an t-aer agus an solas a threá agus chun cosc ​​a chur ar an radharc ón taobh amuigh. Tá na hoibreacha seo fós á ndéanamh i mbailte beaga, áit a dtógtar foirgnimh de réir stíleanna ailtireachta agus ornáideacha Natural. Tá ealaín khatamkari nó an inlay forleathan i gcathracha Isfahan agus Shiraz den chuid is mó, ach déantar na saothair is fearr den ealaín seo i Shiraz. Is féidir cur síos a dhéanamh ar phróiseas na hoibre mar seo a leanas: ar dtús gearrtar gearrthóga le rannán triantánach, cearnógach nó polagánach, ansin cuirtear iad taobh le taobh sa chiall faid agus greamóidh siad le chéile chun cuid de chruth a chruthú níos mó agus níos iomláine mar na réaltaí nó foirm iltaobhach. Ina dhiaidh sin gearrtar iad i bpíosaí de thiús beag (beagnach aon mhíle / méadar de mhéadar) agus gearrtar ar phláta adhmaid iad chun patrún geoiméadrach a chruthú. Ar deireadh, snas le hola. Fiú san obair seo, chomh maith le coillte daite, úsáidtear ábhair eile freisin mar chnámh Eabhair, camel nó bó agus miotail ar nós copair agus práis.
Ealaín is ea an nazokari nó an saothar adhmaid tanaí ina n-oibríonn duine le bileoga adhmaid an-tanaí, ina bhfuil na bileoga gearrtha den chéad uair de réir na líníochta a ullmhaíodh roimhe seo, ansin tá na píosaí gearrtha ceangailte lena chéile ar bhealach cosúil leis próiseáil le tíleanna majolica iontlaise. Déantar na saothair is fearr den ealaín seo in iarthar na hIaráine, go háirithe i Sanandaj.

Próiseáil miotail

I measc na n-ealaíon seo tá greanadh, an malilehkari nó an bróidnéireacht le filigree óir nó airgid, an maisiú le seoda miotail a d'fhéadfaí a ghlaoch mar inlay na miotail.
Déantar greanadh ar mhiotail le modhanna agus le teicnící éagsúla, agus is iad seo an ceann is forleithne faoi láthair: an greanadh traidisiúnta nó an bhuille a dhéantar ar an miotal a dhéantar chun an dearadh inmhianaithe a shreangú nó a roghnú le bheith greanta ar an réad. Sa mhodh seo, tá an taobh istigh den réad miotail brataithe den chéad uair ar a mbeidh an dearadh le greanta le ciseal tiubh tarra nó céir, agus ansin déantar an líníocht a rianú le peann luaidhe ar an taobh seachtrach den rud, ansin le siséal agus buaileann an casúr na codanna diúltacha den líníocht a théann tríd, ar an taobh eile, sa tarra nó sa chéir, ag fágáil an dearaidh atá ag teastáil ar an réad ag séanadh. Ansin déantar an tarra nó an céir a dheighilt tríd an réad a théamh, rud a fhágann go bhfuil siad ag leá agus ar deireadh thiar glanadh an méid atá fágtha le tuaslagán ceimiceach. Déantar an modh seo i Isfahan ar chopar agus i Shiraz ar airgead.
Miotal a thochailt nó a chomhdú: sa mhodh seo, a dhéantar de ghnáth ar mhiotail amhail copar, airgead, práis nó cruach, tar éis dromchla an ruda a shnasadh, déantar an líníocht a rianú agus ansin déantar na codanna dearfacha den líníocht a thochailt, ag fágáil na codanna diúltacha den chéanna i bhfóirithint. Tá an modh seo níos forleithne i Isfahan, áit a bhfuil traidisiún céad bliain ann agus tá go leor ealaíontóirí oilte ann.
Comhdú miotail: déantar an modh seo go ginearálta ar rudaí a tháirgeann miotail thiubh, airgead de ghnáth. Seo a leanas an próiseas monaraíochta: tar éis an dearadh ar an réad a tharraingt, déantar codanna diúltacha na líníochta a thochailt agus a bhaint. Athraíonn tiús na gcodanna atá le tochailt de réir mhéid an easbhrúite atá le tabhairt do na codanna dearfacha den líníocht. Mar is féidir leat a fheiceáil, is éard atá sa difríocht idir an modh seo agus an ceann roimhe seo, an comhdú, ná go ndéantar codanna diúltacha na líníochta a thochailt i méideanna difriúla sa mhodh díláithrithe (de réir thomhas an t-atmaisféar inmhianaithe a d'fhéadfadh fiú athrú i gcodanna éagsúla den líníocht chéanna) agus iad sa mhodh comhdaithe, comhdaítear na codanna dearfacha den líníocht go cothrom. Tá an modh greanta seo an-chosúil le greanadh ar adhmad, ach sa mhéid seo tá an finesse agus an cruinneas i bhfad níos fearr mar ní cheadaíonn an creatlach adhmaid don ealaíontóir sonraí na líníochta a ghreanadh go beacht agus is minic a bhíonn orthu faillí a dhéanamh orthu , agus sa saothar ar an miotal greimíonn an t-ealaíontóir níos mó saoirse ar shonraí an deartha agus ar an gcúis seo déantar na hoibreacha miotail go leor éagsúlachta.
Tarraing an dearadh ar dhromchla an mhiotail i dtosach báire an mhaisiú le gems: sa mhodh seo, a shroich an t-uasmhéid spéisiúil in ealaín na n-Achaemenids agus na Sassanids agus fiú níos déanaí ag am na Safavids. , ansin déantar na codanna dearfacha den líníocht a thochailt, ansin cuireann miotal eile isteach sna stiallacha cuasaithe agus sna rónna atá buailte le spás uile na n-éadan a líonadh agus ag an deireadh téitear san oigheann é chun an miotal a dhéanamh le chéile go hiomlán máthair agus miotal maisithe. Sa tréimhse Safavid, b'ionann an mháthair-mhiotal agus iarann ​​nó copar agus líonadh na tochailtí le hór agus airgead, agus sa tréimhse Achaemenid bhí an mháthair-mhiotal agus an miotal maisithe faoi seach agus copar nó vice versa. Faoi láthair úsáidtear copar agus práis, nó déantar saothar ealaíne, le hordú ón gceannaitheoir, le miotail lómhara eile. Uaireanta maisítear an réad miotalach le clocha lómhara nó líontar na claiseanna dug le gloine daite. Baineadh amach toradh an mhaisiúcháin le clocha lómhara le linn ré Sassanid. Sa lá atá inniu ann, mar gheall ar phraghas an-ard clocha lómhara, ní dhéantar an cineál seo oibre ach ar ordú an cheannaitheora.
Díláithriú miotail: tá modh díláithriúcháin eile cosúil le greanadh ar mhiotal, ach gan tarra ná céir a úsáid. Sa mhodh seo táirgtear an réad as an miotal a bhfuil tiús cuibheasach ard aige, ansin déantar é a bhualadh leis an tsiséal ar na codanna diúltacha den líníocht a rianaíodh roimhe seo ar an miotal, ag gluaiseacht an mhais i dtreo na gcodanna dearfacha den chéanna chun iad a dhéanamh amach. Sa mhodh seo, dá bhrí sin, ní ardaíonn aon rud as an miotal, agus contrártha leis an modh greanta, áit a bhfuil an dearadh ar dhromchla an ruda dearfach agus ar an taobh eile atá diúltach, anseo tá dromchla dearfach agus easbhrúite agus tá an taobh eile réidh agus saor ó aon easbhrú agus / nó doimhneacht. Sa mhodh seo, úsáidtear miotail bhoga ar nós copair de ghnáth, ach i bhfianaise na ndeacrachtaí agus na cruinneas ard a theastaíonn chun an obair a dhéanamh, is beag ealaíontóirí a dhéileálann leis an ealaín seo.
Táthú: modh eile chun miotail a oibriú, ina n-ullmhaítear codanna difriúla den dearadh roghnaithe ar leithligh ó na miotail, agus ansin táthaithe le chéile iad. Tá an modh seo forleathan san Iaráin ar feadh níos mó ná trí mhíle bliain agus úsáideadh é in ealaín na hIaráine Manna.

An fíodóireacht

Tá stair an-ársa ag an ealaín seo i sibhialtacht na hIaráine. Cé nach eol dáta agus áit an aireagáin don ealaín seo, is cinnte go raibh cineál fíodóireachta forleathan i gceantair na sraithe Zagros, siar ón Iaráin. de na mataí agus thart ar thrí mhíle bliain ó shin, chlúdaigh muintir na hIaráine talamh a dtithe le cineálacha éagsúla cairpéad. Cleachtadh na cineálacha éagsúla ealaíne seo, go ginearálta chun riachtanais na ndaoine a sholáthar, le linn tréimhsí agus tréimhsí éagsúla agus i gcásanna áirithe bhí éabhlóidí acu. Ina measc seo is féidir linn na healaíona a bhaineann le fíodóireacht cairpéad, an Kilim, na Jajim, an Palas, an Zilu, an Namad etc.
Cineálacha eile fíodóireachta mar zariduzi (bróidnéireacht le snáithe óir agus ábhair lonracha eile), termeh (fabraic le patrún kashmir), sormeh duzi (bróidnéireacht le snáithe óir nó airgid), Bhí tekkeh duzi (fuála píosaí éagsúla fabraice le chéile nó píosaí fabraice a chur leis an gúna), suzan duzi (obair fuála) srl ..., a cleachtadh chun éadaí a tháirgeadh, forleathan go dtí an chéid seo caite. Ar chúiseanna éagsúla cosúil le heaspa toradh a gcuid táirgeachta ar thaobh amháin agus aireagán agus táirgeadh fabraicí tionsclaíocha i monarchana ar an taobh eile, tréigeadh na healaíona seo go praiticiúil nó déantar iad a chleachtadh i gceardlanna agus i gceardlanna roinnt máistrí aosta anois. Tá sé fós coitianta an cairpéad a oibriú agus na cineálacha eile a luadh cheana a úsáidtear chun talamh na dtithe a chlúdach, a choinnigh a luachanna ealaíne, seachas an cairpéad. Os a choinne sin, chaill an cairpéad a luster mar gheall ar chairpéid de dhéantús meaisín a tháirgeadh. Mar sin féin, cé go bhfanann luach agus áilleacht cairpéid lámhdhéanta i roinnt cathracha mar Tabriz, Mashad, Isfahan, Nain, Shiraz agus Kerman gan athrú, cé is moite de chairpéid a tháirgeann treibheanna fánacha, an chuid eile, sa mhodh oibre agus sa líníocht, is aithris iad ar shaothair an ama a chuaigh thart.
Sa dara deich mbliana de bhunú Phoblacht Ioslamach na hIaráine, táirgeadh rugaí móra lámhdhéanta le húsáid i spásanna leathana agus an-mhór. Tá cairpéid déanta ag roinnt ealaíontóirí le cniotáil fhíor-mhín, ag baint úsáide as an ábhar measctha de kork olann agus síoda, a thaispeánann dearaí réadúla, panoramas, portráidí de charachtair, íomhánna de thearmann agus mausoleums naomh agus le déanaí íomhánna na saothar mór máistrí mar an máistir Farshchian.
Tá gné ornáideach den chuid is mó ag na saothair seo agus ní féidir iad a chrochadh ach ar an mballa chun an timpeallacht a mhaisiú. Chun athbheochan a dhéanamh ar ealaín na cairpéad agus fabraicí eile dá samhail, tá géarghá le tacaíocht an rialtais agus institiúidí airgeadais agus infheistíochta a bheith in ann dul in iomaíocht ar bhealach éigin le cairpéid meaisín-déanta níos saoire. Ina ainneoin sin, seachas an gholi (cairpéad suas le dhá mhéadar ar fhad), tá idirleathadh cothrom ag cineálacha eile mar an Kilim, an Gabbeh, an Jajim, na Palas, srl ... a tháirgtear de láimh fós agus an Eagraíocht Maidir leis an Atógáil chuir sé go mór le hathbhreithe na n-ealaíon seo, a ndéantar an líníocht a chóipeáil agus a aithris ó na cinn ársa go ginearálta, agus is minic a dhéantar na dathanna a tháirgeadh le hábhair cheimiceacha agus is annamh a úsáidtear na dathanna nádúrtha a tháirgeann plandaí.
Chomh fada is a bhaineann le Namad, ní mór a rá nach bhfuil aon athrú ar stíl, dearadh agus ábhair, agus cruthaíonn ealaíontóirí a gcuid saothair leis na modhanna ársa céanna.
Cleachtaítear cineálacha eile fabraice (agus cniotála) mar sormeh duzi, tekkeh duzi, suzan duzi, srl ... i roinnt cathracha mar Shiraz, Kerman agus Isfahan, ach mar a luadh cheana, níl a tábhacht nach beag.
I measc na n-ealaíon eile, a labhraíonn ceann acu anois agus ansin mar gheall ar fhréamhacha sa chultúr ársa Natural, is féidir linn an maisiú le filigree de mhiotail lómhara a lua) nó an cruanú. Faoi láthair, ní tháirgtear rud ach in Isfahan, toisc go bhfuil máistrí na n-ealaíon seo scortha nó tar éis bháis cheana féin.
Is éard atá sa malilehkari, a fuarthas ón tréimhse Achaemenid, ná maisiú agus maisiú na saothar ealaíne a bhfuil miotal caolchúiseach airgid agus óir air, agus is é atá sa minakari miasa maisiúcháin agus rudaí meallta le cloch mhianaigh agus déan é a cheangal go daingean leis na rudaí trí iad a chócaráil san oigheann. Tá an ealaín seo coitianta go leor i gcathracha Shiraz agus Isfahan, agus is ar ordú an cheannaitheora amháin a dhéantar an chéad cheann.scair
Gan catagóir